Презентація на тему «Державний лад» (варіант 1)


Рейтинг презентації 2.67 на основі 6 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Державний лад» (варіант 1) - Слайд #1

Державний лад


Слайд #2
Презентація на тему «Державний лад» (варіант 1) - Слайд #2

Фо́рма держа́вного правлі́ння — це спосіб організації верховної влади, який визначає систему її найвищих органів, порядок їх формування і особливості розподілу повноважень між ними, а також взаємовідносини з населенням держави.


Слайд #3
Презентація на тему «Державний лад» (варіант 1) - Слайд #3

Фо́рма держа́вного правлі́ння — це спосіб організації верховної влади, який визначає систему її найвищих органів, порядок їх формування і особливості розподілу повноважень між ними, а також взаємовідносини з населенням держави.


Слайд #4
Презентація на тему «Державний лад» (варіант 1) - Слайд #4

Форма правління


Слайд #5
Презентація на тему «Державний лад» (варіант 1) - Слайд #5

Президентська республіка
Парламентсько-президентська республіка
Військова диктатура
Однопартійна диктатура
Абсолютистська монархія
Конституційна монархія
Парламентська конституційна монархія
Парламентська республіка
Президентсько-парламентська республіка


Слайд #6
Презентація на тему «Державний лад» (варіант 1) - Слайд #6

Президентська республіка
Парламентсько-президентська республіка
Військова диктатура
Однопартійна диктатура
Абсолютистська монархія
Конституційна монархія
Парламентська конституційна монархія
Парламентська республіка
Президентсько-парламентська республіка


Слайд #7
Презентація на тему «Державний лад» (варіант 1) - Слайд #7

абсолютна монархія — форма правління державою, за якої верховна влада (суверенітет тощо) належить одній особі (царю, імператору, королю тощо), та для якої характерний найвищий ступінь централізації державної влади.


Слайд #8
Презентація на тему «Державний лад» (варіант 1) - Слайд #8

Конституці́йна мона́рхія — влада монарха обмежена конституцією, законодавчі функції передані парламенту, виконавчі – уряду. Без згоди парламенту монарх не має права видавати закони й розпорядження загальнодержавного характеру. Сучасними державами з конституційною монархією є Великобританія, Данія, Норвегія та ін. Також державами з конституційною монархією є Нідерланди, Бельгія.


Слайд #9
Презентація на тему «Державний лад» (варіант 1) - Слайд #9

Конституці́йна мона́рхія — влада монарха обмежена конституцією, законодавчі функції передані парламенту, виконавчі – уряду. Без згоди парламенту монарх не має права видавати закони й розпорядження загальнодержавного характеру. Сучасними державами з конституційною монархією є Великобританія, Данія, Норвегія та ін. Також державами з конституційною монархією є Нідерланди, Бельгія.


Слайд #10
Презентація на тему «Державний лад» (варіант 1) - Слайд #10

Президентська республіка характеризується значною роллю президента в системі державних органів, поєднанням в його руках повноважень глави держави і глави уряду. Її також називають дуалістичної республікою, підкреслюючи, тим самим, факт чіткого розподілу двох влад: зосередження сильної виконавчої влади в руках президента, а законодавчої — в руках парламенту.


Слайд #11
Презентація на тему «Державний лад» (варіант 1) - Слайд #11

Парламентська республіка — це різновид республіки з перевагою повноважень на користь парламенту. У парламентській республіці уряд відповідає тільки перед парламентом, а не перед президентом.


Слайд #12
Презентація на тему «Державний лад» (варіант 1) - Слайд #12

Змішана республіка— форма державного правління, яка поєднує ознаки президентської і парламентської республік


Слайд #13
Презентація на тему «Державний лад» (варіант 1) - Слайд #13

Форма державного устрою


Слайд #14
Презентація на тему «Державний лад» (варіант 1) - Слайд #14

Форма державного устрою


Слайд #15
Презентація на тему «Державний лад» (варіант 1) - Слайд #15

Уніта́рна держа́ва — це єдина цілісна держава, територія якої поділяється на адміністративно-територіальні одиниці, що не мають статусу державних утворень і не володіють суверенними правами.
Унітарні держави світу


Слайд #16
Презентація на тему «Державний лад» (варіант 1) - Слайд #16