Презентація на тему «Бізнес-план» (варіант 5)


Рейтинг презентації 3.16 на основі 517 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Бізнес-план» (варіант 5) - Слайд #1

Бізнес-план


Слайд #2
Презентація на тему «Бізнес-план» (варіант 5) - Слайд #2

Мета бізнес-планування
визначення рівня життєспроможності та стійкості підприємства;
виявлення сильних та слабких сторін фірми;
конкретизація стратегії розвитку через систему кількісних і якісних показників;
забезпечення підтримки інвесторів та акціонерів;
зниження ризиків підприємницької діяльності.


Слайд #3
Презентація на тему «Бізнес-план» (варіант 5) - Слайд #3

Бізнес-план — це документ, що описує всі основні аспекти майбутньої діяльності, аналізує проблеми, з якими можна зіткнутися, а також визначає засоби їх вирішення. Правильно складений бізнес-план у кінцевому результаті відповідає на запитання: чи варто взагалі вкладати гроші в цю справу, чи дасть вона прибутки і чи виправдаються усі витрати сил і засобів? Дуже важливо зробити це саме на папері відповідно до визначених вимог і провести спеціальні розрахунки, які допоможуть передбачити майбутні проблеми та зрозуміти, чи можна їх здолати і яким чином.
Бізнес-плани складають для зовнішнього використання, щоб відобразити справу в найбільш вигідному світлі (зокрема, інвесторам) та для внутрішнього користування - як інструмент керування.


Слайд #4
Презентація на тему «Бізнес-план» (варіант 5) - Слайд #4

Бізнес-план дозволяє:
управляти власною підприємницькою діяльністю, а не просто реагувати на події;
обгрунтувати вигідність запропонованого проекту;
залучити можливих котрагентів, важливих партнерів;
привернути увагу інвесторів привабливими можливостями розвитку виробництва або послуг та залучити їхні гроші;
як реальна та послідовна програма - ефективно здійснювати намічене.


Слайд #5
Презентація на тему «Бізнес-план» (варіант 5) - Слайд #5

Бізнес-план допомагає майбутнім підприємцям вирішити наступні завдання:
вивчити перспективність розвитку майбутнього ринку збуту;
оцінити витрати на виробництво продукції (надання послуг), порівняти їх з цінами, за якими можна буде продавати свої товари (послуги), щоб визначити потенційну прибутковість справи;
визначити ті показники, за якими можна буде постійно контролювати стан справ.


Слайд #6
Презентація на тему «Бізнес-план» (варіант 5) - Слайд #6

Бізнес-план також повинен допомогти підприємцю вирішити наступні основні завдання, пов'язані з функціонуванням діяльності:
визначити конкретні напрямки діяльності та перспективні ринки збуту;
оцінити витрати, необхідні для виготовлення і збуту продукції (надання послуг), порівняти їх з цінами, за якими вони будуть продаватися, щоб визначити потенційну прибутковість проекту;
виявити відповідність кадрів і умов для мотивації їх праці результатам досягнення поставлених завдань;
проаналізувати матеріальне та фінансове положення і визначити, чи відповідають матеріальні і фінансові ресурси досягненню намічених цілей;
прорахувати ризики і передбачити труднощі, що можуть перешкодити виконанню бізнес-плану.


Слайд #7
Презентація на тему «Бізнес-план» (варіант 5) - Слайд #7

У сучасній практиці бізнес-план виконує чотири функції:
Перша функція - пов'язана з можливістю його використання для розробки стратегії бізнесу. Ця функція життєво необхідна в період створення підприємства, а також при розробці нових напрямів діяльності.
Друга функція — планування. Вона дозволяє оцінити можливості розвитку нового напрямку діяльності.
Третя функція дозволяє залучати фінанси — позики, кредити тощо.
Четверта функція дозволяє залучити до реалізації проекту потенційних партнерів, які побажають вкласти у виробництво власний капітал чи наявну в них технологію.


Слайд #8
Презентація на тему «Бізнес-план» (варіант 5) - Слайд #8

Вирішення питання про надання фінансів чи матеріальних ресурсів можливо лише за наявності бізнес-плану, що відображає напрям розвитку на визначений період часу. Отже, планування є невід'ємною частиною будь-якого бізнесу, незалежно від його розміру.
Бізнес-план узагальнює аналіз можливостей бізнесу в конкретній ситуації і дає чітке уявлення про те, яким чином планується використовувати наявний потенціал.
План може бути розроблений менеджером, керівником, фірмою, групою чи консалтинговою організацією. Для визначення стратегії розвитку складається розгорнутий бізнес-план. Нерідко вже на стадії його підготовки визначаються потенційні партнери та інвестори. Що до тимчасового аспекту бізнес-планування, то в більшості випадків складаються плани на рік. У них детально розглядаються різні напрямки діяльності на цей період і детально характеризується подальший розвиток.
У бізнес-плані оцінюється перспективна ситуація як усередині діяльності, так і поза нею. Таким чином, найчастіше бізнес-план використовується при оцінці ринкової ситуації та при пошуку інвесторів.


Слайд #9
Презентація на тему «Бізнес-план» (варіант 5) - Слайд #9

Фінансовий план
Обгрунтовується фінансова діяльність, як на короткий термін так і на перспективу, з метою забезпечення життєдіяльності суб‘єктів господарювання та ефективного використання коштів. Розробляється на основі аналізу поточної фінансової інформації та прогнозу реалізації продукції (надання послуг) у наступні періоди.
Мета розділу - обгрунтувати систему планових даних, що відображують очікувані фінансові результати підприємницької діяльності.
Як правило, розділ складається з:
- прогнозу обсягів реалізації продукції (послуг),
- балансу грошових доходів і надходжень,
- таблиці доходів та витрат,
- зведеного балансу активів та пасивів,
- графіка прибутковості.


Слайд #10
Презентація на тему «Бізнес-план» (варіант 5) - Слайд #10

Складові бізнес-плану:
Титульний лист бізнес-плану (інвестиційного проекту)
Меморандум про конфіденційність
Коротка анотація (резюме) бізнес-плану
Загальні положення (відомості про компанію, інформація щодо проекту )
Маркетинговий план
Організаційний план та менеджмент
Інвестиційний план
Виробничий план
Фінансовий план
Оцінка ризиків проекту
Додатки до бізнес-плану
Інформація про забезпечення проекту