Презентація на тему «Екологічні проблеми» (варіант 16)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Екологічні проблеми» (варіант 16) - Слайд #1

Виконали :учениці 10-А класу
Олійник Ірина
Екологічні проблеми
Тварина лише користується зовнішньою
природою і змінює її в силу своєї при-
сутності; людина ж змінами, які вона
вносить, змушує її служити своїм цілям,
панує над нею.
Ф. Енгельс
сьогодення


Слайд #2
Презентація на тему «Екологічні проблеми» (варіант 16) - Слайд #2

Що таке екологічні проблеми?;
Вплив людини на екологію;
Забруднення ґрунтів ;
Забруднення атмосфери;
Озонові діри
Парниковий ефект
Забруднення водних ресурсів ;
Проблеми Світового Океану ;
Шляхи вирішення екологічних проблем;
План


Слайд #3
Презентація на тему «Екологічні проблеми» (варіант 16) - Слайд #3

Що таке екологічна проблема?
Екологічні проблеми – це зміни стану довкілля, які можуть погіршити умови життєдіяльності людини. Можна виділити два аспекти екологічної проблеми:
екологічні кризи, що виникають внаслідок природніх процесів;
кризи, що визвані антропогенною дією і нераціональним природокористуванням.


Слайд #4
Презентація на тему «Екологічні проблеми» (варіант 16) - Слайд #4

Вплив людини на екологію
Те, що людина зробила з навколишньою природою, вже по своїм масштабам катастрофічно. В результаті вода забруднюється вже в повітрі, забруднена і сама атмосфера, знищені мільйони гектарів родючих ґрунтів, ядохімікатами і радіоактивними відходами заражена планета, величезних розмірів досягло обезліснення і опустелювання та багато іншого .


Слайд #5
Презентація на тему «Екологічні проблеми» (варіант 16) - Слайд #5

Причини забруднення
Природа переживає вплив суспільства по наступним напрямкам:
Надмірне використання компонентів навколишнього середовища в якості ресурсної бази виробництва;
дія виробничої діяльності людей на навколишнє середовище (її забруднення);
демографічний тиск на природу (сільськогосподарське використання земель, збільшення кількості населення, ріст крупних міст).


Слайд #6
Презентація на тему «Екологічні проблеми» (варіант 16) - Слайд #6

Наслідки :
зниження вологості;
вітрова ерозія;
підкислення земель і втрат ними гумусу;
сповільнення росту рослин;
загибель живих організмів;
підвищення випаровування…
Причини забруднення :
нераціональне застосування засобів хімізації с/г, що призводить до нагромадження в грунтах залишків мінеральних добрив і пестицидів.
техногенні викиди промислових підприємств (землі забруднюються важкими металами та іншими компонентами промислових викидів);
Забруднення ґрунтів


Слайд #7
Презентація на тему «Екологічні проблеми» (варіант 16) - Слайд #7

Забру́днення пові́тря — є одним з основних типів антропогенного забруднення.
Джерела забруднення :
підприємства чорної металургії,енергетики,вугільної промисловості;
всі види сучасного транспорту;
хімічна про­мисловість;
радіоактивні речовини;
лісові пожежі;
вулканічні виверження та інші.
Наслідки забруднення атмосфери :
парниковий ефект;
озонова дірка;
кислотні дощі;
смог;
збільшується загальна захворюваність населення;
високе забруднення атмосферного повітря характерне для Донецького і Придністровського регіонів України, а також навколо обласних центрів.
Забруднення атмосфери


Слайд #8
Презентація на тему «Екологічні проблеми» (варіант 16) - Слайд #8

Озонові діри
Ще одним прикладом наслідку згубної людської діяльності на навколишнє середовище є утворення озонових дір. Озонова діра - локальне падіння концентрації озону в стратосфері на 10—40%. Пов'язано це з зменшенням кількості кисню при запусках космічних кораблів та польотами реактивних літаків. Ослаблення озонового шару усилює потік сонячної радіації на землю і викликає у людей зростання числа ракових утворень шкіри. Також від підвищеного рівня випромінювання страждають рослини і тварини.


Слайд #9
Презентація на тему «Екологічні проблеми» (варіант 16) - Слайд #9

Парниковий ефект
Парнико́вий ефе́кт — явище в атмосфері Землі, при якому енергія сонячних променів, відбиваючись від поверхні Землі, не може повернутися в космос, оскільки затримується молекулами
різних газів.


Слайд #10
Презентація на тему «Екологічні проблеми» (варіант 16) - Слайд #10

Джерела забруднення:
Міські стічні води, що включають переважно побутові стоки;
Промислові стічні води, що утворюються у галузях виробництва : чорна металургія, хімічна, лісохімічна, нафтопереробна промисловості.
Атмосферні води, які несуть значні кількості забруднювачів, що вимиваються з повітря,що вимиваються з повітря .
Наслідки :
Зниження якості води ;
Накопичення токсичних органічних речовин, важких металів ;
Викликають інфекції, які є результатом споживання забрудненої води(тиф, гепатит, енцефаліт, лямбліоз ,шкірний висип);
Шкідливий вплив на екосистему океану (порушення фотосинтезу у рослин – порушення процесів травлення у організмів )
Забруднення водних ресурсів


Слайд #11
Презентація на тему «Екологічні проблеми» (варіант 16) - Слайд #11

Проблеми :
використання ресурсів Світового океану:біологічних, мінеральних, енергетичних(Океан - «легені» планети. Він забезпечує основну частину регенерації кисню і є своєрідним регулятором температури на земній кулі);
посилення господарської діяльності - видобуток мінеральних ресурсів ;
Нафтове забруднення Світового океану ;
Особлива проблема - поширення пластикового сміття на поверхні морів і в смузі припливу й прибою.
Наслідки :
виникли великі приморські промислові комплекси( зросло рекреа­ційне навантаження на узбережжя морів і океанів).
 порушення обміну в системі "океан - атмосфера";
виснаження водних ресурсів;
виснаження морських рибних запасів .
Проблеми Світового океану


Слайд #12
Презентація на тему «Екологічні проблеми» (варіант 16) - Слайд #12

Стихійні сміттєзвалища


Слайд #13
Презентація на тему «Екологічні проблеми» (варіант 16) - Слайд #13

Шляхи вірішення глобальних екологічних проблем
Обмеження споживчого
відношення до природи
Використання
науково-технічного
прогресу для охорони
природи і забезпечення
високого рівня життя
Екологічна культура
Витрати на рішення
екологічних проблем
Енергетичне забезпечення
високого рівня життя і
охорони довкілля
Результат:
Високий рівень життя
Збереження планети,клімату,біосфери.


Слайд #14
Презентація на тему «Екологічні проблеми» (варіант 16) - Слайд #14

Нові види відновлювальної енергії та зміна існуючих


Слайд #15
Презентація на тему «Екологічні проблеми» (варіант 16) - Слайд #15

Чиста вугільна енергетика
перша екологічно чиста вугільна ТЕС У Німеччині


Слайд #16
Презентація на тему «Екологічні проблеми» (варіант 16) - Слайд #16

Дотримання екологічних стандартів


Слайд #17
Презентація на тему «Екологічні проблеми» (варіант 16) - Слайд #17

Лісокористування


Слайд #18
Презентація на тему «Екологічні проблеми» (варіант 16) - Слайд #18

Штучні легені для планети
Вчені університету Нью-Йорка заявляють, що створили синтетичне дерево,що здатне вбирати з атмосфери надлишок вуглекислого газу.
Технологія може покращити якість повітря у великих містах та зупинити глобальне потепління. Винахідники кажуть: наразі штучні дерева існують лише в лабораторіях. Утім, незабаром такі очисники для повітря - можуть отримати широке застосування.


Слайд #19
Презентація на тему «Екологічні проблеми» (варіант 16) - Слайд #19

Вторинна переробка паперу
На виробництво 60 кг паперу йде одне дерево
При переробці 69 кг макулатури - зберігається одне дерево
При отримання 1 т переробленого паперу зберігається 17 дерев


Слайд #20
Презентація на тему «Екологічні проблеми» (варіант 16) - Слайд #20

Під загрозою !!!


Слайд #21
Презентація на тему «Екологічні проблеми» (варіант 16) - Слайд #21

Що ми залишимо нашим дітям?
Катастрофу ?


Слайд #22
Презентація на тему «Екологічні проблеми» (варіант 16) - Слайд #22

А може….


Слайд #23
Презентація на тему «Екологічні проблеми» (варіант 16) - Слайд #23

Отже – все залежить від нас .


Слайд #24
Презентація на тему «Екологічні проблеми» (варіант 16) - Слайд #24

Збережімо Землю
Дякую за увагу!


Завантажити презентацію