Презентація на тему «Деградація природи. Деградація ґрунтів»


Рейтинг презентації 5 на основі 6 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Деградація природи. Деградація ґрунтів» - Слайд #1

Деградація природи. Деградація ґрунтів.
Учениці 11 класу
Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2
М.Українки
Гончаренко Маргарити


Слайд #2
Презентація на тему «Деградація природи. Деградація ґрунтів» - Слайд #2

Деградація природи —
це процес порушення екологічної рівноваги, який спричиняється природними чи антропогенними факторами і призводить до руйнації навколишнього середовища.


Слайд #3
Презентація на тему «Деградація природи. Деградація ґрунтів» - Слайд #3

Природа не храм, а майстерня
Упродовж багатьох років ресурси біосфери споживались і витрачались у максимально можливих обсягах. Та людство вступило у XX століття під гаслом: природа не храм, а майстерня. Такий підхід не міг не завершитися глобальною деградацією природного середовища земної кулі.
1972 році було опубліковано тривожний прогноз розвитку людської цивілізації, виконаний групою фахівців під керівництвом Д. Медоуза, який передрікав небезпечну деградацію природного середовища.
Денніс Медоуз


Слайд #4
Презентація на тему «Деградація природи. Деградація ґрунтів» - Слайд #4

Екологічна криза
Сучасна екологічна криза - перша криза, що охопила всю планету,і яка повністю спричинена не природними процесами, а діяльністю людства.
Темпи зміни параметрів біосфери, породжені цією екологічною кризою, є у 100 разів вищими за темпи природної еволюції.
Зникнення динозаврів – один з прикладів екологічної кризи,спричиненої природними факторами.


Слайд #5
Презентація на тему «Деградація природи. Деградація ґрунтів» - Слайд #5

Деградація природного середовища
Загальна деградація природного середовища створює передумови для розвитку надзвичайних екологічних ситуацій та екологічних катастроф. Надзвичайна екологічна ситуація - виникнення раптових природних лих чи техногенних аварій, що супроводжуються великими економічними збитками.
Особливо великі екологічні катастрофи : Чорнобильська, Аральська екологічна криза, війни в Ірані та Іраці.
Один з енергоблоків ЧАЕС після аварії


Слайд #6
Презентація на тему «Деградація природи. Деградація ґрунтів» - Слайд #6

Деградація природного середовища
Глобальна деградація природного середовища проявляється у двох типах:
1) порівняно невеликі за потужністю, але які діють упродовж тривалого часу;
2) разові катастрофічні, які виникають у разі аварій і небезпечні не лише за потужністю, а й за раптовістю й різкістю дії.
Нещодавню ситуацію на Майдані в Києві можна віднести до 1-го типу


Слайд #7
Презентація на тему «Деградація природи. Деградація ґрунтів» - Слайд #7

Глобальна загроза
Головна небезпека для людства полягає не в окремих екологічних катастрофах,а в поступовій деградації природного середовища під впливом малопомітних результатів виробничої діяльності. Вони спричинюють такі глобальні явища : глобальне потепління, руйнування озонового шару, кислотні дощі, деградацію лісів, накопичення і неконтрольоване переміщення токсичних речовин і відходів, спустелювання тощо.
Ліс після кислотного дощу


Слайд #8
Презентація на тему «Деградація природи. Деградація ґрунтів» - Слайд #8

Деградація земель  —
природне або антропогенне спрощення ландшафту, погіршення стану, складу, корисних властивостей і функцій земель та інших органічно пов'язаних із землею природних компонентів.
Відбувається у результаті землекористування та такими явищами:
-вітрова чи водна ерозія ґрунтів;
-погіршення фізичних, хімічних і біологічних властивостей ґрунтів;
-довготривала втрата природного рослинного покриву.
Водна ерозія


Слайд #9
Презентація на тему «Деградація природи. Деградація ґрунтів» - Слайд #9

Види деградації ґрунтів
Геологічна ерозія
Водна ерозія
Вітрова ерозія
Яружна ерозія
Річкова ерозія


Слайд #10
Презентація на тему «Деградація природи. Деградація ґрунтів» - Слайд #10

До деградованих земель відносять :
земельні ділянки з еродованими, перезволоженими, з підвищеною кислотністю, забрудненими хімічними речовинами ґрунтами та інші;
земельні ділянки, поверхня яких порушена внаслідок землетрусу, зсувів, карстоутворення, повеней, добування корисних копалин тощо.
Землетрус в Греції 2011 року потужністю 5.1 бала.


Слайд #11
Презентація на тему «Деградація природи. Деградація ґрунтів» - Слайд #11

Чим загрожує подальша деградація ґрунтів?
Щорічні втрати гумусу складають у середньому 0,62 т/га. Згідно з прогнозом Інституту спостережень за станом світу, при наявних темпах ерозії й збезлісення до 2030 року родючої землі на планеті стане менше на 960 млрд. т, а лісів - на 440 млн. га.
Зараз на кожного жителя планети припадає у середньому по 0,28 га родючої землі, до 2030 р. площа скоротиться до 0,19 га. Зниження врожаю на ерозійних ґрунтах становить 36-47 %.


Слайд #12
Презентація на тему «Деградація природи. Деградація ґрунтів» - Слайд #12

Шляхи подолання проблеми
Крім агротехнічних заходів збереження ґрунтів серед яких є оптимізація розмірів полів, дотримання сівозмін, нульовий обробіток ґрунту та інші, необхідно широко використовувати економічні та юридичні важелі, які є особливо ефективними в умовах ринкових відносин.
У сівозмінах використовують те, що польові культури за своїми біологічними властивостями можуть активно відновлювати родючість ґрунту.


Слайд #13
Презентація на тему «Деградація природи. Деградація ґрунтів» - Слайд #13

Дякую за увагу!
2014