Презентація на тему «Безробіття» (варіант 2)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Безробіття» (варіант 2) - Слайд #1

Безробіття — це складне соціально-економічне явище, при якому частина економічно активного населення не має роботи і заробітку. .
Безробіття


Слайд #2
Презентація на тему «Безробіття» (варіант 2) - Слайд #2

Безробітні у визначенні Міжнародної організації праці (МОП) — особи у віці 15-70 років (зареєстровані та незареєстровані в державній службі зайнятості), які одночасно задовольняють трьом умовам:
не мали роботи (прибуткового заняття);
активно шукали роботу або намагались організувати власну справу впродовж останніх 4-х тижнів, що передували опитуванню;
готові приступити до роботи впродовж двох найближчих тижнів.
Методика підрахунку


Слайд #3
Презентація на тему «Безробіття» (варіант 2) - Слайд #3

Безробітні у визначенні Міжнародної організації праці (МОП) — особи у віці 15-70 років (зареєстровані та незареєстровані в державній службі зайнятості), які одночасно задовольняють трьом умовам:
не мали роботи (прибуткового заняття);
активно шукали роботу або намагались організувати власну справу впродовж останніх 4-х тижнів, що передували опитуванню;
готові приступити до роботи впродовж двох найближчих тижнів.


Слайд #4
Презентація на тему «Безробіття» (варіант 2) - Слайд #4

Циклічне (кон'юнктурне) безробіття виникає внаслідок коливань економіки. У фазі рецесії підприємства звільняють робочих та наймають на роботу в разі економічного підйому. Вважається, що кон'юнктурне безробіття зникає через 2-3 роки.
Фрикційне безробіття(тимчасове) виникає, коли люди тимчасово знаходяться без роботи в результаті зміни місця праці, професій. Цей вид безробіття виникає в короткостроковому вимірі.
Структурне безробіття(технологічне) — виникає в результаті зміни структури економіки, викликане науково-технічним прогресом і зміною структури потрібних кадрів.
Види безробіття


Слайд #5
Презентація на тему «Безробіття» (варіант 2) - Слайд #5

Сезонне безробіття — результат природних коливань кліматичних умов протягом року або коливань попиту. Зникає протягом року.
Панельне безробіття (у розумінні монетаристів — природне безробіття): відсоток безробіття, який неможливо усунути навіть при найкращому розвитку кон'юнктури. Цей вид безробіття виникає внаслідок фрикційного, добровільного та структурного безробіття. Це та група безробітних, які не можуть знайти роботу в зв'язку з кваліфікацією, віком, станом здоров'я, місцем проживання або недостатнім бажанням до праці.


Слайд #6
Презентація на тему «Безробіття» (варіант 2) - Слайд #6

Чисельність економічно активного населення віком 15-70 років становила 22,2 млн осіб, з них 20,4 млн осіб, або 92,1 %, були зайняті економічною діяльністю, решта — не мали роботи, але активно її шукали та були готові приступити до неї, тобто відповідно до методології Міжнародної організації праці (МОП) класифікувалися як безробітні. Середньомісячна кількість безробітних працездатного віку (за методологією МОП) становила 1,7 млн осіб, або 8,5 % від чисельності економічно активного населення зазначеного віку До цієї категорії безробітних відносяться особи, що самостійно шукали роботу, та ті, які перебували на обліку у державній службі зайнятості.
Безробіття в Україні


Слайд #7
Презентація на тему «Безробіття» (варіант 2) - Слайд #7

 
Зайняті у віці 15-70 років-всього, тис.осіб
в тому числі
Безробітні (за методологією МОП) у віці  15-70 років-всього, тис.осіб 
в тому числі
жінки
чоловіки
жінки
чоловіки
1995
24125,1
12132,6
11992,5
1437,0
631,3
805,7
1996
24114,0
11981,3
12132,7
1997,5
940,3
1057,2
1997
23755,5
12124,0
11631,5
2330,1
1113,2
1216,9
1998
22998,4
11757,6
11240,8
2937,1
1422,0
1515,1
1999
19947,8
9904,1
10043,7
2614,3
1267,8
1346,5
2000
20175,0
9856,9
10318,1
2655,8
1298,4
1357,4
2001
19971,5
9794,8
10176,7
2455,0
1192,0
1263,0
2002
20091,2
9901,3
10189,9
2140,7
1034,2
1106,5
2003
20163,0
9963,6
10199,7
2008,0
952,3
1055,7
2004
20295,7
10006,9
10288,8
1906,7
905,1
1001,6
2005
20680,0
10075,5
10604,5
1600,8
738,3
862,5


Слайд #8
Презентація на тему «Безробіття» (варіант 2) - Слайд #8

За межами України працює 6,5 мільйона громадян країни, що становить більше 14 відсотків українського населення, повідомляє УНІАН з посиланням на інформаційні матеріали, поширені представництвом Міжнародної організації по міграції (МОМ) в Україні.
Найчастіше українці вибирають для трудової міграції Росію, Німеччину, США, Ізраїль, Чехію, Угорщину і Польщу. При цьому з 6,5 мільйонів мігрантів 67 відсотків складають чоловіки, а 33 відсотки — жінки.
Ситуація з гастарбайтерами — громадянами України


Слайд #9
Презентація на тему «Безробіття» (варіант 2) - Слайд #9

Незважаючи на зростання економіки у світі, рівень безробіття залишається рекордно високим. За даними Міжнародної організації праці на 2003 рік воно охопило до 185,9 млн осіб. що становило 6,2% від загальної кількості робочої сили, а в 2005 році у світі налічувалося вже 191,8 млн безробітних (при цьому 2,8 млрд чоловік мають роботу). Останніми роками рівень зайнятості росте в усіх регіонах світу, окрім арабських країн. Рекордний рівень безробіття охопив країни Близького Сходу та Північної Африки. Нині він тут досягає 12,2%. Зростання безробіття помітне також у країнах Східної Азії. У цих країнах зафіксований і найвищий рівень безробіття — 13,2% від працездатного населення. Щодо США, то, незважаючи на економічний розвиток, тут рівень безробіття становить майже 6%. Найбільше від безробіття потерпає молодь у віці від 15 до 24 років. Безробіттям охоплено 88,2 млн юнаків і дівчат, або 14,4% цієї вікової групи.
У зв'язку із погіршенням економічної ситуації як України, так і світу на початку 2009 року рівень безробіття склав понад 3 млн осіб. Прогнози експертів — до кінця 2009 року понад 5,5 млн.
Безробіття у світі


Слайд #10
Презентація на тему «Безробіття» (варіант 2) - Слайд #10

Артур Оукен на прикладі США математично виразив зв'язок між рівнем безробіття і відставанням обсягу ВВП. Він сформулював закон, згідно з яким країна втрачає 2-3% фактичного ВВП відносно потенційного ВВП, коли фактичний рівень безробіття збільшується на 1% порівняно з його природним рівнем:
Закон Оукена
(Yf-Yp)/Yp= - λ*(Uf – Up)
де Yf — фактичний ВВП, Yp — потенційний ВВП, Uf, — фактичний рівень безробіття, Up — природний рівень безробіття, λ — емпіричний коефіцієнт чутливості ВВП до змін циклічного безробіття (коефіцієнт Оукена).


Слайд #11
Презентація на тему «Безробіття» (варіант 2) - Слайд #11

Up на 1%, то відставання обсягу ВВП становить 2,5%. Це відношення (і :2,5 або 2:5) дозволяє обчислити абсолютні втрати продукції, які пов'язані з будь-яким рівнем безробіття.
Закон Оукена це залежність між відставанням фактичного обсягу ВВП і рівнем циклічного безробіття
Де Y — фактичний обсяг виробництва Y* — потенційний ВВП u — фактичний рівень безробіття u-u*- рівень циклічного безробіття u*- природний В — коефіцієнт чутливості ВВП до динаміки циклічного безробіття 
y-y*/y* * 100%=-В(U-U*)


Слайд #12
Презентація на тему «Безробіття» (варіант 2) - Слайд #12

Можна визначати також вплив динаміки фактичного рівня безробіття на динаміку реального ВВП за два періоди, які порівнюються між собою. Тоді варто скористатися такою формулою:
де Y1- фактичний обсяг виробництва в поточному році; Y0-фактичний обсяг виробництва у попередньому році; U1-фактичний рівень безробіття в поточному році; Uo-фактичний рівень безробіття у попередньому році.
Ця формула свідчить, що коли рівень безробіття не зміниться в порівнянні з попереднім (U1 = Uo), то темп зростання реального ВВП дорівнюватиме 3%. Цей показник називають темпом зростання потенційного ВВП, а його значення обумовлене приростом населення, нагромадженням капіталу та науково-технічним прогресом.
(Y1-Yo)/Yo *100%= 3-2*(U1– Uo)


Слайд #13
Презентація на тему «Безробіття» (варіант 2) - Слайд #13

Закон Оукена розкриває істотний зв'язок між ринком продукту і ринком праці, та ще раз нагадує про те, що безробіття є основною проблемою сучасного суспільства. Коли рівень безробіття є високим, ресурси використовуються неповністю, значна частина продуктів не добирається, доходи населення зменшуються.