Презентація на тему «Доба Європейського відродження»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Доба Європейського відродження» - Слайд #1

Відродження прийшло на зміну Середньовіччю. У XIV столітті воно виникло в Італії, батьківщині античності, а в XV – XVI століттях розповсюдилося в країнах Європи: Іспанії, Нідерландах, Німеччині, Франції, Англії. Французи ці світлі часи називали ренесансом.
ДОБА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ВІДРОДЖЕННЯ
Франческо Петрарка


Слайд #2
Презентація на тему «Доба Європейського відродження» - Слайд #2

Людство нібито пробудилося від покірності і смирення Середньовіччя і спробувало переглянути канони, запроваджені католицизмом. Запозичивши все найкраще, створене в середні віки, митці і вчені Відродження виробили нове мислення. Гаслом епохи можна назвати слова автора безсмертного “Дон Кіхота” – Мігеля де Сервантеса Сааведри: “Кожна людина – дитина своїх прав”.
ВІДРОДЖЕННЯ - ПЕРЕЛОМНА ДОБА В ІСТОРІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
Мігель де Сервантес Сааведра


Слайд #3
Презентація на тему «Доба Європейського відродження» - Слайд #3

У суспільстві виник новий ідеал – о с о б и с т і с т ь, яка реалізує себе в різноманітних сферах діяльності. Так розпочалася нова ера суспільного розвитку, що характеризувалася переходом від ремесла до мануфактури, початком світової торгівлі, створенням національних держав, формування літературних мов. Це був час глобальних наукових відкриттів і небувалого творчого піднесення.
Козімо Роселлі. Гуманісти. Фреска, XV ст.


Слайд #4
Презентація на тему «Доба Європейського відродження» - Слайд #4

Становленню нової цивілізації передували колоніальні завоювання. Збагачення країн Європи прискорило розвиток міст, сприяло торгівлі та підприємницькій діяльності. Наукові відкриття Міколая Коперника, Джордано Бруно, Галілео Галілея змінили уявлення європейців про Всесвіт, а морські подорожі Христофора Колумба, Васко да Гами, Фернана Магеллана – про масштаби і форму землі. Отже, в науці відбулися великі зміни: було запроваджено нові методи дослідження явищ природи, з'явилися нові поглади на світобудову.
Міколай Коперник. Карта неба


Слайд #5
Презентація на тему «Доба Європейського відродження» - Слайд #5

Передусім швидке поширення знань та запровадження книгодрукування. Німець Йоганн Гутенберг винайшов друкарський верстат. Друкована книга поступово витісняла рукописну, ставала доступнішою. Популярними були так звані “народні книги”: прозові перекази середньовічних епічних поем, рицарські романи, християнські легенди. Мандрівні торговці поширювали цю літературу на ярмарках, розносили у провінції. На тривалий час “народна книга” стала, поряд із Біблією, єдиним набуутком для читання простолюду.
ЩО СТАЛО ХАРАКТЕРНИМ ДЛЯ НОВОЇ ЕПОХИ?
Сторінка з Біблії Гутенберга


Слайд #6
Презентація на тему «Доба Європейського відродження» - Слайд #6

Епоха Відродження сформувала і власний новітній світогляд. Видатні люди цієї доби руйнували пануючі догми і намагалися створити нову культуру, засновану на прнципі вільного розвитку особистості. Вони заперечили монополію церкви в інтелектуальній і культурній діяльності, протиставили аскетизмові Середньовіччя нову мораль, засновану на визнанні єдності духу і тіла. Було створено нову систему знань, які підносили розум над авторитетом віри. Але найвизначнішим досягненням епохи Відродження було проголошення л ю д и н и найвищою цінністю, визнання її права на щастя в земному житті, а не в потайбіічному світі.
РЕНЕСАНСНИЙ СВІТОГЛЯД
Рафаель Санті. Афінська школа. Фреска, XVI ст.


Слайд #7
Презентація на тему «Доба Європейського відродження» - Слайд #7

У нову епоху виник особливий інтерес до античної культури, її ідеалів. Вивчаючи культурні пам'ятки, вчені дійшли висновку, що давні греки замислювались над унікальністю людського роду, взаємопов'язаністю людини і Всесвіту, а римляни намагалися пояснити правові стосунки між людьми. Антична культура стала своєрідним фундаментом для нових ідей і традицій. Цікаво, що й сама назва епохи походить від ідеї відродження античної спадщини. Вперше цей термін використав Джорджо Візарі у книзі “Життєпис відомих живописців, скульпторів, архітекторів”. Віра у людину, її силу і красу складали основу світогляду, що отримав назву гуманізм, а носії і проповідники цього світогляду називали себе гуманістами.
Козімо Роселлі. Гуманісти. Фреска, XV ст.


Слайд #8
Презентація на тему «Доба Європейського відродження» - Слайд #8

Майстри Відродження не просто наслідували ідеали давнини, а опановували їх на новому культурному рівні. Античний герой заглиблений передусім у навколишній світ, а герой доби Відродження – у внутрішній світ людини. Художники слова і пензля, зображуючи у своїх творах розмаїття людських пристрастей і почуттів, поступово формували основи нової реалістичної культури. Літературний Ренесанс прийнято класифікувати на раннє, високе і пізнє Відродження.
КУЛЬТ ЛЮДИНИ В МИСТЕЦТВІ


Слайд #9
Презентація на тему «Доба Європейського відродження» - Слайд #9

Раннє Відродження представлено іменами видатних італійських письменників Франческо Петрарки та Джованні Бокаччо. Руйнуючи ідеали середньовічної культури, письменники-гуманісти виступають на захист земних радощів та почуттів. Петрарка у своїх сонетах підносить до небесних висот земну жінку, а його співвітчизник Бокаччо закликає людину жити за законами природи, не підкорюючись догмам церкви. Водночас митці раннього Відродження спираються на жанри й теми, започатковані в середньовічній літературі.


Слайд #10
Презентація на тему «Доба Європейського відродження» - Слайд #10

Високе Відродження презентують письменники різних країн: П'єр Ронсар і Франсуа Рабле – у Фрації, Еразм Роттердамський – у Нідерландах, Себастьян Брант – у Німеччині. Митці пізнього Відродження, продовжуючи традиції своїх попередників, дедалі більше заглиблюються в реальне народне життя і драматизм людських стосунків, видозмінюють і вдосконалюють уставлені жанри, розроблюють нові теми. Найяскравіші його представники – іспанець Мігель де Сервантес Сааведра, який у романі “Дон Кіхот” створив справжню енциклопедію людського життя, та англієць Вільям Шекспір – неперевершений поет і драматург, твои якого відкрили світові справжню глибину людських почуттів.


Слайд #11
Презентація на тему «Доба Європейського відродження» - Слайд #11

ГОЛВНІ ОЗНАКИ ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ
Великі наукові та
географічні відгриття
Створення національних
держав, розвиток
світової торгівлі
Формування
літературних мов
націй
Відродження
античної спадщини
Виникнення гуманізму
Ідеал людини -
всебічно розвинена
особистість
Провідна тема
літератури і
мистецтва - людина


Слайд #12
Презентація на тему «Доба Європейського відродження» - Слайд #12

Культ людини повною мірою втілився у живопис Відродження. Взірцем для художників було античне мистецтво. Найвидатніші полотна тих часів вражають багатогранністю людських відчуттів, живими поглядами, природним рухом тіней і світла. Це насамперед “Джоконда” Леонардо да Вінчі, “Сікстинська Мадонна” Рафаеля Санті та розпис Сікстинської капели Мікеланджело Буонаротті.
Леонардо да Вінчі. Джоконда


Слайд #13
Презентація на тему «Доба Європейського відродження» - Слайд #13

Новий світогляд відкрив простір для творчості, звільнив фантазію людини. Митці XV – XVI століття були унікальними, багатогранними особистостями. Наприклад, Леонардо да Вінчі, окрім живопису опанував математику, механіку, астрономію, геологію, ботаніку, анотомію. Він був не тільки поетом, танцюристом, співаком, композитором, а й конструював музичні інструменти, володів мистецтвом фехтування, чудово їздив верхи. У його численних записниках знаходимо креслення турбін і підйомних пристроїв, токарних і ткацьких верстатів, він розробляв проекти створення парашута, вертольота, підводного човна. Його наукові відкриття на кілька століть випередили нас.
МИТЦІ ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ


Завантажити презентацію