Презентація на тему «Екологія» (варіант 6)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Екологія» (варіант 6) - Слайд #1

Еколо́гія— наукова дисципліна, один з розділів біології, який досліджує взаємовідносини між біотичними та соціальними цілісностями та їхнім довкіллям.


Слайд #2
Презентація на тему «Екологія» (варіант 6) - Слайд #2

Екологія вивчає взаємовідносини організмів із довкіллям, досліджує структурно-функціональну організацію надорганізмових систем (популяцій, угруповань, екосистем, біосфери), виявляє механізми підтримання їх стійкості у просторі й часі.


Слайд #3
Презентація на тему «Екологія» (варіант 6) - Слайд #3

Еволюція екології
Карл Мебіус - німецькийзоолог і ботанік , один із засновників екології .
Запропонував поняття “біоценоз “.


Слайд #4
Презентація на тему «Екологія» (варіант 6) - Слайд #4

Фредерік Клементс - американський ботанік , еколог рослин і міколог
Ввів поняття « Екотоп », що означає різку перехідну зону між спільнотами.


Слайд #5
Презентація на тему «Екологія» (варіант 6) - Слайд #5

Методи екологічних досліджень
спостереження


Слайд #6
Презентація на тему «Екологія» (варіант 6) - Слайд #6

експеримент


Слайд #7
Презентація на тему «Екологія» (варіант 6) - Слайд #7

моделювання


Слайд #8
Презентація на тему «Екологія» (варіант 6) - Слайд #8

Структура сучасної екології та її місце в системі наук


Слайд #9
Презентація на тему «Екологія» (варіант 6) - Слайд #9

Місце сучасної екології в системі наук


Слайд #10
Презентація на тему «Екологія» (варіант 6) - Слайд #10

Загальна екологія
Загальна екологія вивчає фундаментальні проблеми структурно-функціональної організації екосистем, а також досліджує взаємодію біосистем різних рівнів інтеграції між собою та довкіллям.


Слайд #11
Презентація на тему «Екологія» (варіант 6) - Слайд #11

Спеціальна екологія
Спеціальна екологія досліджує закономірності функціонування конкретних екосистем або особливості пристосування популяцій різних видів організмів чи їх угруповань до умов навколишнього середовища.


Слайд #12
Презентація на тему «Екологія» (варіант 6) - Слайд #12

Прикладна екологія
Прикладна екологія з'ясовує різні аспекти дії чинників довкілля на біосистеми і спрямована на розв'язання головним чином практичних питань.


Слайд #13
Презентація на тему «Екологія» (варіант 6) - Слайд #13

Розділи екології
Сучасна екологія, по суті, розчленована на чотири взаємопов'язаних, але до певної міри самостійних, розділи, що логічно виходять один з одного, і поділяють екологію за розмірами об'єктів вивчення:
1. Аутекологія
2. Демекологія
3. Синекологія
4. Біосферологія


Слайд #14
Презентація на тему «Екологія» (варіант 6) - Слайд #14

Теоретична екологія (біоекологія) — екологія живих організмів: людини, тварин, рослин, мікроорганізмів. Цей розділ виник першим і є фундаментом екології


Слайд #15
Презентація на тему «Екологія» (варіант 6) - Слайд #15

Практична екологія
Практична —
а) геоекологія — вивчає охорону і раціональне використання природніх ресурсів, ділиться на атмо-, гідро-, літо- та ландшафтну екологію.
б) соціоекологія — вивчає вплив соціально-економічних факторів на довкілля.
в) техноекологічна — вивчає техногенні фактори забруднення довкілля. Поділяється на екологію промисловості, с/г, транспорту


Слайд #16
Презентація на тему «Екологія» (варіант 6) - Слайд #16

Висновок
Для сучасної людини знання основ екології не менш важливе, ніж основ фізики, хімії, математики. Екологізація виробництва - один з провідних напрямів науково-технічного прогресу, покликаної не тільки забезпечити узгоджене функціонування природних і технічних систем, а й значно підвищити ефективність останніх. Таким чином, екологія все більше набуває особливостей прикладної науки.