Презентація на тему «Екологія» (варіант 9)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Екологія» (варіант 9) - Слайд #1

Екологія – наука про довкілляПрирода і людина: системний підхідПроблема забруднення природного середовища та стійкості геосистем до антропогенних навантаженьПроблема деградації природних компонентів


Слайд #2
Презентація на тему «Екологія» (варіант 9) - Слайд #2

Людина – частина природи. Її життя, з одного боку, залежить від умов існування, а з другого – її діяльність впливає на них. Щоб зберегти життя на Землі, людина повинна охороняти природу.Людина – творіння природи, її унікальна і розумна частина. Природа й людина взаємопов'язані і впливають одна на одну.


Слайд #3
Презентація на тему «Екологія» (варіант 9) - Слайд #3

Екологія — наука про взаємодії живих організмів і їх спільнот між собою і з навколишнім середовищем. Термін вперше запропонував німецький біолог Ернст Геккельв 1866 р. в книзі «Загальна морфологія організмів».


Слайд #4
Презентація на тему «Екологія» (варіант 9) - Слайд #4

Сучасна екологія — складна багатогранна дисципліна, основою якої є біогеографічні знання, але яка поєднує сьогодні всі природничі, точні, гуманітарні і соціальні науки, з метою пошуків шляхів оптимального розвитку людства на максимально далеку перспективу, вироблення нових методів збереження біосфери планети.


Слайд #5
Презентація на тему «Екологія» (варіант 9) - Слайд #5

Загальна екологія вивчає фундаментальні проблеми структурно-функціональної організації екосистем, а також досліджує взаємодію біосистем різних рівнів інтеграції між собою та довкіллям.


Слайд #6
Презентація на тему «Екологія» (варіант 9) - Слайд #6

Спеціальна екологія досліджує закономірності функціонування конкретних екосистем або особливості пристосування популяцій різних видів організмів чи їх угруповань до умов навколишнього середовища.


Слайд #7
Презентація на тему «Екологія» (варіант 9) - Слайд #7

Прикладна екологія з'ясовує різні аспекти дії чинників довкілля на біосистеми і спрямована на розв'язання головним чином практичних питань.


Слайд #8
Презентація на тему «Екологія» (варіант 9) - Слайд #8

Прикладна екологія з'ясовує різні аспекти дії чинників довкілля на біосистеми і спрямована на розв'язання головним чином практичних питань.


Слайд #9
Презентація на тему «Екологія» (варіант 9) - Слайд #9

Господарська діяльність людини, як правило, негативно впливає на природу.обсяг води, забрудненої промислово-побутовими відходами, становить понад 16 % річкового стоку. Спалювання палива призводить до щорічного викидання в атмосферу понад 1 млрд. тонн продуктів неповного згоряння. У великих містах щороку накопичується величезна кількість побутового сміття, знищення якого становить значні труднощі.


Слайд #10
Презентація на тему «Екологія» (варіант 9) - Слайд #10

Основні райони забруднення – це міста й промислові центри.


Слайд #11
Презентація на тему «Екологія» (варіант 9) - Слайд #11

Вміст цинку, маргінцю, заліза, нікелю, міді та кобальту у водних об'єктах зони Полісся, лісостепу та степу перевищує нормативні величини у 2-12 разів. Внаслідок Чорнобильської катастрофи забруднено радіонуклідами близько 4 млн га лісів, з яких 157 тис. га є непридатними для господарського використання, а ще 1,5 млн га є непридатними для використання не деревинних харчових і лікарських ресурсів.


Слайд #12
Презентація на тему «Екологія» (варіант 9) - Слайд #12

У зв'язку з істотним забрудненням водних об'єктів усе частіше реєструють різні захворювання у промислових видів риб.


Слайд #13
Презентація на тему «Екологія» (варіант 9) - Слайд #13

На сучасному етапі відбувається деградація всіх компонентів природи: ґрунтів, лісу, водойм тощо.


Слайд #14
Презентація на тему «Екологія» (варіант 9) - Слайд #14

Деградація лісу означає зменшення приросту на одиницю площі в насадженнях з ознаками втрат і знебарвлення листя (хвої). Винищення лісів незмінно веде до зниження порогу стійкості біосфери, нарощення рушійної сили паводків, селей, водної ерозії, пилових бур, спустошувальних засух та суховіїв, прискорення процесів опустелювання.


Слайд #15
Презентація на тему «Екологія» (варіант 9) - Слайд #15

Унаслідок надлишкової експлуатації відбувається деградація та виснаження пасовищ.


Слайд #16
Презентація на тему «Екологія» (варіант 9) - Слайд #16

Зберегти природу, примножити її багатства – справа державної важливості. Тому й приймають у нашій державі закони на користь збереження природи. Важливу роль у цьому відіграють природоохоронні території. Це заповідники, національні парки й ботанічні сади, яких в Україні чимало. На цих територіях забороняється вести господарські роботи, полювати на тварин, збирати насіння й плоди рослин.
ВИСНОВОК


Слайд #17
Презентація на тему «Екологія» (варіант 9) - Слайд #17

Дякуємо за увагу


Завантажити презентацію