Презентація на тему «Адміністративне право» (варіант 2)Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Адміністративне право» (варіант 2) - Слайд #1

Адміністративне право
Презинтацію пілготували учениці 10-Б класу
Дігтяренко Алла
Галустян Лейла


Слайд #2
Презентація на тему «Адміністративне право» (варіант 2) - Слайд #2

Адміністрати́вне пра́во — галузь права, яка об'єднує юридичні норми, що регулюють відносини як між держ. органами в процесі їхньої виконавчої і розпорядчої діяльності, так і між ними та громадськими організаціями й громадянами. Регулює суспільні відносини, які виникають у процесі виконавчо-розпорядчої діяльності держави. Адміністративне право регламентує як взаємини державних органів між собою, так і їх відносини з громадянами.


Слайд #3
Презентація на тему «Адміністративне право» (варіант 2) - Слайд #3

Принципи адміністративного права — це основні вихідні, об'єктивно зумовлені засади, на яких будується діяльність суб'єктів адміністративного права, забезпечуються права та свободи людини і громадянина, нормальне функціонування громадянського суспільства та держави.


Слайд #4
Презентація на тему «Адміністративне право» (варіант 2) - Слайд #4

Джерело адміністративного права — це спосіб зовнішнього оформлення адміністративно-правових норм, який засвідчує їхню державну загальнообов'язковість. Суб'єкти адміністративного права


Слайд #5
Презентація на тему «Адміністративне право» (варіант 2) - Слайд #5

Методи адміністративного праваПід методами адміністративного права розуміють прийоми та способи цілеспрямованого впливу на поведінку учасників адміністративно-правових відносини. Основними методами адміністративного права є дозволи, переконання і примус.


Слайд #6
Презентація на тему «Адміністративне право» (варіант 2) - Слайд #6

ось ще в адміністративному праві характерними ознаками є: 1. Дія- це результат воєвиявлення людей.2. Подія- це явище яке не залежить від волі людей ( стихійне лихо і другі катаклізми).


Слайд #7
Презентація на тему «Адміністративне право» (варіант 2) - Слайд #7

Адміністративна відповідальність за адміністративні правопорушення карається:Попередження- це вид стягнення який виноситься у письмовій формі. Такий вид стягнення виноситься за мало злочинний проступок.Штраф- примусове вилучення грошових коштів в прибуток держави , чи майнових цінностей , які несуть компенсаційний характер


Слайд #8
Презентація на тему «Адміністративне право» (варіант 2) - Слайд #8

Величина штрафу лежить у фіксованій сумі прив'язаній в тому числі до неоподаткованого мінімуму.Адміністративне оплатне вилучення придмету, з допомогою якого здійснюється адміністративне правопорушення


Слайд #9
Презентація на тему «Адміністративне право» (варіант 2) - Слайд #9

Примусове вилучиння придмету у користь держави( з допомогою якого було здійснене адміністр. Правопорушення).Позбавлення спеціальних прав, що були надані громадянину , застосовується на строк протягом 3х років за грубе порушення порядку користуванням цим правом чи систематич порушення. Позбавлення цих прав здійснюється у судовому порядку.Виправні роботи- застосовуються для громадянин як правило до 2х місяців з відбуванням на основному місті роботи та відрахування 20 % суми у користь держави..


Слайд #10
Презентація на тему «Адміністративне право» (варіант 2) - Слайд #10

Адміністративний арешт- застосовується до фізичних та посадових осіб, адміністративно заарештована особа використовується на фіз.. роботах без оплати праці.Адміністративного арешту не підлягають:Вагітні жінки.Жінки які мають дітей до 12 років.До осіб яким не має 18 років.До інвалідів 1-2 групи


Завантажити презентацію