Презентація на тему «Екологія як наука про довкілля» (варіант 1)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Екологія як наука про довкілля» (варіант 1) - Слайд #1

Екологія як наука про довкілля
Еколо́гія— наукова дисципліна, один з розділів біології, який досліджує взаємовідносини між біотичними та соціальними цілісностями та їхнім довкіллям.


Слайд #2
Презентація на тему «Екологія як наука про довкілля» (варіант 1) - Слайд #2

Екологія вивчає взаємовідносини організмів із довкіллям, досліджує структурно-функціональну організацію надорганізмових систем (популяцій, угруповань, екосистем, біосфери), виявляє механізми підтримання їх стійкості у просторі й часі.


Слайд #3
Презентація на тему «Екологія як наука про довкілля» (варіант 1) - Слайд #3

Еволюція екології
Карл Мебіус - німецькийзоолог і ботанік , один із засновників екології .Запропонував поняття “біоценоз “.


Слайд #4
Презентація на тему «Екологія як наука про довкілля» (варіант 1) - Слайд #4

Фредерік Клементс - американський ботанік , еколог рослин і міколог
Ввів поняття « Екотоп », що означає різку перехідну зону між спільнотами.


Слайд #5
Презентація на тему «Екологія як наука про довкілля» (варіант 1) - Слайд #5

Предмет,об'єкт,завдання і методи науки про довкілля


Слайд #6
Презентація на тему «Екологія як наука про довкілля» (варіант 1) - Слайд #6

Методи екологічних досліджень
- спостереження


Слайд #7
Презентація на тему «Екологія як наука про довкілля» (варіант 1) - Слайд #7

- експеримент


Слайд #8
Презентація на тему «Екологія як наука про довкілля» (варіант 1) - Слайд #8

- моделювання


Слайд #9
Презентація на тему «Екологія як наука про довкілля» (варіант 1) - Слайд #9

Структура сучасної екології та її місце в системі наук


Слайд #10
Презентація на тему «Екологія як наука про довкілля» (варіант 1) - Слайд #10

Місце сучасної екології в системі наук


Слайд #11
Презентація на тему «Екологія як наука про довкілля» (варіант 1) - Слайд #11

Властивості складних систем.Хронологія розвитку геосфери


Слайд #12
Презентація на тему «Екологія як наука про довкілля» (варіант 1) - Слайд #12

Біосфера,основні положення вчення В.І. Вернадського про біосферу


Слайд #13
Презентація на тему «Екологія як наука про довкілля» (варіант 1) - Слайд #13

Еволюція уявлень про роль і місце природи в житті суспільства(№6)


Слайд #14
Презентація на тему «Екологія як наука про довкілля» (варіант 1) - Слайд #14

Ноосфера. Еволюція уявлень про місце людини в природі


Слайд #15
Презентація на тему «Екологія як наука про довкілля» (варіант 1) - Слайд #15

Історичні етапи взаємодії суспільства і природи та їхні екологічні особливості