Презентація на тему «Етапи та стадії виробничого й навчального проектування»


Рейтинг презентації 4 на основі 2 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Етапи та стадії виробничого й навчального проектування» - Слайд #1

Презентація з технологій на тему: Етапи та стадії виробничого й навчального проектування.


Слайд #2
Презентація на тему «Етапи та стадії виробничого й навчального проектування» - Слайд #2

Основні поняття
Технічне завдання
Технічна пропозиція
Ескізний проект
Технічний проект
Робоча документація
Етапи проектно-технологічної діяльності


Слайд #3
Презентація на тему «Етапи та стадії виробничого й навчального проектування» - Слайд #3

План1. Поняття про етапи виробничого проектування2. Поняття про етапи навчального проектування


Слайд #4
Презентація на тему «Етапи та стадії виробничого й навчального проектування» - Слайд #4

Основні етапи процесу проектування:
Дослідження та складання завдань проекту;
Художньо-конструкторський пошук;
Ескізний проект;
Складання конструкторської документації.


Слайд #5
Презентація на тему «Етапи та стадії виробничого й навчального проектування» - Слайд #5

Основні етапи процесу проектування:
Дослідження та складання завдань проекту;
Художньо-конструкторський пошук;
Ескізний проект;
Складання конструкторської документації.


Слайд #6
Презентація на тему «Етапи та стадії виробничого й навчального проектування» - Слайд #6

Дослідження та складання завдань проекту


Слайд #7
Презентація на тему «Етапи та стадії виробничого й навчального проектування» - Слайд #7

Художньо-конструкторський пошук
Створення початкових Творчих ідей у вигляді ескізних та графічних форм, макетів


Слайд #8
Презентація на тему «Етапи та стадії виробничого й навчального проектування» - Слайд #8

Ескізний проект - це
Остаточна творча пропозиція конструктора чи дизайнера, яка повністю відображає характеристики виробу
Графічна частина проекту, яка складається із головного планшету, на якій зазначають тему проекту, варіанти планування (садиби) чи форми виробу


Слайд #9
Презентація на тему «Етапи та стадії виробничого й навчального проектування» - Слайд #9

Ескізний проект


Слайд #10
Презентація на тему «Етапи та стадії виробничого й навчального проектування» - Слайд #10

Складання конструкторської документації
Складання креслярської документації (робочі креслення необхідні для виготовлення запланованого виробу)
Логічна послідовність дотримання етапів виконання проектів
Зміст проектування складається з наступних етапів: організаційно підготовчий, конструкторський, технологічний, завершальний.


Слайд #11
Презентація на тему «Етапи та стадії виробничого й навчального проектування» - Слайд #11

Перший етап – організаційно-підготовчий
Правильно вибрати об'єкт проектування
Пошук і визначення проблеми
Збір та аналіз інформації, що стосується об'єкта проектування
Вироблення ідей і варіантів ( у вигляді графічних замальовок чи рефератів)
Формування параметрів і графічних вимог


Слайд #12
Презентація на тему «Етапи та стадії виробничого й навчального проектування» - Слайд #12

Другий етап – конструкторський
Вибір оптимального варіанту розв'язку проблеми та його обґрунтування
Розробка клаузури
Макетування проекту
Складання ескізу на виготовлення
Добір матеріалів
Вибір інструментів і обладнання
Економічне та екологічне обґрунтування
Міні-маркетингові дослідження


Слайд #13
Презентація на тему «Етапи та стадії виробничого й навчального проектування» - Слайд #13

Третій етап – технологічний
Коригування виконаного виробу порівняно з запланованим
Випробування проекту
Оформлення текстової частини проекту
Самооцінка проекту
Розробка презентації проекту
Захист проекту


Слайд #14
Презентація на тему «Етапи та стадії виробничого й навчального проектування» - Слайд #14

Четвертий етап – завершальний
Організація робочого міста
Виконання технологічних операцій, передбачених технологічним процесом
Самоконтроль власної діяльності
Оцінка якості


Завантажити презентацію