Презентація на тему «Дієприкметник»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Дієприкметник» - Слайд #1

Дієприкметник
Особлива форма дієслова,що виражає ознаку предмета за дією або станом та відповідає на питання який?яка?яке? які?Початкова форма - називний відмінок чоловічого роду однини.


Слайд #2
Презентація на тему «Дієприкметник» - Слайд #2

Подібність до:
Прикметника:
питання яка?який?яке?які?;
змінюється за род.,числ.,відмінк.;
стоїть у тому ж роді,числі,відмінку,що іменник,з яким пов'язаний;
має ті ж самі закінчення.
Дієслова:
має час(теп. І мин.);
має вид(докон. І недокон.)
здатний мати при собі залежний іменник і займенник.


Слайд #3
Презентація на тему «Дієприкметник» - Слайд #3

Дієприкметниковий зворот
Це дієприкметник з залежними від нього словами. Підкреслюється хвилястою лінією. У реченні завжди означенням. На письмі його виділяють комами, але якщо він стоїть перед означувальним словом – комами не виділяється.


Слайд #4
Презентація на тему «Дієприкметник» - Слайд #4

Активні і пасивні дієприкметники
Активні
ознака предмета за його ж дією
Пасивні
ознака предмета за дією над ним


Слайд #5
Презентація на тему «Дієприкметник» - Слайд #5

Творення активного і пасивного станів
Активний стан:
теп.час: основа
інфінітива + суфікси
-уч- -юч- -ать- -ять-
мин.час: основа
інфінітива + суфікс -л-
Пасивний стан:
мин.час:основа
інфінітива + суфікси
-н- -єн- -ен- -т-


Слайд #6
Презентація на тему «Дієприкметник» - Слайд #6

Послідовність розбору,як форми дієслова
дієприкметник.,значення,питання;
початкова форма;
дієслівні морфологічні ознаки;
прикметникові морфологічні ознаки;
синтаксична роль.


Слайд #7
Презентація на тему «Дієприкметник» - Слайд #7

Безособові форми на -но, -то
Ці форми є присудками в односкладних реченнях. Вони утворюються від пасивних дієприкметників на –ний –тий. При таких дієслівних формах не вживають орудного відмінка іменника. Вони вказують на результат дії.


Слайд #8
Презентація на тему «Дієприкметник» - Слайд #8

Не з дієприкметниками
Разом:
якщо дієприкметник є означенням і не має пояснювальних слів;
- якщо є префікс недо-.
Окремо:
якщо при дієприкметнику, який є означенням є пояснювальні слова;
- якщо дієприкметник є присудком.


Слайд #9
Презентація на тему «Дієприкметник» - Слайд #9


Завантажити презентацію