Презентація на тему «Еластичність попиту і пропозиції та застосування знань про еластичність»


Рейтинг презентації 5 на основі 3 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Еластичність попиту і пропозиції та застосування знань про еластичність» - Слайд #1

Еластичність попиту і пропозиції та застосування знань про еластичність.


Слайд #2
Презентація на тему «Еластичність попиту і пропозиції та застосування знань про еластичність» - Слайд #2

Попит та пропозиція
Попит та пропозиція — економічна модель, що описує процес ціноутворення на ринку.


Слайд #3
Презентація на тему «Еластичність попиту і пропозиції та застосування знань про еластичність» - Слайд #3

Попит
це запит фактичного або потенційного покупця, споживача на придбання товару за наявних у нього коштів, що призначені для цієї покупки.
Попит відображає, з одного боку, потребу покупця в деяких товарах або послугах, бажання придбати ці товари або послуги в певній кількості і, з іншого боку, можливість сплатити за покупку по цінах, що знаходяться в межах «доступного» діапазону.


Слайд #4
Презентація на тему «Еластичність попиту і пропозиції та застосування знань про еластичність» - Слайд #4

Еластичність попиту
Еластичність попиту — це показник, що виражає коливання сукупного попиту, викликані пониженням цін на товари і послуги.


Слайд #5
Презентація на тему «Еластичність попиту і пропозиції та застосування знань про еластичність» - Слайд #5

Еластичним називається попит, що сформувався за умови, що зміна його об'єму (у %) перевищує відсотковий вираз зниження цін: Ed>1
Якщо показники падіння цін і збільшення попиту виражені у відсотках, рівні, тобто зростання об'єму попиту лише компенсує зниження рівня цін, то еластичність попиту рівна одиниці: Ed=1
У разі, коли ступінь пониження цін перевищує показник попиту на товари і послуги, попит нееластичний: Ed<1
Отже, еластичність попиту - показник ступеня чутливості (реакції) споживачів до змін ціни товару.


Слайд #6
Презентація на тему «Еластичність попиту і пропозиції та застосування знань про еластичність» - Слайд #6

Еластичність попиту може бути пов'язана не тільки із зміною ціни на товар, але і зі зміною доходу споживачів.
Тому розрізняють еластичність попиту за ціною та еластичність попиту по доходах.
Є і попит з одиничною еластичністю. Це ситуація, за якої і дохід, і величина попиту змінюються на однаковий відсоток, отже загальний дохід залишається постійним у міру зміни ціни.
Реакція споживачів на зміну ціни товару може бути сильною, слабкою, нейтральною.
Кожен з них породжує відповідний попит: еластичний, нееластичний, одиничний.
Можливі варіанти, коли попит виявляється абсолютно еластичним або абсолютно нееластичним.


Слайд #7
Презентація на тему «Еластичність попиту і пропозиції та застосування знань про еластичність» - Слайд #7

Еластичність попиту вимірюється кількісно через коефіцієнт еластичності за формулою:
Ko — коефіцієнт еластичності попиту
Q — відсоток зміни кількості продажів
P — відсоток зміни ціни


Слайд #8
Презентація на тему «Еластичність попиту і пропозиції та застосування знань про еластичність» - Слайд #8

Знання ступеня еластичності попиту на товар має велике практичне значення.
Так, наприклад, продавці товару з високою еластичністю попиту можуть піти на зниження ціни з метою різко збільшити об'єм продажів і отримати прибуток більший, ніж якби ціна товару була вища.
Для товарів з низькою еластичністю попиту подібна цінова практика неприйнятна — при зниженні ціни об'єм продажів зміниться слабо і не компенсує упущену вигоду.
За наявності великої кількості продавців попит на будь-який товар буде еластичним, бо навіть незначне підвищення ціни одним з конкуретів примусить споживачів звертатись за покупкою до інших продавців, що пропонують цей же товар дешевше.


Слайд #9
Презентація на тему «Еластичність попиту і пропозиції та застосування знань про еластичність» - Слайд #9

Графік попиту (Крива попиту) — відношення між ринковою ціною товару і грошовим виразом попиту на неї.
Що еластичніший попит, то вища ціна може бути встановлена на товар. Еластичність попиту — це реакція ринку на відсутність товару, можливість його заміни, ціну конкурентів, пониження цін, небажання покупців міняти свої споживчі звички і шукати дешевші товари, підвищення якості товарів, природне зростання інфляції і на інші чинники.
Q - кількість
P -ціна


Слайд #10
Презентація на тему «Еластичність попиту і пропозиції та застосування знань про еластичність» - Слайд #10

Пропозиція
Пропозиція характеризує можливість і бажання продавця (виробника) пропонувати свої товари для реалізації на ринку за певними цінами


Слайд #11
Презентація на тему «Еластичність попиту і пропозиції та застосування знань про еластичність» - Слайд #11

Еластичність пропозиції
Еластичність пропозиції — показник, що відтворює зміни сукупної пропозиції, які відбуваються у зв'язку зі зростанням цін.


Слайд #12
Презентація на тему «Еластичність попиту і пропозиції та застосування знань про еластичність» - Слайд #12

У випадку, коли збільшення пропозиції перевершує зростання цін, останнє характеризується як еластичне (еластичність пропозиції більше одиниці — E>1)
Якщо приріст пропозиції дорівнює приросту цін, пропозиція називається одиничною, а показник еластичності дорівнює одиниці (E=1)
Коли приріст пропозиції менше приросту цін, формується так звана нееластична пропозиція (еластичність пропозиції менше одиниці — E<1).
Таким чином, еластичність пропозиції характеризує чутливість (реакція) пропозиції товарів на зміни їхніх цін.


Слайд #13
Презентація на тему «Еластичність попиту і пропозиції та застосування знань про еластичність» - Слайд #13

Еластичність пропозиції обчислюється через коефіцієнт еластичності пропозиції за формулою:
Km - коефіцієнт еластичності пропозиції
G - відсоток зміни кількості пропонованого товару
F - відсоток зміни ціни


Слайд #14
Презентація на тему «Еластичність попиту і пропозиції та застосування знань про еластичність» - Слайд #14

Еластичність пропозиції залежить від таких чинників, як особливість виробничого процесу, час виготовлення продукту і особливість його до тривалого зберігання.
Особливості виробничого процесу дозволяють виробникові розширити виробництво товару при підвищенні ціни, а при пониженні його ціни переходить на випуск іншої продукції. Пропозиція такого товару є еластичною.
Еластичність пропозиції залежить і від часового чинника, коли виробник не в змозі швидко реагувати на зміни ціни, оскільки для додаткового виробництва товару необхідний значний час. Наприклад, збільшити виробництво автомобілів за тиждень практично неможливо, хоча ціна на них може зрости в багато разів.
У таких випадках пропозиція є нееластичною.
Для товару, який не може зберігається тривалий час (наприклад, продукти, що швидко псуються), еластичність пропозиції буде низькою.


Слайд #15
Презентація на тему «Еластичність попиту і пропозиції та застосування знань про еластичність» - Слайд #15

Графік пропозиції (крива пропозиції) показує співвідношення між ринковими цінами і кількістю товарів, які виробники бажають запропонувати.
Основний чинник, що впливає на рух кривої пропозиції — це витрати виробництва. Як відомо товари, виготовляються фірмами заради прибутку. Наприклад, фірми вирощують пшеницю. Вони вирощують пшениці більше, тому що в цей час вигідніше продати пшеницю, ніж іншу культуру. І навпаки.
Також впливає на рух кривої пропозиції технічний прогрес. Новий посівний матеріал, більш ефективніший трактор, краща комп'ютерна програма, сівозміни — все це дозволяє фермерові понизити витрати виробництва і змінити пропозицію свого товару. 
Виробничі витрати — ключовий елемент довготривалої дії на «криву пропозиції».
Q - кількість
P -ціна


Слайд #16
Презентація на тему «Еластичність попиту і пропозиції та застосування знань про еластичність» - Слайд #16

Теорія еластичності попиту і пропонування має важливе; практичне значення для аналізу і прогнозування цінової стратегії продавців, динаміки ринку, наслідків державного регулювання цін та оподаткування товарів.
Ще один важливий аспект застосування теорії еластичності – визначення наслідків державного втручання у ціноутворення.
Чи не найважливішою сферою практичного застосування концепції еластичності є політика оподаткування.