Презентація на тему «Ділове українське мовлення»


Рейтинг презентації 3.67 на основі 3 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Ділове українське мовлення» - Слайд #1

Ділове українське мовлення
Презентацію підготувалиучениці 11-В класуКузнецовської гімназіїТурик Дар'я та Коновал Катерина


Слайд #2
Презентація на тему «Ділове українське мовлення» - Слайд #2

Довідково-інформаційна документація :
акти; протоколи;
довідки;
службові листи;
пояснювальні та доповідні записки;
плани і графіки;
відгуки та рецензії


Слайд #3
Презентація на тему «Ділове українське мовлення» - Слайд #3

Анота́ція- стисла характеристика змісту книги, статті. Вона допомагає, наприклад, під час першого ознайомлення з книгою, а також під час добору та вивчення літератури з певного питання.
АНОТАЦІЯ


Слайд #4
Презентація на тему «Ділове українське мовлення» - Слайд #4

Рецензія
Рецензія - критичний відгук (містить аналіз і оцінку) наукового керівника (консультанта), офіційних опонентів, провідної установи під час захисту кваліфікаційної роботи, кандидатської чи докторської дисертацій.


Слайд #5
Презентація на тему «Ділове українське мовлення» - Слайд #5

Відгук - це висновки уповноваженої особи (кількох осіб) про наукові роботи, фільми, вистави.
Відгук


Слайд #6
Презентація на тему «Ділове українське мовлення» - Слайд #6

1. Назва виду документа. 2. Заголовок (який містить назву рецензованої роботи, прізвище та ініціали її автора, видавництво та рік публікації, кількість). 3. Текст: - тема статті, мета статті, підходи до статті, актуальність статті; - короткий виклад змісту роботи; - позитивний висновок; - недоліки, зауваження - висновок автора рецензії. 4. Підпис та посада особи, яка рецензувала роботу. 5. Дата. У разі необхідності підпис завіряють печаткою.
Реквізити


Слайд #7
Презентація на тему «Ділове українське мовлення» - Слайд #7

Бобров В. я. Основи ринкової економіки: Підручник. – К.: Ли-бідь, 1995. – 320 с.
У підручнику вперше в Україні, виходячи з надбань світової та вітчизняної економічної думки, викладено новий курс “Основи ринкової економіки”. Дається ґрунтовне тлумачення найважливі-ших категорій і законів ринкового механізму. Особлива увага звер-тається на розкриття суті таких нових для нашої економіки понять як менеджмент, менеджер, маркетинг та ін. Теоретичні положення і висновки пов'язуються із сьогоднішніми завданнями України в умовах переходу її економіки до ринку, ілюструються таблицями, графіками, схемами. Підручник містить докладний термінологічний словник.
Для студентів вищих навчальних закладів.


Слайд #8
Презентація на тему «Ділове українське мовлення» - Слайд #8

Довідка — документ, який містить опис та підтвердження юридичних та біографічних фактів
Довідки діляться на дві групи:
особисті — підтверджують біографічні чи юридичні факти конкретної особи;
службові — містять інформацію про факти й події службового характеру.
Довідки також можуть бути:
зовнішніми — укладаються для подання в інші установи; підписуються, крім укладача, також керівником установи, засвідчуються печаткою;
внутрішніми — укладаються для подання керівництву установи або на розгляд колегіальних органів; підписуються лише виконавцем і не засвідчуються печаткою.


Слайд #9
Презентація на тему «Ділове українське мовлення» - Слайд #9

1. Код підприємства, код форми документа.
2. Реквізити штампа загального бланку.
3. Назва виду документа.
4. Дата.
5. Індекс.
6. Заголовок до тексту.
7. Адресат.
8. Текст.
9. Відмітка про наявність додатків (якщо є).
10. Підпис.
11. Відмітка про направлення до справи.
Основні реквізити довідки


Слайд #10
Презентація на тему «Ділове українське мовлення» - Слайд #10

1. Код підприємства, код форми документа.
2. Реквізити штампа загального бланку.
3. Назва виду документа.
4. Дата.
5. Індекс.
6. Заголовок до тексту.
7. Адресат.
8. Текст.
9. Відмітка про наявність додатків (якщо є).
10. Підпис.
11. Відмітка про направлення до справи.
Основні реквізити довідки


Слайд #11
Презентація на тему «Ділове українське мовлення» - Слайд #11

Оголошення — це короткі текстові повідомлення, котрі містять різну за призначенням інформацію. Переважно оголошення містять інформацію приватного рекламного характеру. Це пропозиція певних товарів чи послуг приватними особами, або малими приватними підприємствами. Такі оголошення є комерційного призначення і тому це є одним з видів дешевої реклами, дуже широко використовуються в мережі інтернет на віртуальних дошках безкоштовних оголошень, а також в друкованих виданнях.
Оголошення


Слайд #12
Презентація на тему «Ділове українське мовлення» - Слайд #12

Запрóшення — коротке повідомлення про якусь подію і запрошення взяти в ній участь. Суто ділові (на конференцію, форум, з'їзд, нараду, презентацію, виставку тощо) пишуться на фірмових бланках, а до культурно-мистецьких заходів часто виготовляють спеціально художньо оформлені запрошення.
Запрóшення


Слайд #13
Презентація на тему «Ділове українське мовлення» - Слайд #13

Доповідна записка - це письмове повідомлення на ім'я керівника установи, організації, в якому описується певний факт, подія, повідомляється про виконання окремих завдань, службових доручень.
Пояснювальна записка - це письмове пояснення на вимогу керівника щодо ситуації, яка склалася, фактів, дій або вчинків працівників (найчастіше - порушення дисципліни, невиконання службових завдань). Інколи пояснювальна записка - це вступ до якогось документа (плану, звіту, проекту).


Слайд #14
Презентація на тему «Ділове українське мовлення» - Слайд #14

Доповідна записка - це письмове повідомлення на ім'я керівника установи, організації, в якому описується певний факт, подія, повідомляється про виконання окремих завдань, службових доручень.
Пояснювальна записка - це письмове пояснення на вимогу керівника щодо ситуації, яка склалася, фактів, дій або вчинків працівників (найчастіше - порушення дисципліни, невиконання службових завдань). Інколи пояснювальна записка - це вступ до якогось документа (плану, звіту, проекту).


Слайд #15
Презентація на тему «Ділове українське мовлення» - Слайд #15

Службові листи - загальна назва великої групи управлінських документів, які слугують засобом спілкування з установами та приватними особами.
Усі ділові листи за функціональними ознаками поділяють на дві групи:
1. листи, що потребують відповіді
2. листи, що не потребують відповіді
За тематичною ознакою ділові листи поділяють на:
Комерційні 
Некомерційні 
Листи бувають:
супровідні гарантійні
циркулярні
претензійні
інформаційно-рекламні 


Слайд #16
Презентація на тему «Ділове українське мовлення» - Слайд #16

 державний герб або емблема
найменування міністерства
відомства
організації
поштова адреса
номер телефону, факсу
номер рахунку в банку
дата
Індекс
посилання на дату та номер вхідного документа
адресат
заголовок до тексту
текст
підпис
повідомлення про направлення копії в інші адреси та у справу
прізвище й телефон виконавця
Реквізити службового листа


Слайд #17
Презентація на тему «Ділове українське мовлення» - Слайд #17

 державний герб або емблема
найменування міністерства
відомства
організації
поштова адреса
номер телефону, факсу
номер рахунку в банку
дата
Індекс
посилання на дату та номер вхідного документа
адресат
заголовок до тексту
текст
підпис
повідомлення про направлення копії в інші адреси та у справу
прізвище й телефон виконавця
Реквізити службового листа


Слайд #18
Презентація на тему «Ділове українське мовлення» - Слайд #18

Телегра́ма (від грец. τηλέ — далеко і γραμμα — буква, запис) — повідомлення, послане телеграфом, одним з перших видів зв'язку, що використовує електричну передачу інформації. Телеграми передаються, як правило, з використанням азбуки Морзе. Телеграми друкують на паперовій стрічці, яку потім наклеюють на лист паперу з метою зручності читання. 
Телегра́ма
Залежно від призначення службові телеграми бувають внутрішні і зовнішні.
Внутрішні службові телеграми поділяються на
вищі державні
державні
термінові
звичайні.


Слайд #19
Презентація на тему «Ділове українське мовлення» - Слайд #19

Факс — документ, що пересилається телефонними лініями. Факсимільну машину теж скорочено називають факсом.
Телефонограма – документ, що передається телефоном, фіксується у спеціальному журналі й містить розпорядження чи інформацію вищих органів.


Слайд #20
Презентація на тему «Ділове українське мовлення» - Слайд #20

Факс — документ, що пересилається телефонними лініями. Факсимільну машину теж скорочено називають факсом.
Телефонограма – документ, що передається телефоном, фіксується у спеціальному журналі й містить розпорядження чи інформацію вищих органів.


Слайд #21
Презентація на тему «Ділове українське мовлення» - Слайд #21

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!!!!