Презентація на тему «Екологічні і техногенні проблеми в перетворювальній діяльності людини»


Рейтинг презентації 4 на основі 3 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Екологічні і техногенні проблеми в перетворювальній діяльності людини» - Слайд #1

Екологічні і техногенні проблеми в перетворювальній діяльності людини


Слайд #2
Презентація на тему «Екологічні і техногенні проблеми в перетворювальній діяльності людини» - Слайд #2

Екологічна проблема — глобальна проблема людства, що виникла з початком індустріальної діяльності людства й особливо загострилася в другій половині XX ст. Крім індустріалізації, поглибленню екологічної проблеми сприяли ядерні випробування, проведені в трьох середовищах географічної оболонки Землі (повітря, вода, земля).
Екологічна проблема


Слайд #3
Презентація на тему «Екологічні і техногенні проблеми в перетворювальній діяльності людини» - Слайд #3

скорочення площі лісів у помірному й тропічному поясах, наслідком чого є скорочення джерел надходження кисню в атмосферу;
спустелення територій у результаті нераціональної господарської діяльності; зменшення біологічної розмаїтості рослин і тварин Землі через руйнування середовища їхнього перебування;
забруднення водойм небезпечними забруднювачами промислового походження (важкими металами: кадмієм, свинцем і цинком, які потрапляють у водойми зі стічними водами). Інше серйозне джерело забруднення прісних вод — кислотні дощі, спричинені транспортно-промисловими викидами;
До екологічних проблем належать:


Слайд #4
Презентація на тему «Екологічні і техногенні проблеми в перетворювальній діяльності людини» - Слайд #4

Екологічні проблеми


Слайд #5
Презентація на тему «Екологічні і техногенні проблеми в перетворювальній діяльності людини» - Слайд #5

Екологічні проблеми


Слайд #6
Презентація на тему «Екологічні і техногенні проблеми в перетворювальній діяльності людини» - Слайд #6

Екологічні проблеми


Слайд #7
Презентація на тему «Екологічні і техногенні проблеми в перетворювальній діяльності людини» - Слайд #7

Екологічні проблеми


Слайд #8
Презентація на тему «Екологічні і техногенні проблеми в перетворювальній діяльності людини» - Слайд #8

Екологічні проблеми


Слайд #9
Презентація на тему «Екологічні і техногенні проблеми в перетворювальній діяльності людини» - Слайд #9

Екологічні проблеми


Слайд #10
Презентація на тему «Екологічні і техногенні проблеми в перетворювальній діяльності людини» - Слайд #10

водна й вітрова ерозія ґрунту зменшує площу ріллі, знижує родючість ґрунту, утрудняє обробку полів, руйнує дороги та інші спорудження, замулює канали й водоймища; машинна деградація ґрунтів під впливом руху тракторів і впливів сільськогосподарської техніки призводить до руйнування структури й погіршення якостей ґрунту; забруднення ґрунту в результаті застосування великої кількості добрив (пестицидів) знижує здатність бактерій розкладати органічний матеріал ґрунту й виробляти необхідні рослинам живильні речовини.


Слайд #11
Презентація на тему «Екологічні і техногенні проблеми в перетворювальній діяльності людини» - Слайд #11

Глобальні проблеми людства
Глобальні проблеми людства — комплекс проблем і ситуацій, що зачіпають життєві інтереси всіх народів світу,характеризуються динамізмом і вимагають для свого розв'язання колективних зусиль світової громадськості,від вирішення яких залежить подальший прогрес людства і збереження цивілізації.


Слайд #12
Презентація на тему «Екологічні і техногенні проблеми в перетворювальній діяльності людини» - Слайд #12

Глобальні проблеми людства
Глобальні проблеми людства взаємопов'язані охоплюють всі сторони життя людей,стосуються всіх країн народів та верств населення,стосуються як поверхні землі, так і Світового океану, атмосфери планети, навколоземного та космічного простору. Вони призводять до великих економічних та соціальних збитків.


Слайд #13
Презентація на тему «Екологічні і техногенні проблеми в перетворювальній діяльності людини» - Слайд #13

Глобальні проблеми людства є наслідком протистояння з одного боку природи, а з іншого — людської практики, культури людства, а також невідповідності або несумісності різноспрямованих тенденцій в ході розвитку самої людської культури. Природа існує за принципом негативного зворотного зв'язку, тоді як людська культура — за принципом позитивного зворотного зв'язку.


Слайд #14
Презентація на тему «Екологічні і техногенні проблеми в перетворювальній діяльності людини» - Слайд #14

Геоглобалістика — міждисциплінарний науковий підхід, спрямований на комплексний розгляд глобальних проблем людства та пошук шляхів їх вирішення.


Слайд #15
Презентація на тему «Екологічні і техногенні проблеми в перетворювальній діяльності людини» - Слайд #15

Демографічна ситуація
До чинників, які призвели до глобальних проблем можна віднести швидке зростання чисельності населення.


Слайд #16
Презентація на тему «Екологічні і техногенні проблеми в перетворювальній діяльності людини» - Слайд #16

Демографічна ситуація
Для країн третього світу характерний “демографічний вибух”, а в розвинених країнах спостерігається старіння і депопуляція населення. До 2025 року населення країн, що розвиваються зросте ще на 3 млрд осіб, що становитиме 95% приросту населення світу.


Слайд #17
Презентація на тему «Екологічні і техногенні проблеми в перетворювальній діяльності людини» - Слайд #17

Демографічна ситуація


Слайд #18
Презентація на тему «Екологічні і техногенні проблеми в перетворювальній діяльності людини» - Слайд #18

Демографічна ситуація


Слайд #19
Презентація на тему «Екологічні і техногенні проблеми в перетворювальній діяльності людини» - Слайд #19

Демографічна ситуація


Слайд #20
Презентація на тему «Екологічні і техногенні проблеми в перетворювальній діяльності людини» - Слайд #20

Демографічна ситуація


Слайд #21
Презентація на тему «Екологічні і техногенні проблеми в перетворювальній діяльності людини» - Слайд #21

Переробка відходів
Переро́бка— здійснення будь-яких технологічних операцій, пов'язаних зі зміною фізичних, хімічних або біологічних властивостей відходів, з метою підготовки їх до екологічно безпечного зберігання, перевезення, утилізації чи видалення. Повторне використання або повернення в обіг відходів виробництва чи сміття. Найпоширеніша вторинна, третинна, інші переробки різними масштабами таких матеріалів, як скло, папір, алюміній, асфальт, залізо, тканини та різних видів пластику. Також спрадавна використовують в сільському господарстві органічні господарські та побутові відходи.


Слайд #22
Презентація на тему «Екологічні і техногенні проблеми в перетворювальній діяльності людини» - Слайд #22

Переробка відходів


Слайд #23
Презентація на тему «Екологічні і техногенні проблеми в перетворювальній діяльності людини» - Слайд #23

Переробка відходів


Слайд #24
Презентація на тему «Екологічні і техногенні проблеми в перетворювальній діяльності людини» - Слайд #24

Переробка відходів


Слайд #25
Презентація на тему «Екологічні і техногенні проблеми в перетворювальній діяльності людини» - Слайд #25