Презентація на тему «Аналіз стану здоров’я людей в Україні»


Рейтинг презентації 4 на основі 2 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Аналіз стану здоров’я людей в Україні» - Слайд #1

Аналіз стану здоров'я людей в Україні
підготувала учениця
10-Ю класу
Побережна Марія


Слайд #2
Презентація на тему «Аналіз стану здоров’я людей в Україні» - Слайд #2

Вступ
Згідно з визначенням Всесвітньої організації охорони здоров`я (ВООЗ) здоров`я є станом повного соціального, біологічного і психологічного благополуччя людини, а не тільки відсутністю хвороб і фізичних вад.
Були визначені складові формування здоров`я, а саме:· спосіб життя - до 50%,· вплив навколишнього середовища - до 20%,· генетична компонента (спадковість) - до 20%,· доступність і якість медичної допомоги - до 10%.


Слайд #3
Презентація на тему «Аналіз стану здоров’я людей в Україні» - Слайд #3

Вступ
На сьогодні стан здоров`я населення України можна вважати кризовим:
· з 1991 р. смертність в країні перевищує народжуваність;· середня тривалість життя, очікувана при народженні, є чи не найнижчою за всі останні десятиліття;· різниця у середній тривалості життя при народженні між чоловіками і жінками у багатьох регіонах країни досягає 10 і вище років, що перевищує біологічну розбіжність і відображає надсмертність чоловіків.
Причинами кризи є:· відсутність у значної частини населення навичок здорового способу життя;· деструкція суспільства і незадовільне матеріальне становище населення;· негативний вплив навколишнього природного середовища;· не завжди достатня і доступна медична допомога.


Слайд #4
Презентація на тему «Аналіз стану здоров’я людей в Україні» - Слайд #4

Народжуваність
Рівень народжуваності на сьогодні найнижчий за всю демографічну історію України. Індекс фертильності (середнє число дітей, народжуваних жінкою за все життя) у 1997 р. складав 1,2, в той час як тільки для простого відтворення популяції показник повинен дорівнювати 2,2-2,4


Слайд #5
Презентація на тему «Аналіз стану здоров’я людей в Україні» - Слайд #5

Народжуваність
На фоні низької народжуваності особливо характерної для південно-східних і південно-західних промислових міст України, збільшилась питома вага дітей, народжених жінками 15-19 річного віку (практично кожна п`ята дитина). Збільшення частки таких дітей в загальній кількості народжених погіршить стан здоров`я населення, оскільки діти, народжені матерями такого віку, менш життєздатні порівняно з дітьми, народженими 20-30-річними жінками. Між тим, за період з 1994 по 1998 р. ризик народження дитини з патологією зріс у 1,3 рази. В умовах різкого зниження народжуваності репродуктивні втрати, особливо серед бажаних вагітностей, повинні бути зведені до мінімуму. Між тим, за рахунок спонтанних викиднів, мертвонароджень і смертності немовлят країна не дораховує близько 40 тис. жителів щорічно.  Значною проблемою залишаються аборти, як метод позбавлення від небажаної вагітності. Тільки зареєстрована кількість їх в Україні в 1,5-2 рази перевищує число пологів. Вважається, що до 40% абортів не були б реалізовані, якщо б жінка мала економічні умови для народження дитини.


Слайд #6
Презентація на тему «Аналіз стану здоров’я людей в Україні» - Слайд #6

Смертність
Завдяки успіхам медицини в попередженні і лікуванні інфекційних хвороб, основними причинами смерті стали хронічні захворювання сердцево-судинної системи, онкологічні хвороби, нещасні випадки тощо. Західне суспільство було переорієнтоване на боротьбу з тими чинниками ризику, що впливають на виникнення і перебіг таких хвороб. Розрив за показником очікуваної тривалості життя між країнами Західної Європи і бувшого СРСР почався  у 70-ті роки і досяг найвищого рівня у 1995 р. Ця різниця сягає до 10 років за даними ВООЗ і майже на 50% обумовлена хворобами серцево-судинної системи, де основними чинниками ризику обгрунтовано вважаються паління, вживання алкоголю, дієта, недостатня фізична активність, стрес.


Слайд #7
Презентація на тему «Аналіз стану здоров’я людей в Україні» - Слайд #7

Смертність
Смертність в Україні неухильно зростає з середини 60-х років, але темп її підвищення суттєво прискорився у 90-ті роки у всіх вікових групах за винятком дітей у віці 5-14 років. Хвороби системи кровообігу є найчастішою причиною передчасної смерті
Основні причини смерті чоловіків (1990 та 1997р.р,%).
1990
1997


Слайд #8
Презентація на тему «Аналіз стану здоров’я людей в Україні» - Слайд #8

Смертність
Основні причини смерті жінок (1990 та 1997 р.р.,%).
1990
1997
Що стосується смертності дітей у віці до одного року, то у 1996 і 1997 р.р. вона складала 14,3 і 14,0 на 1000 живонароджених, що вдвічі первищує показники для Західної Європи. Основними причинами смерті немовлят є стани, що виникають у перинатальному періоді, вроджені аномалії, хвороби респіраторної системи та інфекційні захворювання.


Слайд #9
Презентація на тему «Аналіз стану здоров’я людей в Україні» - Слайд #9

Статистика захворювань
ЗАХВОРЮВАННЯ НА ВІЛ/СНІД1987 - 1-ше березня 2011 р.
Кількість випадків (осіб з 1987)
Всього
Дорослі
Діти до 14 років
ВІЛ-інфіковані
185 147
155 683
29 464
Хворі на СНІД
38 455
37 428
1 027
Померлі від СНІД
21 407
21 114
293


Слайд #10
Презентація на тему «Аналіз стану здоров’я людей в Україні» - Слайд #10

Статистика захворювань
ЗАХВОРЮВАННЯ НА БОТУЛІЗМстаном на 26.12.2011 року
Кількість випадків ...
Спалахи
Потерпілі
З них летальні
у 2011 році (на 26.12)
74
83
3
у 2010 році (на 23.11)
65
84
2
У 2009 році (на 31.12)
103
123
7
У 2008 році (на 31.12)
121
153
6


Слайд #11
Презентація на тему «Аналіз стану здоров’я людей в Україні» - Слайд #11

Стан здоров'я
Стан здоров'я населення України і Європейського Союзу (2009р.)
Показник
Україна
ЄС
Смертність (на 1000 населення)
16,3
6,7
Очікувана тривалість життя
68,1
74,0
Очікувана тривалість здорового життя
59,2
67,0
Приріст населення (на 1000 населення)
-5,7
+4,1


Слайд #12
Презентація на тему «Аналіз стану здоров’я людей в Україні» - Слайд #12

Рекомендації
Рекомендації ВООЗ з фізичної активності (призначені для трьох вікових груп):
Діти і підлітки (5-17 років). Для профілактики порушень серцево-судинної системи і зниження ризику соматичних захворювань ВООЗ рекомендує щоденну фізичну активність переважно аеробну, середньої і високої інтенсивності, загалом не менше 60 хвилин. Збільшення загальної тривалості фізичних вправ понад рекомендовані 60 хв/день забезпечить додаткову користь для здоров'я. Фізична активність високої інтенсивності, включаючи вправи з розвитку скелетно-м'язових тканин, необхідні мінімум 3 рази на тиждень.


Слайд #13
Презентація на тему «Аналіз стану здоров’я людей в Україні» - Слайд #13

Рекомендації
Дорослі (18-64 роки). Люди цієї вікової категорії повинні приділяти не менше 150 хвилин на тиждень заняттям аеробікою або не менше 75 хвилин на тиждень аеробним вправам високої інтенсивності чи аналогічної фізичної активності середньої і високої інтенсивності. Кожне заняття аеробікою повинно тривати не менше 10-15 хвилин. Збільшення тривалості занять аеробікою до 300 хв/тиждень при навантаженні середньої інтенсивності або до 150 хв/тиждень при високій інтенсивності занять (чи відповідна комбінація занять високої та середньої інтенсивності) принесе додаткову користь. Окрім того, люди цієї вікової категорії з захворюваннями суглобів повинні виконувати вправи, направлені на підтримку рівноваги 3 і більше разів на тиждень.
Старші люди (65 років і більше). Для цієї вікової категорії ВООЗ рекомендує дотримуватись рекомендацій для дорослих при зменшеній для людей похилого віку інтенсивності і типі фізичної активності, а також виконувати вправи, направлені на підтримку рівноваги і гнучкості суглобів.