Презентація на тему «Деградація природи та екологічні проблеми»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Деградація природи та екологічні проблеми» - Слайд #1

Деградація природи та екологічні проблеми
Підготувала
Учениця 10 – А класу
Тельманівського НВК
Вишинська Анна


Слайд #2
Презентація на тему «Деградація природи та екологічні проблеми» - Слайд #2

Екологі́чні пробле́ми  — це зміна природного середовища в результаті антропогенних дій, що веде до порушення структури і функціонування природних систем і призводить до негативних соціальних економічних та інших наслідків.


Слайд #3
Презентація на тему «Деградація природи та екологічні проблеми» - Слайд #3

Деградація природи — це процес порушення екологічної рівноваги, який спричиняється природними або антропогенними факторами і призводить до руйнації навколишнього середовища.


Слайд #4
Презентація на тему «Деградація природи та екологічні проблеми» - Слайд #4

Упродовж багатьох років багатства надр, ресурси біосфери спожива­лись і витрачались у максимально можливих обсягах. Людство вступило у XX століття під гаслом: природа не храм, а майстерня. Такий підхід не міг не завершитися глобальною деградацією природного середовища земної кулі. Найчіткіше вона почала проступати як явище, що охопило всю пла­нету, з початку 1970-х років. Розвиток деградаційних процесів на планеті передрікався давно (І століття до н. є. — Цицерон, X ст. — Ібн Сіна.Особливо численними стали застереження про деградацію природи планети у другій половині XX століття, коли окремілокальні екологічні лиха почали переростати в глобальну екологічну кризу. Понад чверть сто­ліття тому, 1972 року, Римський клуб опублікував тривожний прогноз роз­витку людської цивілізації «Межі зростання», виконаний групою фахівців під керівництвом Д. Медоуза, який передрікав небезпечну деградацію при­родного середовища.


Слайд #5
Презентація на тему «Деградація природи та екологічні проблеми» - Слайд #5

У другій половині XX століття чимало інших відомих учених висловлювали стурбованість із приводу зростаючої загрози людству з боку наслідків стихійного науково-технічного прогресу. Однак усі ці засте­реження отримали мало заходів у відповідь — екологічна криза природного середовища посилювалась.
Сучасна екологічна криза має якісно іншу природу порівняно з усіма по­передніми кризами. Це перша криза, що охопила всю планету і яка повністю спричинена не природними процесами, а діяльністю людства.


Слайд #6
Презентація на тему «Деградація природи та екологічні проблеми» - Слайд #6

Темпи зміни параметрів біосфери, породжені цією екологічною кризою, ви­явились у сотні й тисячі разів вищими за темпи природної еволюції. Розпоча­лася загальна глобальна деградація природного середовища проживання, яка проявляється у двох типах: порівняно невеликих за потужністю, але які діють упродовж тривалого часу; разових катастрофічних, які виникають у разі аварій і небезпечні не лише за потужністю, а й за раптовістю й різкістю дії.


Слайд #7
Презентація на тему «Деградація природи та екологічні проблеми» - Слайд #7

На фоні загальної деградації природного середовища створюються переду­мови для розвитку надзвичайних екологічних ситуацій та екологічних ката­строф. Під надзвичайними екологічними ситуаціями розуміють виникнення раптових природних лих чи техногенних аварій, що супроводжуються велики­ми економічними збитками. Тривалий стан надзвичайної екологічної ситуації спричинює виникнення екологічної катастрофи. Моделями особливо великих екологічних катастроф стали Чорнобильська, Аральська екологічна криза, ві­йни в Ірані та Іраці.Головна небезпека для людства полягає не в окремих екологічних ката­строфах, якими б трагічними не були їхні наслідки, а в поступовій деградації природного середовища під впливом, здавалося б, малопомітних результатів виробничої діяльності. Вони спричинюють такі глобальні явища, як глобальне потепління, руйнування озонового шару, кислотні дощі, забруднення всіх гео­сфер планети, деградацію лісів, накопичення і неконтрольоване переміщення токсичних речовин і відходів, спустелювання, ерозію ґрунтів, зменшення біо­логічної різноманітності.


Слайд #8
Презентація на тему «Деградація природи та екологічні проблеми» - Слайд #8

Глобальне потепління


Слайд #9
Презентація на тему «Деградація природи та екологічні проблеми» - Слайд #9

Кислотні дощі


Слайд #10
Презентація на тему «Деградація природи та екологічні проблеми» - Слайд #10

Руйнування озонового шару


Слайд #11
Презентація на тему «Деградація природи та екологічні проблеми» - Слайд #11

Накопичення токсичних речовин


Слайд #12
Презентація на тему «Деградація природи та екологічні проблеми» - Слайд #12

Шляхи вирішення екологічних проблем
Використання науково – технічного прогресу для охорони природи і забезпечення високого рівня життя.
Обмеження споживчого відношення до природи.
Виконуючи ці пункти у результаті ми отримаємо:
високий рівень життя;
збережемо планету, її клімат і біосферу.


Слайд #13
Презентація на тему «Деградація природи та екологічні проблеми» - Слайд #13