Презентація на тему «Англійський гумор»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Англійський гумор» - Слайд #1

Роботу виконав :
Кійко Едуард
Науковий керівник :
Шатохіна Н. М.
Англійський гумор


Слайд #2
Презентація на тему «Англійський гумор» - Слайд #2

I hope, you like 


Слайд #3
Презентація на тему «Англійський гумор» - Слайд #3

Актуальність Теми
Актуальність теми полягає у тому, що гумор і жарти є необхідними елементом спілкування, але багато характеристик англійського гумору ще не вивчені, як у повсякденному спілкуванні, так і в лінгвістичній літературі.
Англійський гумор такий
Англійський…


Слайд #4
Презентація на тему «Англійський гумор» - Слайд #4

Теоретична Значущість
Теоретична значущість моєї роботи відзначається тим, що ця робота робить певний внесок в розвиток теоретичного дискурсу теорії в області гумористичного мовного дійства жанру


Слайд #5
Презентація на тему «Англійський гумор» - Слайд #5

Мета Роботи
Мета моєї роботи полягає у визначенні особливостей та помітних характеристик англійського гумору на основі різних жанрів анекдотів, повсякденних жартів.


Слайд #6
Презентація на тему «Англійський гумор» - Слайд #6

Об'єкт Дослідження
Об'єктом дослідження є англійські анекдоти та повсякденний сучасний жарт.


Слайд #7
Презентація на тему «Англійський гумор» - Слайд #7

Завдання
Опрацювання літератури, пов'язаної з цією проблемою та з'ясування того, як автори трактують особливості англійського гумору;
Вивчення особливостей англійського гумору, як одної з характеристик національного стереотипу;
Визначення особливостей англійського гумору в жартах, анекдотах та в гумористичному тексті;
Сформулювання відмінних особливостей англійського гумору.


Слайд #8
Презентація на тему «Англійський гумор» - Слайд #8

Методи Досліждення
науково-теоретичний пошук;
аналіз науково-літературних, методичних та критичних джерел;
метод порівняння;
метод зіставлення.


Слайд #9
Презентація на тему «Англійський гумор» - Слайд #9

Наукова Новизна
Виявлені нові характерні ознаки ситуацій англомовного гумористичного спілкування
Комунікативний намір учасників спілкування уникнути серйозної розмови
Гумористична тональність спілкування, тобто прагнення скоротити дистанцію та критичне переосмислення певної інформації


Слайд #10
Презентація на тему «Англійський гумор» - Слайд #10

Сфера Застосування
Ділові відносини.
Публіцистична стаття.
Спілкування:
-побутове;
-дипломатичне;
-професійне


Слайд #11
Презентація на тему «Англійський гумор» - Слайд #11

Висновки
Наше дослідження ще раз довело:
Гумор є національно неповторним явищем;
Оригінальність гумору є історично непостійною;
Багаті джерела національної ідентичності гумору закладені мовою


Слайд #12
Презентація на тему «Англійський гумор» - Слайд #12

Висновки
Наше дослідження ще раз довело:
Гумор є національно неповторним явищем;
Оригінальність гумору є історично непостійною;
Багаті джерела національної ідентичності гумору закладені мовою


Слайд #13
Презентація на тему «Англійський гумор» - Слайд #13

Література
Поцепцов Г.Г. Язик и юмор. – К.,1990
Гамбург Л. " Сэр Джон Фальстав, мистер Пиквик, Дживс и все-все-все…" К., Грамота, 2003. – 272 с.:ил.
Английские рассказы. – М., Высш. шк., 1993. – 94с.
Pocheptsov G.G. Language and humor. – Kiev. – vysha skola. – 1990
В.К. Мюллер. Большой англо-русский словарь. 250 000 слов и словосочетаний. Новая редакция. – М.: ООО " Дом Славянской книги", 2008. – 706с.


Слайд #14
Презентація на тему «Англійський гумор» - Слайд #14

Thank You for Your Kind Attention


Завантажити презентацію