Презентація на тему «Державна політика розвитку сільких теритторій»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Державна політика розвитку сільких теритторій» - Слайд #1

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ І МЕХАНІЗМИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ


Слайд #2
Презентація на тему «Державна політика розвитку сільких теритторій» - Слайд #2

2


Слайд #3
Презентація на тему «Державна політика розвитку сільких теритторій» - Слайд #3

ПРИНЦИПИ СТРАТЕГІЇ ПЕРЕХОДУ УКРАЇНИ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ
3


Слайд #4
Презентація на тему «Державна політика розвитку сільких теритторій» - Слайд #4

СКЛАДОВІ СТРАТЕГІЇ ПЕРЕХОДУ УКРАЇНИ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ
4


Слайд #5
Презентація на тему «Державна політика розвитку сільких теритторій» - Слайд #5

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ
безробіття та бідність;
відсутність інфраструктури;
занепад соціальної сфери;
поглиблення демографічної кризи
5


Слайд #6
Презентація на тему «Державна політика розвитку сільких теритторій» - Слайд #6

Кількість та зайнятість сільського населення
В сільській місцевості проживає 14,4 млн. осіб, з яких у сільському господарстві, мисливстві, лісовому господарстві зайнято 3,1 млн. осіб
6


Слайд #7
Презентація на тему «Державна політика розвитку сільких теритторій» - Слайд #7

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА НА ПЕРІОД ДО 2015 РОКУ
Затверджена рішенням Уряду 19 вересня 2007 року
7


Слайд #8
Презентація на тему «Державна політика розвитку сільких теритторій» - Слайд #8

забезпечення життєздатності сільського господарства;
конкурентоспроможність на внутрішньому і зовнішньому ринках;
гарантування продовольчої безпеки країни;
збереження сільського укладу життя та селянства як носія української ідентичності, культури і духовності.
Основна мета Програми
8


Слайд #9
Презентація на тему «Державна політика розвитку сільких теритторій» - Слайд #9

Необхідність прийняття Програми
Обсяги виробництва сільськогосподарської продукції за період 1991-1999 рр. зменшилося в 2,1 рази, в т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – в 3,4 рази. При цьому погіршилась структура виробництва, через збільшення частки домогосподарств.
Середньорічна заробітна плата в сільському господарстві залишається найнижчою серед галузей економіки. За межею бідності у 2005 р. знаходилося 27 відсотків сільських родин, а у 65 відсотків сукупні витрати нижче прожиткового мінімуму.
Забезпечення потреби:
в дитячих дошкільних закладах - 30 відсотків,
школах – 50 відсотків,
фельдшерсько-акушерських пунктах – 53 відсотки.
Лише 22 відсотка сіл мають водогони, 36 відсотків - газ, 5 - каналізацію.
9


Слайд #10
Презентація на тему «Державна політика розвитку сільких теритторій» - Слайд #10

Необхідність прийняття Програми
забезпеченість аграрних підприємств тракторами комбайнами, та іншою технікою становить 45-50 відсотків від потреби;
понад 90 відсотків наявних технічних засобів потребують негайної заміни через їх зношеність;
недостатньо розвинена інфраструктура аграрного ринку;
неефективна державна політика щодо створення умов для розвитку кооперативних та інших об`єднань; сільськогосподарських товаровиробників в сфері заготівлі, переробки, реалізації продукції та надання інших послуг;
незадовільно законодавчо захищена приватна власність на селі, особливо власність на землю.
10


Слайд #11
Презентація на тему «Державна політика розвитку сільких теритторій» - Слайд #11

Завдання Програми
створення умов для комплексного розвитку сільських територій;
досягнення рівних з міськими стандартів і нормативів проживання населення в сільській місцевості;
здійснення політики підвищення ефективної зайнятості;
підтримка конкурентоспроможності аграрного сектора в умовах інтеграції України у світовий економічний простір;
забезпечення екологічно-безпечних умов життєдіяльності населення;
збереження навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів, особливо земель сільськогосподарського призначення.
11


Слайд #12
Презентація на тему «Державна політика розвитку сільких теритторій» - Слайд #12

Шляхи вирішення соціальних проблем на селі
проведення суцільної паспортизації сільських населених пунктів з метою оцінки сучасного стану соціальної інфраструктури та визначення перспектив розвитку кожного села;
визначення соціальних стандартів та нормативів щодо умов проживання сільського населення;
розроблення на базі даних паспортизації та затверджених соціальних стандартів умов проживання сільського населення регіональних програм розвитку сільських територій
12


Слайд #13
Презентація на тему «Державна політика розвитку сільких теритторій» - Слайд #13

Шляхи вирішення соціальних проблем на селі
створення додаткових робочих місць в сільській місцевості, розвитку підприємництва із сільськогосподарських та несільськогосподарських видів діяльності та на цій основі підвищення доходів сільського населення;
здійснення більш чіткого розмежування повноважень та відповідальності між центральними та місцевими органами виконавчої влади щодо розвитку сільських територій;
удосконалення міжбюджетних відносин для розширення фінансових можливостей місцевим органам влади у вирішенні соціальних проблем на селі та забезпечення комплексного розвитку сільських територій
13


Слайд #14
Презентація на тему «Державна політика розвитку сільких теритторій» - Слайд #14

Формування ринку земель сільськогосподарського призначення
закріплення прав власності селян на землю;
завершення земельної реформи, запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення;
створення на цій основі умов для розвитку крупнотоварного виробництва, різних форм та типів суб'єктів господарювання.
14


Слайд #15
Презентація на тему «Державна політика розвитку сільких теритторій» - Слайд #15

15


Слайд #16
Презентація на тему «Державна політика розвитку сільких теритторій» - Слайд #16

16


Слайд #17
Презентація на тему «Державна політика розвитку сільких теритторій» - Слайд #17

Обслуговування сільських населених пунктів підприємствами “Укрсількомунгоспу”
17


Слайд #18
Презентація на тему «Державна політика розвитку сільких теритторій» - Слайд #18

Відремонтовано за кошти державного бюджету
18


Слайд #19
Презентація на тему «Державна політика розвитку сільких теритторій» - Слайд #19

НАДХОДЖЕННЯ КОШТІВ ДО ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТУ ВІД ПІДПРИЄМСТВ АПК, млрд. грн.
19


Слайд #20
Презентація на тему «Державна політика розвитку сільких теритторій» - Слайд #20

ЗАЛУЧЕННЯ КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВПІДПРИЄМСТВАМИ в АПК
У 2011 році (станом на 18.11.2011 р.) в АПК залучено 12 млрд.грн. кредитних ресурсів, що у 1,5 рази більше за відповідний період минулого року. Із загального обсягу залученого короткострокових кредитів - 8,5 млрд. грн.,
середньострокових – 1,9 млрд. грн., довгострокових – 1,5 млрд. грн.
20


Слайд #21
Презентація на тему «Державна політика розвитку сільких теритторій» - Слайд #21

ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИЙ ОБІГ ПРОДУКЦІЇ АПК, млрд. дол. США
21


Слайд #22
Презентація на тему «Державна політика розвитку сільких теритторій» - Слайд #22

Кількість коштів передбачених на розвиток соціалньної сфери села та сільських територій
22


Слайд #23
Презентація на тему «Державна політика розвитку сільких теритторій» - Слайд #23

Основні напрямки та механізми реалізації державної політики з питань сталого розвитку сільських територій
удосконалення нормативно-правового, суспільно-політичного, інституційного та фінансового забезпечення Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року”;
проведенні паспортизації сільських населених пунктів, узагальненні її результатів на рівні району, області та Автономної Республіки Крим і на їх базі опрацюванні соціально економічних пріоритетів і розроблення програм розвитку сільських територій відповідного рівня та в цілому по державі відповідно до завдань Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року;
розробки та представлення на розгляд Верховній Раді України пропозиції щодо створення Фонду підтримки розвитку сільських територій;
розробки пропозицій щодо врегулювання законодавства в сфері діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;
сприяння розвитку кооперативних каналів збуту сільськогосподарської продукції, включаючи розвиток оптових продовольчих ринків та інформаційно–маркетингових центрів.
23


Слайд #24
Презентація на тему «Державна політика розвитку сільких теритторій» - Слайд #24

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ