Презентація на тему «Деградація природних компонентів України»


Рейтинг презентації 4 на основі 2 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Деградація природних компонентів України» - Слайд #1

Деградація
природних
компонентів України


Слайд #2
Презентація на тему «Деградація природних компонентів України» - Слайд #2

Деградація природних компонентів загалом -
це природне або антропогенне спрощення, зниження господарського й естетичного потенціалу ландшафту або його компонентів.


Слайд #3
Презентація на тему «Деградація природних компонентів України» - Слайд #3

Приводить до погіршення якості атмосфери, гідросфери, літосфери та біосфери.
Допустима міра забруднення довкілля в різних країнах регламентується відповідними стандартами, нормативами, законами.
Розрізняють забруднення отруйні, хвороботворні, хімічні, механічні і теплові.


Слайд #4
Презентація на тему «Деградація природних компонентів України» - Слайд #4

Допустимі кількості відходів, що скидають в гідро- або атмосферу регламентують нормативами гранично допустимих викидів (ГДВ) з урахуванням гранично допустимих концентрацій (ГДК).
В Україні вони затверджуються Міністерством охорони здоров'я.


Слайд #5
Презентація на тему «Деградація природних компонентів України» - Слайд #5

ГРАНИЧНО ДОПУСТИМИЙ ВИКИД (ГДВ) – обсяг (кількість) забруднювачів, що надходять в атмосферу, водойми, грунт за одиницю часу з виробничо-госп. об'єктів, перевищення якого негативно впливає на довкілля й загрожує здоров'ю людини. 


Слайд #6
Презентація на тему «Деградація природних компонентів України» - Слайд #6

ГРАНИЧНО ДОПУСТИМА КОНЦЕНТРАЦІЯ (ГДК) – макс. кількість шкідливої речовини (забруднювача) в одиниці об'єму або маси водного, повітряного або грунт, середовища, яка практично не впливає на здоров'я людини.
Останнім часом, нормуючи ГДК, виходять не лише з впливу конц. забруднювачів на здоров'я людини, а й з їхнього впливу на диких тварин, рослини, гриби, мікроорганізми, прир. угруповання в цілому, а також на клімат, прозорість атмосфери та санітарно-побутові умови життя.


Слайд #7
Презентація на тему «Деградація природних компонентів України» - Слайд #7

В Україні природні забруднення (забруднення довкілля, що викликані природними (як правило, катастрофічними) причинами (виверження вулкана, сель, великий метеорит тощо)) не є основною причиною деградації. Головна проблема – антропогенне забруднення.
Розглянемо на прикладі однієї галузі.


Слайд #8
Презентація на тему «Деградація природних компонентів України» - Слайд #8

Гірничодобувна промисловість:
Забруднення гідросфери приводить до погіршення якості води для водокористування. При видобутку корисних копалин має місце скидання шахтних і кар'єрних вод, що містять механічні, хімічні і біологічні домішки, у відкриті водойми, річки. Забруднення гідросфери відбувається і за рахунок вимивання оксидів рідкісноземельних елементів з породних відвалів, при їх вивітрюванні, транспортуванні корисних копалин.
Забруднення літосфери відбувається (зокрема при похованні) в геолологічних структурах за допомогою отруйних і радіоактивних речовин, а також не властивих їм хімічних сполук..


Слайд #9
Презентація на тему «Деградація природних компонентів України» - Слайд #9

Гірничодобувна промисловість:
 При підземному видобутку відбувається забруднення атмосфери пилом, отруйними газами, вуглекислим газом, метаном, поліциклічними ароматичними вуглеводнями, сірчистими газами, сірководнем, теплом, підземними водами, радіоактивними породами тощо.
При відкритих гірничих робіт довкілля забруднюється оксидом вуглецю, двоокисом азоту, пилом, кар'єрними водами, породами.


Слайд #10
Презентація на тему «Деградація природних компонентів України» - Слайд #10

Гірничодобувна промисловість:
Особливу небезпеку становить пил важких металів, що викидається в атмосферу або у водоймища і включається в природний кругообіг; ще небезпечніші — металічні отрути та діоксин.
Природні відвали, що горять, виділяють на кожну тонну породи до 135 мг пилу і 86,3-363 кг газів (СО, СО2, SO2, Н2S, NO+NO2).


Слайд #11
Презентація на тему «Деградація природних компонентів України» - Слайд #11

Терикон в Горлівці.


Слайд #12
Презентація на тему «Деградація природних компонентів України» - Слайд #12

Тліючий терикон в Донецькій області.


Слайд #13
Презентація на тему «Деградація природних компонентів України» - Слайд #13

Донбас.


Слайд #14
Презентація на тему «Деградація природних компонентів України» - Слайд #14

В Україні на кінець ХХ ст. є понад 600 териконів, близько 30 % з яких горить, Найбільше забруднення довкілля від гірської промисловості спостерігається в Україні на Донбасі та в Кривбасі. Загальний обсяг викидів шкідливих речовин на Донбасі в 6,2 рази вищий, ніж у середньому в Україні, причому на гірські підприємства припадає близько 50 % всіх відходів.


Слайд #15
Презентація на тему «Деградація природних компонентів України» - Слайд #15

За обсягами викидів забруднюючих речовин і за ступенем впливу їх на природне середовище гірничодобувна промисловість стоїть на 4-му місці після хімічної, металургійної і сільського господарства. Якщо такий жах відбувається на 4ій позиції, то можна тільки уявити, що приносить Україні трійка лідерів.


Слайд #16
Презентація на тему «Деградація природних компонентів України» - Слайд #16

Об'єкти, які є найбільшими забруднювачами навколишнього природного середовища в Україні
1. Дніпропетровська область
ВАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержинського», (м. Дніпродзержинськ)
ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (м. Кривий Ріг) 
Криворізька ТЕС ВАТ «Дніпроенерго» (м. Зеленодольськ, Апостолівський район)


Слайд #17
Презентація на тему «Деградація природних компонентів України» - Слайд #17

2. Донецька область
ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» (м. Маріуполь) 
ВАТ "Металургійний комбінат «Азовсталь» (м. Маріуполь) 
СО «Старобешівська ТЕС» ВАТ «Донбасенерго» (смт. Новий Світ, Старобешівський район) 


Слайд #18
Презентація на тему «Деградація природних компонентів України» - Слайд #18

3. Запорізька область
ВАТ «Запоріжсталь» (м. Запоріжжя) 
ВАТ "Дніпроспецсталь" (м.Запоріжжя)
4. Івано-Франківська область
Бурштинська ТЕС ВАТ «Західенерго» (м. Бурштин, Галицький район) 


Слайд #19
Презентація на тему «Деградація природних компонентів України» - Слайд #19

5. Луганська область
ВАТ «Алчевський металургійний комбінат» (м. Алчевськ) — викиди, скиди, відходи
ВАТ «Лисичанська сода» (м. Лисичанськ) — викиди, скиди, відходи


Слайд #20
Презентація на тему «Деградація природних компонентів України» - Слайд #20

5. Луганська область
ВАТ «Алчевський металургійний комбінат» (м. Алчевськ) — викиди, скиди, відходи
ВАТ «Лисичанська сода» (м. Лисичанськ) — викиди, скиди, відходи


Слайд #21
Презентація на тему «Деградація природних компонентів України» - Слайд #21

Хочеш щоб ось така Україна:
Перетворилась
на ось це:


Слайд #22
Презентація на тему «Деградація природних компонентів України» - Слайд #22

Ніхто не хоче.
Все в наших руках!
Адже знання проблеми – перший крок до її вирішення 