Презентація на тему «Демократія» (варіант 10)Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Демократія» (варіант 10) - Слайд #1

Демократія


Слайд #2
Презентація на тему «Демократія» (варіант 10) - Слайд #2

Поняття демократії
Демократія — це одна з основних форм політичної самоорганізації суспільства. Комплекс інституцій й організацій, структура і функціонування яких грунтуються на ліберально-демократичних світоглядних і ціннісних постулатах, нормах, установках, становить політичну систему демократії.


Слайд #3
Презентація на тему «Демократія» (варіант 10) - Слайд #3

Суть демократії
Суть демократії полягає в тому, що народ є носієм державної влади.
Отже, демократія — це реальна можливість народу впливати на ситуацію в державі шляхом не тільки всеукраїнського, але й місцевих референдумів і вирішувати на цих референдумах найбільш важливі питання. Народовладдя є вираженням демократії, яка реалізує себе у пануючому в країні політичному режимі, а також у формі правління, здійснюваного державою.


Слайд #4
Презентація на тему «Демократія» (варіант 10) - Слайд #4

Визначення демократії
Слово «демократія» вживається в різному значенні:
• як форма держави;
• як політичний режим;
• як принцип організації та діяльності державних органів і громадських організацій.


Слайд #5
Презентація на тему «Демократія» (варіант 10) - Слайд #5

Функції демократії
При демократії забезпечується:
рівна участь усіх і кожного в управлінні державними і суспільними справами;
виборність основних органів держави і законність у функціонуванні всіх суб'єктів політичної системи суспільства;
забезпечення прав і свобод людини і меншості відповідно до міжнародних стандартів.


Слайд #6
Презентація на тему «Демократія» (варіант 10) - Слайд #6

Основні риси демократії
верховенство права як загальній мірі свободи і рівності в суспільстві;
принцип розподілу державної влади на законодавчу, виконавчу і судову, які стримують і корегують одна одну;
принцип політичного плюралізму, одним із виявів якого є багатопартійність;
принцип виборності представницьких органів державної влади і колегіальності в роботі державного апарату;
розвиток місцевого самоврядування.


Слайд #7
Презентація на тему «Демократія» (варіант 10) - Слайд #7

Засади демократії
Демократичну державу визначають такі засади:
Національний суверенітет;
Влада більшості і права меншості;
Гарантія основних прав людини;
Вільні та справедливі вибори;
Рівність усіх перед законом;
Справедливе правосуддя;
Конституційні обмеження влади уряду;
Соціальний, економічний і політичний плюралізм;
Принципи толерантності, співпраці і компромісу.


Завантажити презентацію