Презентація на тему «Ендогенні процеси»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Ендогенні процеси» - Слайд #1

Ендогенні процеси


Слайд #2
Презентація на тему «Ендогенні процеси» - Слайд #2

Ендогенні процеси - геологічні процеси, пов'язані з енергією, що виникає в надрах твердої Землі.


Слайд #3
Презентація на тему «Ендогенні процеси» - Слайд #3

Види ендогенних процесів:
• тектонічні рухи земної кори;
• землетруси;
• магматизм;
• метаморфізм;
• метасоматоз.


Слайд #4
Презентація на тему «Ендогенні процеси» - Слайд #4

Всі ендогенні процеси є результатом взаємодії внутрішніх оболонок Землі, зароджуються та проходять у надрах планети.


Слайд #5
Презентація на тему «Ендогенні процеси» - Слайд #5

Енергія надр проявляється в тектонічних рухах, завжди потужних, що призводить до значних зрушень і переміщень велетенських мас твердої речовини.


Слайд #6
Презентація на тему «Ендогенні процеси» - Слайд #6

Подібні до тектонічних і вулканічні процеси. Результати їхньої спільної роботи – великі форми рельєфу під загальною назвою – морфоструктура.
Морфоструктура суші


Слайд #7
Презентація на тему «Ендогенні процеси» - Слайд #7

Внаслідок тектонічних зрушень, міцні брили замної кори можуть переміщуватись одна відносно одної по горизонталі, вертикалі і по похилих площинах.


Слайд #8
Презентація на тему «Ендогенні процеси» - Слайд #8

Такі рухи беруть участь і в складчастих та розривних порушеннях різного масштабу.
Складки – хвилеподібний згин шарів земної кори, створені спільною дією вертикальних і горизонтальних руххів у земній корі.


Слайд #9
Презентація на тему «Ендогенні процеси» - Слайд #9

Синкліналь або синклінальна складка – складка, шари якої прогнуті вниз.


Слайд #10
Презентація на тему «Ендогенні процеси» - Слайд #10

Антикліналь або антиклінальна складка – складка, шари якої вигнуті вгору.


Слайд #11
Презентація на тему «Ендогенні процеси» - Слайд #11

Синкліналь і антикліналь – дві основні форми складок. Вони невеликі і відносно прості за будовою, виражені в рельєфі невисокими компактними хребтами.


Слайд #12
Презентація на тему «Ендогенні процеси» - Слайд #12

Більші складчасті споруди, які складаються з великої кількості антикліналей і синкліналей, утворюють мегаворми рельєфу типу гірської країни.
Гімалаї


Слайд #13
Презентація на тему «Ендогенні процеси» - Слайд #13

Розривні порушення (розломи) – різноманітні порушення суцільность гірських порід, які часто супроводжуються преміщенням розірваних частин відносно одна одної.


Слайд #14
Презентація на тему «Ендогенні процеси» - Слайд #14

Залежно від того, як переміщувалися розірвані блоки у вертикальному напрямку, виділяють скиди і насуви, їх сукупність називають горсти і грабени.


Слайд #15
Презентація на тему «Ендогенні процеси» - Слайд #15

Залежно від розмірів вони утворюють окремі гірські хребти (Столові гори) або системи і країни (Алтай, Тянь-Шань.)
Столові гори
Алтай
Тянь-Шань


Слайд #16
Презентація на тему «Ендогенні процеси» - Слайд #16

Дякуємо за увагу!!!


Завантажити презентацію