Презентація на тему «Екологія як наука про довкілля» (варіант 4)


5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Екологія як наука про довкілля» (варіант 4) - Слайд #1

Екологія як наука про довкілля.


Слайд #2
Презентація на тему «Екологія як наука про довкілля» (варіант 4) - Слайд #2

Екологія як наука про довкілля.


Слайд #3
Презентація на тему «Екологія як наука про довкілля» (варіант 4) - Слайд #3

Еколо́гія  — наукова дисципліна, один з розділів біології, який досліджує взаємовідносини між біотичними та соціальними цілісностями та їхнім довкіллям.


Слайд #4
Презентація на тему «Екологія як наука про довкілля» (варіант 4) - Слайд #4

Екологія вивчає взаємовідносини організмів із довкіллям, досліджує структурно-функціональну організацію надорганізмових систем (популяцій, угруповань, екосистем, біосфери), виявляє механізми підтримання їх стійкості у просторі й часі.


Слайд #5
Презентація на тему «Екологія як наука про довкілля» (варіант 4) - Слайд #5

Об'єкт та предмет дослідження.
Об'єктом дослідження науки про довкілля є екосистеми всіх рівнів та їхні елементи.
Предметом дослідження науки про довкілля є взаємозв'язоки між живими організмами.


Слайд #6
Презентація на тему «Екологія як наука про довкілля» (варіант 4) - Слайд #6

Першим, хто дав визначення екології як науки був Ернест Геккель – біолог, природознавець.


Слайд #7
Презентація на тему «Екологія як наука про довкілля» (варіант 4) - Слайд #7

Першим, хто ввів поняття «Екотоп », що означає різку перехідну зону між спільнотами був Ф.Даль - вчений, еколог.


Слайд #8
Презентація на тему «Екологія як наука про довкілля» (варіант 4) - Слайд #8

Автором вчення про біосферу та ноосферу був природодослідник В.І.Вернадський.


Слайд #9
Презентація на тему «Екологія як наука про довкілля» (варіант 4) - Слайд #9

Сучасна екологія — складна багатогранна дисципліна, основою якої є біогеографічні знання, але яка поєднує сьогодні всі природничі, точні,гуманітарні і соціальні науки. Сьогодні її поділяють на: біоетику, біоекологію, геоекологію, техноекологію, соціоекологію і космічну екологію.


Слайд #10
Презентація на тему «Екологія як наука про довкілля» (варіант 4) - Слайд #10

Розділи сучасної екології
Аутекологія;
Демекологія;
Біосферологія.


Слайд #11
Презентація на тему «Екологія як наука про довкілля» (варіант 4) - Слайд #11

Екологія - міждисциплінарна наука на перехресті біологічних та гуманітарних наук. Вона досліджує живі об'єкти та їх сукупність та визначає місце людини в природі, формує її світогляд та сприяє оптимізації розвитку соціальних та виробничих процесів.


Завантажити презентацію