Презентація на тему «Екологічні проблеми» (варіант 15)Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Екологічні проблеми» (варіант 15) - Слайд #1

Екологічні проблеми
Виконав ученьНВК-ДАЛ №1511-А класуКовтюх РусланКерівник проектуСачава Н.М.
М. Дніпродзержинськ 2014-2015 н.р.


Слайд #2
Презентація на тему «Екологічні проблеми» (варіант 15) - Слайд #2

Екологічна проблема -
це зміна природного середовища в результаті антропогенних дій, що веде до порушення структури і функціонування природних систем (ландшафтів) і призводить до негативних соціальних, економічних та інших наслідків.


Слайд #3
Презентація на тему «Екологічні проблеми» (варіант 15) - Слайд #3

Класифікація екологічних проблем
Виділяють шість груп екологічних проблем:
атмосферні (забруднення атмосфери: радіологічне, хімічне, механічне, теплове);
водні (виснаження і забруднення поверхневих і підземних вод, забруднення морів і океанів);
геолого-геоморфологічні (інтенсифікація несприятливих геолого-геоморфологічних процесів, порушення рельєфу і геологічної будови);
ґрунтові (забруднення ґрунтів, ерозія, дефляція, вторинне засолення, заболочування і ін.);
біотичні (зменшення рослинності, деградація лісів, пасовищна дигресія, скорочення видової різноманітності і ін.);
комплексні (ландшафтні) — запустинювання, зниження біорізноманітності, порушення режиму природоохоронних територій.


Слайд #4
Презентація на тему «Екологічні проблеми» (варіант 15) - Слайд #4

Забруднення атмосфери


Слайд #5
Презентація на тему «Екологічні проблеми» (варіант 15) - Слайд #5

Одна з найгостріших екологічних проблем, зумовлених посиленням техногенного впливу на природне середовище, пов'язана зі станом атмосферного повітря. Вона включає ряд аспектів.По-перше, охорона озонового шару необхідна у зв'язку із зростанням забруднення атмосфери фреонами, оксидами азоту і ін.По-друге, зростання концентрації СО2, що відбувається в основному за рахунок згоряння викопного палива, зменшення площ лісів, виснаження гумусового шару і деградації ґрунтів.По-третє, кислотні опади стали істотними компонентами атмосфери.  Головна причина кислотних опадів — надходження сполук сірки і азоту в атмосферу при спаленні викопного палива в стаціонарних установках і двигунах транспорту


Слайд #6
Презентація на тему «Екологічні проблеми» (варіант 15) - Слайд #6

Забруднення та виснаження водних ресурсів


Слайд #7
Презентація на тему «Екологічні проблеми» (варіант 15) - Слайд #7

Проблема виснаження водних ресурсів викликана зростанням споживання води промисловістю, сільським і комунальним господарствам, з одного боку, і забрудненням водних джерел — з іншого. Щорічно людством використовується в середньому до 6000 км3 води, з них у сільському господарстві близько 3400, промисловості 2200, на комунально-побутові потреби 400 км3. Щорічно в океан потрапляє (млн т): 0,2 — 0,5 отрутохімікатів; 0,1 — хлорорганічних пестицидів; 5 — 11 — нафти і інших вуглеводнів; 10 — хімічних добрив; 6 — фосфорних сполук; 0,004 — ртуті; 0,2 — свинцю; 0,0005 — кадмію; 0,38 — міді; 0,44 — марганцю; 0,37 — цинку; 1000 — твердих відходів; 6,5 — 50 — твердого сміття; 6,4 — пластмас.


Слайд #8
Презентація на тему «Екологічні проблеми» (варіант 15) - Слайд #8

Деградація ґрунтів


Слайд #9
Презентація на тему «Екологічні проблеми» (варіант 15) - Слайд #9

Одна з головних екологічних проблем пов'язана з погіршенням стану земельних ресурсів. За історичний час внаслідок прискореної ерозії, дефляції і інших негативних процесів людство втратило майже 2 млрд га продуктивних земель. До утворення пустель схильна площа в 4,5 млрд га, на якій проживає близько 850 млн чол. Пустелі швидко розвиваються (до 5 — 7 млн га на рік) у тропічних районах Африки, Азії і Америки, а також в субтропіках Мексики. Швидкість зникнення лісів становить 6 — 20 млн га на рік.


Слайд #10
Презентація на тему «Екологічні проблеми» (варіант 15) - Слайд #10

Геолого-геоморфологічні екологічні проблеми


Слайд #11
Презентація на тему «Екологічні проблеми» (варіант 15) - Слайд #11

Важлива для людства проблема — охорона геологічного середовища верхньої частини літосфери, яка розглядається як багатокомпонентна динамічна система, що перебуває під впливом інженерно-господарської діяльності людини і, в свою чергу, певною мірою визначає цю діяльність. Найголовніший компонент геологічного середовища — гірські породи, що містять поряд з твердими мінеральними і органічними компонентами гази, підземні води. Особливо великий негативний вплив на довкілля здійснюють техногенні катастрофи, найбільша з яких у ХХ ст. — на Чорнобильській атомній електростанції — сталася в Україні.


Слайд #12
Презентація на тему «Екологічні проблеми» (варіант 15) - Слайд #12

Висновок
Бережіть природу, бо вона потрібна не лише нам, але й майбутнім поколінням — усім!


Завантажити презентацію