Презентація на тему «Екомережі» (варіант 1)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Екомережі» (варіант 1) - Слайд #1

Екомережі
учениці 11 класу
Загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №2
М. Українки
Гончаренко Маргарити


Слайд #2
Презентація на тему «Екомережі» (варіант 1) - Слайд #2

Поняття “екомережа”
Екомережа – єдина територіальна система об'єктів,що перебувають під охороною, з метою збереження всього біотичного і ландшафтного різноманіття, поліпшення стану навколишнього середовища загалом.


Слайд #3
Презентація на тему «Екомережі» (варіант 1) - Слайд #3

Базові елементи екомережі :
Ключові природні компоненти (природні ядра)
Сполучні території (екокоридори)
Буферні території (захисні зони)
Території відновлення (ренатуралізації)
Території природного розвитку


Слайд #4
Презентація на тему «Екомережі» (варіант 1) - Слайд #4

Локальна мережа
Ядрами екомережі можуть бути два ліси, а коридором – річка, що протікає між ними. Руслом і берегами річки тварини можуть пересуватися з однієї ділянки лісу в інший. Це локальна мережа; такі системи поєднуються у більші, котрі формують глобальну екомережу, що охоплює всю планету.


Слайд #5
Презентація на тему «Екомережі» (варіант 1) - Слайд #5

Концепція екомережі
Концепція екомережі випливає з ідеології нерозривної гармонійної єдності природи і людини, коли їхні відносини мають рівноправний невиснажливий характер, що підкреслює універсальність єдиної екомережі та її інтегрованість до стратегії сталого розвитку.
Документальний фільм “Виснажена земля” (Shattered Ground) розповідає про наслідки добування сланцевого газу в США та Канаді.


Слайд #6
Презентація на тему «Екомережі» (варіант 1) - Слайд #6

Основні принципи побудови екомережі :
Цілісність
Єдність
Ієрархічність
Комплементарність
Поліфункціонійність
Відповідність.


Слайд #7
Презентація на тему «Екомережі» (варіант 1) - Слайд #7

Загроза
Часто можна спостерігати, як вирубують останній ліс у районі або розчищають і випрямляють русло річки. Такі місцевості стають непридатними для життя рослин і тварин, вони вже не можуть виконувати роль складових екологічної мережі. А коли порушення її цілісності відбувається повсюдно, то саме існування дикої флори і фауни Землі опиняється під загрозою.
Більшість тварин та рослин з Червоної книги скоро можуть стати “героями” Чорної книги.


Слайд #8
Презентація на тему «Екомережі» (варіант 1) - Слайд #8

Проблема вичерпних ресурсів
Розвиток промислового й аграрного виробництва, використання значної кількості природних ресурсів, інші антропогенні процеси є чинниками, які суттєво впливають на цілісність природних екосистем і структурно-функціональну організацію ландшафтів тощо.
За сучасних моделей споживання і виробництва природні ресурси продовжують використовувати швидше, ніж вони можуть відновлюватися.


Слайд #9
Презентація на тему «Екомережі» (варіант 1) - Слайд #9

Шлях подолання проблеми
Вирішенням цих проблем може стати створення офіційно затвердженої екомережі кожного району, області, країни. Для цього необхідно оцінити реальний стан території, розробити схему, що включатиме ядра і коридори мережі, врахувати зв'язок з сусідніми територіями і законодавчо затвердити статус новоствореного об'єкту.
Належна охорона таких охоронюваних територій, підкріплена співпрацею урядів та неурядових організацій різних країн, надасть дикій природі можливість жити і розвиватись. В Конституції є “Закон про екологічну мережу України.


Слайд #10
Презентація на тему «Екомережі» (варіант 1) - Слайд #10

Natura-2000
У Європі ідея формування екомережі вже набула певного розвитку і є головним напрямом реалізації Всеєвропейської стратегії збереження біологічного і ландшафтного різноманіття. На міждержавному рівні формування екологічної мережі координує програма "Natura-2000", ухвалена у 15 країнах Європейського Союзу.
У разі поєднання природоохоронних територій з Всеєвропейською екологічною мережею "Emerald" буде забезпечено охорону біорізноманіття і генофонду видів усієї Європи та невиснажливе використання природних ресурсів.
В Україні спроба виокремити біотопи мережі Natura 2000 поки-що зроблена тільки для Закарпатської низовини.


Слайд #11
Презентація на тему «Екомережі» (варіант 1) - Слайд #11

Перешкоди
Надзвичйно складним завданням формування екомережі є просторова організація агроландшафтів - докорінно змінених людиною ландшафтів із переважанням у структурі угідь орних земель, значною строкатістю елементів територіальної структури і порушеними речовинно-енергетичними потоками.
З огляду на це необхідна регульована реконструкція й оптимізація агроландшафтів з наближенням їхньої просторової структури і колообігу речовин до рівня природних ландшафтів.


Слайд #12
Презентація на тему «Екомережі» (варіант 1) - Слайд #12

Дякую за увагу!
2014