Презентація на тему «Демократія» (варіант 13)Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Демократія» (варіант 13) - Слайд #1

Демократія
Виконали Богданова та Шульга


Слайд #2
Презентація на тему «Демократія» (варіант 13) - Слайд #2

Демократія
Виконали Богданова та Шульга


Слайд #3
Презентація на тему «Демократія» (варіант 13) - Слайд #3

Демократію (від грецького слова «демос» – «народ») найчастіше визначають як спосіб врядування, при якому найвища влада належить народові. За певних форм суспільного устрою втілювати демократію в життя може безпосередньо народ, але коли суспільство велике, то в ньому народ втілює демократію через своїх виборних представників.
Демократія – це набір ідей і принципів, що стосуються свободи, а також практичні методи і процедури, що формувалися протягом тривалого і часто непростого історичного процесу.


Слайд #4
Презентація на тему «Демократія» (варіант 13) - Слайд #4

Засади демократії :
Демократія – це спосіб врядування, при якому реалізовувати владні повноваження та нести громадянську відповідальність (безпосередньо або через вільно обраних представників) є прерогативою всіх дорослих членів суспільства.
В основу демократії покладено такі принципи, як влада більшості й права особи.
Демократія виходить із того, що одним їз головних її завдань є захищати такі основоположні права людини, як свобода слова і віросповідання; рівне право на законодавчий захист; можливість організовувати політичне, економічне і культурне життя суспільства та брати активну участь у ньому.


Слайд #5
Презентація на тему «Демократія» (варіант 13) - Слайд #5

Демократичне суспільство регулярно проводить вільні й справедливі вибори, у яких може брати участь кожен член суспільства, що досягнув відповідного віку.
Громадяни в демократичному суспільстві мають не лише права, але й обов'язок брати участь у роботі прлітичної системи, яка натомість захищає їхні права і свободи.
Демократичне суспільство сповідує такі принципи, як толерантність, співпраця і компроміс.


Слайд #6
Презентація на тему «Демократія» (варіант 13) - Слайд #6

Демократія може бути двох видів –
пряма і представницька.


Слайд #7
Презентація на тему «Демократія» (варіант 13) - Слайд #7

При прямій демократії громадяни мають змогу брати участь у знаходженні суспільних рішень не через обраних чи призначених посадовців, а особисто. Саме тому така демократія називається прямою, або безпосередньою. Найефективнішою така система є для нечисленних угруповань, тобто коли всі люди можуть зібратися в одному приміщенні і обговорити відповідні питання й ухвалити рішення шляхом більшості голосів. Так, наприклад, грецькою державою у давні часи керувала Рада з 500 громадян. Усі важливі питання, навіть схвалені Радою, виносились на народні збори всіх громадян для голосування.


Слайд #8
Презентація на тему «Демократія» (варіант 13) - Слайд #8

З 17 століття здійснення безпосередньої демократії стає вже неможливим – немає такої площі, на якій зібрались би всі громадяни, ані стільки часу, щоб усі могли взяти участь у дискусії з державних питань. Демократія набуває представницького характеру. Народ – тобто всі громадяни – здійснює владу подібно до того, як це відбувалося у стародавній Греції, але робить це не безпосередньо, а через своїх представників, яких обирає.


Слайд #9
Презентація на тему «Демократія» (варіант 13) - Слайд #9

На парламент, що складається з представників, обраних народом, покладається обговорення важливих для держави питань і прийняття політичних рішень від імені всіх громадян. Під час регулярних виборів громадяни висловлюють підтримку тим чи іншим кандидатам у члени парламенту шляхом голосування «за» чи «проти».


Слайд #10
Презентація на тему «Демократія» (варіант 13) - Слайд #10

З 19-20 ст. Безпосередня та представницька форми демократії часто поєднуються. Поєднанні вони і в сучасній Україні. Дехто вважає, що влада народу за представницької форми – фікція: громадянин бере участь в управлінні державою лише в той момент, коли вкидає бюлетень до виборчої урни, а потім уся влада зосереджується в руках політиків. Однак насправді політики не можуть нехтувати волею громадян-виборців. У сучасних демократіях гарантом народовладдя є здатність громадян контролювати владу через парламентські комісії, громадські організації, органи місцевого самоврядування, засоби масової інформації.


Слайд #11
Презентація на тему «Демократія» (варіант 13) - Слайд #11

Залежно від характеру рівності, яку забезпечує демократія, вона поділяється на політичну, яка передбачає лише формальну рівність, рівність прав, і соціальну, засновану на рівності фактичних можливостей, участі громадян в управлінні державою. Демократія пов'язана з активністю різних суспільних сил, добровільно об'єднаних у товариства, організації, клуби і т. ін. Ці об'єднання формують суспільне середовище і становлять елемент громадянського суспільства, в якому професійні, соціальні, духовні потреби громадян задовольняються незалежно від держави та її інститутів


Слайд #12
Презентація на тему «Демократія» (варіант 13) - Слайд #12

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!!!


Завантажити презентацію