Презентація на тему «Державний лад» (варіант 2)


Рейтинг презентації 4 на основі 4 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Державний лад» (варіант 2) - Слайд #1

Презинтація учениці 10 класу Запорізької гімназії №93Короткової Христини
Державний лад


Слайд #2
Презентація на тему «Державний лад» (варіант 2) - Слайд #2

Види і загальна характеристика форм правління


Слайд #3
Презентація на тему «Державний лад» (варіант 2) - Слайд #3

Форма державного правління –це спосіб організації верховної влади, який визначає :
систему її найвищих органів;
порядок їх формування;
особливості розподілу повноважень між ними;
взаємовідносини з населенням держави.


Слайд #4
Презентація на тему «Державний лад» (варіант 2) - Слайд #4

Форми державного правління:
Республіка;
Монархія.


Слайд #5
Презентація на тему «Державний лад» (варіант 2) - Слайд #5

Республіка


Слайд #6
Презентація на тему «Державний лад» (варіант 2) - Слайд #6

Ознаки:
верховні органи державної влади обираються на певний термін;
окреслені закони їх повноважень;
поділ влади на законодавчу,виконавчу і судову.


Слайд #7
Презентація на тему «Державний лад» (варіант 2) - Слайд #7

Характеристика:
існування одноосібного і колегіального глави держави — президента і парламенту.
Виборність на певний термін голови держави і інших верховних органів державної влади.
Юридична відповідальність голів держави.


Слайд #8
Презентація на тему «Державний лад» (варіант 2) - Слайд #8

Влада парламенту: законодавча


Слайд #9
Презентація на тему «Державний лад» (варіант 2) - Слайд #9

Влада президента: виконавча
У випадках, передбачених конституцією, має право представляти і виступати від імені держави.


Слайд #10
Презентація на тему «Державний лад» (варіант 2) - Слайд #10

Республіканські форми правління:
Президентська;
Парламентська;
Парламентсько-президентська;
Президентсько-парламентська.


Слайд #11
Презентація на тему «Державний лад» (варіант 2) - Слайд #11

Президентська республіка


Слайд #12
Презентація на тему «Державний лад» (варіант 2) - Слайд #12

Ознаки:
Державна влада здійснюється шляхом надання президенту великого кола повноважень;
передбачає з'єднання в руках президента повноважень глави держави і глави уряду.


Слайд #13
Презентація на тему «Державний лад» (варіант 2) - Слайд #13

Характеристика:
чіткий поділ законодавчої, виконавчої та судової гілок влади
президент — глава держави і виконавчої влади;
президент обирається непарламентським способом;
президент не має права розпуску парламенту;
принцип парламентської більшості при формуванні уряду не діє;
політична відповідальність уряду перед парламентом відсутня;
президент одноосібно керує виконавчою владою, посада прем'єр-міністра не передбачається;
президент несе відповідальність тільки в порядку імпічменту і може бути усунутий з посади.


Слайд #14
Презентація на тему «Державний лад» (варіант 2) - Слайд #14

Влада президента: виконавча
Не несе відповідальності перед парламентом;
позбавлений права розпуску парламенту;
президент самостійно, з мінімальною участю парламенту, формує «уряд»;
джерело законодавчої ініціативи;
Нормотворчий орган;
Має право вето;
може відправити уряд у відставку.


Слайд #15
Презентація на тему «Державний лад» (варіант 2) - Слайд #15

Влада парламенту: законодавча
діяльність поставлена в залежність від президента;
Можуть змінювати і відхиляти законодавчі пропозиції президента;
здійснюють контроль над діяльністю виконавчого апарату державної влади;
комітетах парламента наділені значними ревізійними, контрольними і розслідувальними повноваженнями.


Слайд #16
Презентація на тему «Державний лад» (варіант 2) - Слайд #16

Парламентська республіка:


Слайд #17
Презентація на тему «Державний лад» (варіант 2) - Слайд #17

Ознаки:
Парламент, як повноправний орган, формує політично відповідальний перед ним уряд
обирає президента;


Слайд #18
Презентація на тему «Державний лад» (варіант 2) - Слайд #18

Характеристика:
президент обирається або парламентом, або колегією, спеціально сформованої для його обрання з обов'язковою участю членів парламенту (ФРН, Індія), тобто його влада похідна від парламенту;
політична відповідальність уряду перед парламентом, а не перед президентом, недовіра голові уряду тягне за собою відставку всього уряду.
Вона покладена на главу уряду;
президент не може на власний розсуд відправити у відставку главу уряду, але за рекомендацією голови уряду може відправити у відставку будь-якого члена уряду;
в законодавчій області президент парламентської республіки наділений правом законодавчої ініціативи, погодженої з урядом;
Без контрасігнатури (підпису прем'єр-міністра)акти президента недійсні.
У парламентській республіці ключова фігура в державі — голова уряду.


Слайд #19
Презентація на тему «Державний лад» (варіант 2) - Слайд #19

Влада парламенту: законодавча
Обирає президента;


Слайд #20
Презентація на тему «Державний лад» (варіант 2) - Слайд #20

Влада президента: глава держави
президент не несе відповідальність за діяльність уряду.
Призначає главу уряду з числа лідерів партії чи коаліції партій, які мають більшість місць у парламенті або його нижній палаті.


Слайд #21
Презентація на тему «Державний лад» (варіант 2) - Слайд #21

Влада уряду : виконавча
має всі необхідні державно-владні повноваження для здійснення урядової політики;


Слайд #22
Презентація на тему «Державний лад» (варіант 2) - Слайд #22

Влада уряду : виконавча
має всі необхідні державно-владні повноваження для здійснення урядової політики;


Слайд #23
Презентація на тему «Державний лад» (варіант 2) - Слайд #23

Парламентсько-президдентська республіка:


Слайд #24
Презентація на тему «Державний лад» (варіант 2) - Слайд #24

Ознаки:
додержання конституції, незалежності й територіальної цілісності.
Компетенційна перевага парламенту у формуванні уряду;
Юридична відповідальність уряду перед парламентом;
 глава держави має право розпуску парламенту за певних конституційно визначених підстав;
складання повноважень перед новообраним парламентом;
Наявність інституту «контрасигнатури»;
президент має право законодавчої ініціативи, відкладального вето й видання актів, які мають силу закону;


Слайд #25
Презентація на тему «Державний лад» (варіант 2) - Слайд #25

Ознаки:


Слайд #26
Презентація на тему «Державний лад» (варіант 2) - Слайд #26

Президентсько-парламентська республіка:


Слайд #27
Презентація на тему «Державний лад» (варіант 2) - Слайд #27

Монархія


Слайд #28
Презентація на тему «Державний лад» (варіант 2) - Слайд #28

Ознаки:найвища державна влада:
Повністю або частково належить спадковому монарху.


Слайд #29
Презентація на тему «Державний лад» (варіант 2) - Слайд #29

Монархічні форми правління:
Абсолютна монархія;
Теократична монархія;
Виборна монархія;
Парламентська монархія:
Дуалістична монархія;
Конституційна монархія.


Слайд #30
Презентація на тему «Державний лад» (варіант 2) - Слайд #30

Абсолютна монархія


Слайд #31
Презентація на тему «Державний лад» (варіант 2) - Слайд #31

Ознаки:
верховна влада належить одній особі;
Найвищій ступінь централізації влади.


Слайд #32
Презентація на тему «Державний лад» (варіант 2) - Слайд #32

Характеристика:
Великий бюрократичний апарат влади;
Посилення карних органів;
Формування професійної армії;
Розпуск станово-представницьких органів.


Слайд #33
Презентація на тему «Державний лад» (варіант 2) - Слайд #33

Абсолютні монархії:


Слайд #34
Презентація на тему «Державний лад» (варіант 2) - Слайд #34

Теократична монархія:


Слайд #35
Презентація на тему «Державний лад» (варіант 2) - Слайд #35

Ознаки:
політична і духовна влада зосереджена в руках церкви.


Слайд #36
Презентація на тему «Державний лад» (варіант 2) - Слайд #36

Виборча монархія


Слайд #37
Презентація на тему «Державний лад» (варіант 2) - Слайд #37

Ознаки:
новий монарх після припинення повноважень попереднього обирається парламентом, членами монаршої родини або іншим спеціальним органом


Слайд #38
Презентація на тему «Державний лад» (варіант 2) - Слайд #38

Конституційна монархія


Слайд #39
Презентація на тему «Державний лад» (варіант 2) - Слайд #39

Ознаки:
У деяких, або у всіх сферах державної влади монарх не володіє верховними повноваженнями.
 статус монарха обмежений не лише формально-юридично, а й фактично.


Слайд #40
Презентація на тему «Державний лад» (варіант 2) - Слайд #40

Парламентська монархія:
Дуалістична;
Конституційна.


Слайд #41
Презентація на тему «Державний лад» (варіант 2) - Слайд #41

Парламентська монархія:
Дуалістична;
Конституційна.


Слайд #42
Презентація на тему «Державний лад» (варіант 2) - Слайд #42

Парламентська монархія:
Дуалістична;
Конституційна.


Слайд #43
Презентація на тему «Державний лад» (варіант 2) - Слайд #43

Дуалістична монархія


Слайд #44
Презентація на тему «Державний лад» (варіант 2) - Слайд #44

Ознаки:
поряд з монархом функціонують парламент і уряд.


Слайд #45
Презентація на тему «Державний лад» (варіант 2) - Слайд #45

Влада монарха: виконавча.
Глава держави особисто формує уряд, який відповідальний перед монархом;
монарх має право вето на закони, які приймає парламент.
обмежена конституцією;
керує збройними силами, призначає членів парламенту;
видає надзвичайні укази, що мають силу закону, накласти вето на рішення парламенту.
має право розпустити парламент.
певний час може керувати державою одноособово.


Слайд #46
Презентація на тему «Державний лад» (варіант 2) - Слайд #46

Характеристика:
перевага залишається за монархом і його оточенням;
Політичний режим, зазвичай, носить авторитарний характер;


Слайд #47
Презентація на тему «Державний лад» (варіант 2) - Слайд #47

Владу парламенту: законодавча
Сильно обмежена загрозою розпуску;
Може обмежувати владу монарху і уряду;
формується на основі загальних виборів. 


Слайд #48
Презентація на тему «Державний лад» (варіант 2) - Слайд #48

Владу парламенту: законодавча
Сильно обмежена загрозою розпуску;
Може обмежувати владу монарху і уряду;
формується на основі загальних виборів. 


Слайд #49
Презентація на тему «Державний лад» (варіант 2) - Слайд #49

Владу парламенту: законодавча
Сильно обмежена загрозою розпуску;
Може обмежувати владу монарху і уряду;
формується на основі загальних виборів. 


Слайд #50
Презентація на тему «Державний лад» (варіант 2) - Слайд #50

Владу парламенту: законодавча
Сильно обмежена загрозою розпуску;
Може обмежувати владу монарху і уряду;
формується на основі загальних виборів. 


Слайд #51
Презентація на тему «Державний лад» (варіант 2) - Слайд #51

Владу парламенту: законодавча
Сильно обмежена загрозою розпуску;
Може обмежувати владу монарху і уряду;
формується на основі загальних виборів. 


Слайд #52
Презентація на тему «Державний лад» (варіант 2) - Слайд #52


Завантажити презентацію

Інші шкільні презентації з інших