Презентація на тему «Авангардизм» (варіант 2)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Авангардизм» (варіант 2) - Слайд #1

Презентаціяна тему: «Авангардизм»
Підготувала
учениця 7 с/г класу
Ніколаєнко Влада


Слайд #2
Презентація на тему «Авангардизм» (варіант 2) - Слайд #2

Авангардизм і його стильові течії
Авангардизм (від франц. – передовий загін) – умовний термін для позначення низки художніх течій у літературі й мистецтві, що зародилися на початку ХХ ст. Вихідним пунктом естетичного пошуку митців-авангардистів було прагнення зламати усталені принципи побудови художнього твору та норми смаку публіки.


Слайд #3
Презентація на тему «Авангардизм» (варіант 2) - Слайд #3

Головні ознаки авангардизму:
Відмова від реалістичного змалювання світу
Заперечення традиційних форм художнього зображення
Суб'єктивізм
Прагнення до застосування незвичайних, навіть антиестетичних виражальних засобів.


Слайд #4
Презентація на тему «Авангардизм» (варіант 2) - Слайд #4

В українській поезії XX ст. можна вирізнити три хвилі розвитку поетичного авангарду:
Перша хвиля —історичний авангардизм 1910—1930-х pp., представниками якого були: Валерій Поліщук, Михайло Семенко, ранній Микола Бажан. Він був покликаний до життя гострою необхідністю очистити українську поезію від застарілих тенденцій — консервативності, хуторянства, народницьких ідей
Друга хвиля — творчість поетів діаспори повоєнної доби (Юрія Тарнавського, Емми Андієвської) та деяких шістдесятників (Івана Драча, Миколи Вінграновського), що також містить певні вияви авангарду.
Третя хвиля — це «нова хвиля», постмодернізм — відродження авангардизму в кінці 1980-х .


Слайд #5
Презентація на тему «Авангардизм» (варіант 2) - Слайд #5

Авангардизм
Футуризм
Акцентував увагу на мовотворенні
Експресіонізм
Сюрреалізм
На
підсвідомості
Кубізм
На емоційності, безпосередності сприйняття
На геометричних формах


Слайд #6
Презентація на тему «Авангардизм» (варіант 2) - Слайд #6

Футуризм
Футуризм (від лат. майбутнє) — авангардистська течія в літе­ратурі й мистецтві 10—30-х років XXст. Батьківщиною футуризму була Італія.
Український футуризм мав наслідувальний характер.Він зневажливо ставився до культурної спадщини, патріотичних почувань.
Його представники заявляли, що творять «мистецтво майбутнього», заперечуючи його суспільну функцію та ідейний намір митця.


Слайд #7
Презентація на тему «Авангардизм» (варіант 2) - Слайд #7

Риси футуризму мали твори таких українських митців:
 Михайль Семенко 
О. Слісаренко
Г. Шкурупій
Я. Савченко
В. Ярошенко
М. Терещенко
Г. Коляда
Μ. Щербак 


Слайд #8
Презентація на тему «Авангардизм» (варіант 2) - Слайд #8

Михайль Семенко (1892 - 1937)
Лідер українського футуризму;
Проголосив деструкцію форми, епатаж;
Творив алогічну мову, надмірно вживав приголосні намагаючись передати хаос індустріального міста.


Слайд #9
Презентація на тему «Авангардизм» (варіант 2) - Слайд #9

Експресіонізм
Експресіонізм (від лат.- вираження)- літературно-мистецький потік авангардизму, що сформувався в Німеччині на початку ХХ ст. Для експресіоністів головним було загострене увиразнення важливої емоції або ідеї, яке досягалося шляхом її навмисного загострення аж до гротеску.


Слайд #10
Презентація на тему «Авангардизм» (варіант 2) - Слайд #10

Риси експресіонізму мали твори таких українських митців:
Василь Стефаник
Тодось Осмачка
 Микола Бажан
Микола Куліш
Микола Хвильовий
Осип Турянський
Іван Дніпровський


Слайд #11
Презентація на тему «Авангардизм» (варіант 2) - Слайд #11

Сюрреалізм
Сюрреалізм (від франц.- надреалізм) — авангардистський напрям, який зародився у 20-х роках XX століття у Франції.
Стильова течія що ґрунтується на інтуїтивному, несвідомому  осягненні світу – найчастіше у сновидіннях, мареннях.


Слайд #12
Презентація на тему «Авангардизм» (варіант 2) - Слайд #12

Риси сюрреалізм мали твори таких українських митців:
Юрій Яновський
В. Хмелюк
Б. І. Антонич
Е. Андієвська
Ю. Тарнавський
Г. Мазуренко
Б. Бойчук
Василь Барка
П. Тичина


Слайд #13
Презентація на тему «Авангардизм» (варіант 2) - Слайд #13

Кубізм
Кубізм (від лат.- куб) – авангардистська течія в мистецтві, яка зародилася на початку ХХ ст.
Її представники намагалися у своїх композиційних конструкціях розкласти оманливий видимий світ на геометричні складники.
В українському поетичному авангардизмі кубізм не мав особливого поширення, хоч твори деяких поетів виповнювалися кубічними елементами. Таким можна умовно вважати вірш панфутуриста Гео Шкурупія "Геометрія"