Презентація на тему «Деградація грунтів України»


Рейтинг презентації 4.31 на основі 16 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Деградація грунтів України» - Слайд #1

Деградація грунтів України


Слайд #2
Презентація на тему «Деградація грунтів України» - Слайд #2

  Геосистеми – природні системи різних рівнів, які охоплюють взаємодіючі частини літосфери, гідросфери, біосфери і атмосфери. Ландшафт - це основна геосистем.


Слайд #3
Презентація на тему «Деградація грунтів України» - Слайд #3

Деградація природи — це процес порушення екологічної рівноваги, який спричиняється природними чи антропогенними факторами і призводить до руйнації навколишнього середовища.


Слайд #4
Презентація на тему «Деградація грунтів України» - Слайд #4

Прогнозування деградації природи
-І століття до н. є. — Цицерон
-X ст. — Ібн Сіна (Аві-ценна)
-1972 року, Римський клуб опублікував тривожний прогноз роз­витку людської цивілізації «Межі зростання»
-У другій половині XX століття чимало інших відомих учених висловлювали стурбованість із приводу зростаючої загрози людству з боку наслідків стихійного науково-технічного прогресу


Слайд #5
Презентація на тему «Деградація грунтів України» - Слайд #5

Виникнення надзвичайних екологічних ситуацій
Під надзвичайними екологічними ситуаціями розуміють виникнення раптових природних лих чи техногенних аварій, що супроводжуються великими економічними збитками. Тривалий стан надзвичайної екологічної ситуації спричинює виникнення екологічної катастрофи.


Слайд #6
Презентація на тему «Деградація грунтів України» - Слайд #6

Причини деградації природи
глобальне потепління
руйнування озонового шару
кислотні дощі
забруднення всіх геосфер планети
деградацію лісів
накопичення і неконтрольоване переміщення токсичних речовин і відходів
спустелювання
ерозія ґрунтів
зменшення біологічної різноманітності.


Слайд #7
Презентація на тему «Деградація грунтів України» - Слайд #7

вітрова чи водна ерозія ґрунтів;
погіршення фізичних, хімічних і біологічних чи економічних властивостей ґрунтів; та
довготермінова втрата природного рослинного покриву.
Фактори деградації грунтів


Слайд #8
Презентація на тему «Деградація грунтів України» - Слайд #8

Види деградації ґрунтів
Геологічна ерозія
Водна ерозія
Вітрова ерозія


Слайд #9
Презентація на тему «Деградація грунтів України» - Слайд #9

Геологічна ерозія - це природний процес, який відбувається протягом геологічних епох і завдяки якому сформувався сучасний характер земної поверхні. Головні фактори, що зумовлюють геологічну ерозію і опади, вітер, крутизна схилу, температурні коливання, фізичні властивості порід, часткове підняття земної кори і землетруси.


Слайд #10
Презентація на тему «Деградація грунтів України» - Слайд #10

Водна ерозія буває внаслідок змивання й вимивання частин ґрунту опадами, талими та проточними водами. Вона залежить від кількості й інтенсивності опадів, рельєфу, властивостей ґрунту, рослинного покриву. Небезпека водної ерозії полягає не лише в зниженні родючості орного горизонту, а й замулюванні річок, ставків, водойм, заплавних земель. Цей вид ерозії поширений на схилах, переважно розораних, і найбільш небезпечний у гірських ландшафтах, в яких знищений лісовий покрив.


Слайд #11
Презентація на тему «Деградація грунтів України» - Слайд #11

Вітрова ерозія поширена там, де немає перешкод сильним вітрам, і де відсутній природний рослинний покрив, що захищає поверхневі шари ґрунту, розораного на великих площах. Локальна вітрова ерозія спостерігається і на безструктурних піщаних ґрунтах. Особливо небезпечні піски біля озер та на узбережжях морів, де часто дмуть сильні вітри.
Причиною вітрової ерозії, крім несприятливих кліматичних умов, є руйнування зернистої структури ґрунту внаслідок неправильного обробітку та відсутності надійного його захисту. Надмірне випасання худоби в посушливих степах, яке призводить до знищення дернини, теж може спричинити вітрову ерозію.


Слайд #12
Презентація на тему «Деградація грунтів України» - Слайд #12

Інтенсивність ерозії
В залежності від інтенсивності руйнування ґрунтів ерозію поділяють на:
слабку,
середню,
сильну
надмірну.


Слайд #13
Презентація на тему «Деградація грунтів України» - Слайд #13

Наслідки деградації грунтів
Щороку землі України втрачають 24 млн. т гумусу (перегною), що визначає родючість ґрунтів. Через те що ґрунти стали неродючими, активізувалося спустелювання й триває вирубування лісів, лише в 21 державі Африки в 1984—1985 рр. потерпіло близько 30 млн. чоловік, 10 млн. людей змушені були змінити місце свого проживання, ставши «екологічними» біженцями.


Слайд #14
Презентація на тему «Деградація грунтів України» - Слайд #14

Стійкість геосистеми полягає в її здатності в разі дії зовнішнього фактора перебувати в одній із областей етапів та повертатися до неї за рахунок інертності й відновлюваності, а також переходити завдяки пластичності з однієї області станів до інших, не виходячи при цьому за рамки інваріантних змін протягом заданого інтервалу часу.
Стійкість геосистем


Слайд #15
Презентація на тему «Деградація грунтів України» - Слайд #15

Оптимізація геосистем – це дії, спрямовані на переведення геоcистем у стани, в яких вони здатні максимально ефективно виконувати задані функції, не зазнаючи при цьому небажаних змін протягом невизначено довгого часу.


Слайд #16
Презентація на тему «Деградація грунтів України» - Слайд #16

Покращення геосистеми України
Для агрофункції геосистем степової зони України оптимальна вологість ґрунту знаходиться в діапазоні 60-80 % найменшої вологоємності, оптимальні температури коливаються від 12-14° (для фази сходів та кущення) до 18-22° (фази колосіння та визрівання), глибина промочування геосистеми дощами та поливними водами 60-80 см, рН фрунту 6,1-7,2, запаси гумусу – більше 600-650 т/га, потужність гумусових горизонтів 150-160 см, щільність ґрунту 1,10-1,35 г/см3, вміст водорозчинних солей – не більше 0,10 %, рівень прісних ґрунтових вод 120-160, мінералізованих – глибше 5-10 см, стрімкість поверхні 1°-1°30'.


Слайд #17
Презентація на тему «Деградація грунтів України» - Слайд #17

Глобальне значення деградації
Щорічні втрати гумусу складають у середньому 0,62 т/га. Згідно з прогнозом Інституту спостережень за станом світу, при наявних темпах ерозії й збезлісення до 2030 року родючої землі на планеті стане менше на 960 млрд. Т, а лісів — на 440 млн. Га.


Слайд #18
Презентація на тему «Деградація грунтів України» - Слайд #18

Глобальне значення деградації
У результаті ерозії в ґрунтах зменшується зміст азоту і засвоюваних рослинами форм фосфору й калію, ряду мікроелементів (йоду, фтору, міді, цинку, кобальту, марганцю, нікелю, молібдену, селену), від яких залежить не тільки врожай, але і якість сільськогосподарської продукції, продуктивність тварин, а також бути причиною виникнення ендемічних захворювань серед населення.


Слайд #19
Презентація на тему «Деградація грунтів України» - Слайд #19

Глобальне значення деградації
Якщо зараз на кожного жителя планети припадає у середньому по 0,28 га родючої землі, то до 2030 р. площа скоротиться до 0,19 га. Зниження врожаю на ерозійних ґрунтах складає 36—47 %.


Слайд #20
Презентація на тему «Деградація грунтів України» - Слайд #20

земельні ділянки, поверхня яких порушена внаслідок землетрусу, зсувів, карстоутворення, повеней, добування корисних копалин тощо;
земельні ділянки з еродованими, перезволоженими, з підвищеною кислотністю або засоленістю, забрудненими хімічними речовинами ґрунтами та інші
До деградованих земель відносяться


Слайд #21
Презентація на тему «Деградація грунтів України» - Слайд #21

Деградація земель в Україні
В Україні ці процеси йдуть інтенсивніше, ніж у цілому на планеті. Із 60,3 млн. га її території 42 млн. га займають сільськогосподарські угіддя, 33,2 млн. га - під ріллею. За останні 30 років площа еродованої орної землі збільшилась на 1,9 млн. га, тобто втрачалося по 64 тис. га щороку, і зараз площа еродованих земель складає 11,3 млн. га або майже п'яту частину всієї території України.


Слайд #22
Презентація на тему «Деградація грунтів України» - Слайд #22

Карта забруднення території України


Слайд #23
Презентація на тему «Деградація грунтів України» - Слайд #23

Шляхи вирішення глобальних екологічних проблем
енергетичне забезпечення
високого рівня життя і
охорони довкілля
використання науково-технічного
прогресу для охорони
природи і забезпечення
високого рівня життя
Екологічна культура
витрати на рішення
екологічних проблем
обмеження споживчого
відношення до природи
Результат:
Високий рівень життя
Збереження планети,клімату,біосфери.


Слайд #24
Презентація на тему «Деградація грунтів України» - Слайд #24

Висновок
Повернення родючості вже пошкодженим ґрунтам складна справа. Однак цілком можлива, якщо виявити терпіння, діяти обачливо і повільно, не воювати з природою, а залучати її сили на допомогу ґрунту. Якщо наш досвід у цьому невеликий (це переважно кілька вдалих випадків повернення життя неродючим відвалам кар'єрів, зменшення кислотності ґрунтів внесенням сполук кальцію тощо), то в Європі є країна, населення якої методично, настійливо і цілком успішно нарощує свій резерв ґрунтів, освоюючи дно моря . Як відомо, це Нідерланди, де вже не сотні гектарів, а тисячі квадратних кілометрів лук і полів зеленіють там, де діди сучасних фермерів з траулерів ловили морську рибу.