Презентація на тему «Етика Демокріта»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Етика Демокріта» - Слайд #1

Виконала студентка I курсу, медичного факульт., ЛНМУ ім. Данила Галицького-Купчак Ярина
Етика Демокріта
Veritas in profundo-Істина в глибині


Слайд #2
Презентація на тему «Етика Демокріта» - Слайд #2

Біографія
Етика Демокріта
Висновок
Джерела використаної літератури
Зміст


Слайд #3
Презентація на тему «Етика Демокріта» - Слайд #3

«Філософ ,що сміється»
Демокріт (Демокрит) 
Абдерський 
(приблизно 460—370 роки до н. е.), давньогрецький філософ-матеріаліст,засновник атомістичної гіпотези
пояснення світу. Демокріт народився в місті Абдери  у Фракії.
 За час свого життя багато подорожував,
вивчаючи філософські погляди різних народів.


Слайд #4
Презентація на тему «Етика Демокріта» - Слайд #4

Лише в загальній гадці існує колір, у гадці — солодке, у гадці — гірке, а дійсно існують лише атоми і порожнеча.
Етика Демокріта
Згідно з вченням філософа, світ складається з маленьких неподільних частинок-атомів. Вони є складовою предметів об'єктивного світу, душі людини і навіть богів.


Слайд #5
Презентація на тему «Етика Демокріта» - Слайд #5

Людина, за Демокрітом, є істотою природною, яка в процесі свого історичного розвитку стала істотою суспільною: взаємодопомога сприяла виживанню людей, нужда і досвід навчили їх відрізняти корисне від шкідливого, користь стала основним критерієм доцільності людської діяльності.
Здатність розпізнавати добро і зло, обирати правильну поведінку залежить від виховання: "Якби діти не примушувалися до праці, то вони не навчилися б ні грамоти, ні музики, ні гімнастики, ні того, що найбільше зміцнює доброчесність, — сорому".


Слайд #6
Презентація на тему «Етика Демокріта» - Слайд #6

Основним в етиці Демокріта є вчення про найвище благо і чесноти. Чесноти, за його твердженнями, — це спосіб досягнення найвищого блага, мети життя. Найвище благо — щастя індивіда, тобто добрий стан духу, самовдоволеність, спокій, рівновага, блаженство.
Найважливішими чеснотами, на думку Демокріта, є і почуття міри.  Він вважав, що мудра людина завжди доброчесна, а невіглас приречений на нещастя, оскільки має хибні уявлення про насолоди, щастя і мету життя. 
Найважливіші чесноти
Мудрість
Мудра людина завжди доброчесна, а невіглас приречений на нещастя, оскільки має хибні уявлення про насолоди, щастя і мету життя. 
Міра
 Почуття міри є неодмінною умовою доброчесного і щасливого життя. Щастя може досягти кожна вільна людина, важливо тільки навчитися переживати це почуття, тобто досягати евтимії — благого стану душі


Слайд #7
Презентація на тему «Етика Демокріта» - Слайд #7

Демокріт був першим філософом, який розрізняв об'єктивне і суб'єктивне в моральному акті, зокрема мотив дії (вчинку) і власне дію (вчинок): "Ворог не той, хто завдає образи, а той, хто робить це з наміром". 
З'ясовуючи моральність вчинку, він рекомендував враховувати наявність (чи відсутність) єдності бажання і дії. Тільки діючи відповідно до своїх переконань, можна бути справді моральним.
Демокріт ставив мораль вище права.


Слайд #8
Презентація на тему «Етика Демокріта» - Слайд #8

Основними засадами етики Демокріта є:
раціоналізм (мудрість — найвища чеснота, а розум — критерій правильності поведінки людини);
утилітаризм (ототожнення добра з користю, зла — зі шкодою);
евдемонізм (визнання "щастя" визначальною категорією етики і вихідним принципом моралі).
Висновок


Слайд #9
Презентація на тему «Етика Демокріта» - Слайд #9

Цікаві факти
Згідно з однією з легенд, Платон велів скупити і знищити всі праці Демокріта, якому він опонував в науці. Всього Демокріту належао близько 70. Найбільш відомими серед них є «Великий світоустрій», «Піфагор», «Про душевний настрій мудреця», «Про мужність, або про чесноту», «Про природу», «Про природу людини», «Про поезію»
Платон
Демокріт


Слайд #10
Презентація на тему «Етика Демокріта» - Слайд #10

Віддання свідчить, що, прагнучи повністю відмовитися від сприйнять навколишнього світу, що перешкоджають, за переконанням Демокріта, істинним пізнанням, абдерський мислитель у кінці життя засліпив себе. Направивши за допомогою дзеркала виблискуючий промінь сонця прямо в очі. Засліпивши себе сяйвом світла, Демокріт занурився в морок, щоб в ньому бачити тільки розумовим зором, цілком зосередженим на утриманні буття, яке ніколи не дано побачити людському оку.
Цікаві факти


Слайд #11
Презентація на тему «Етика Демокріта» - Слайд #11

http://uk.wikiquote.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%96%D1%82#cite_note-1
http://daviscountydaycare.com/klasichna-ellnska-flosofya/1387-demokrt_-_chas_sposb_jittya.html
http://daviscountydaycare.com/klasichna-ellnska-flosofya/1387-demokrt_-_chas_sposb_jittya.html
Джерела використаної літератури:


Слайд #12
Презентація на тему «Етика Демокріта» - Слайд #12

Дякую за увагу!


Завантажити презентацію

Інші шкільні презентації з інших