Презентація на тему «А.М. Бутлеров»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «А.М. Бутлеров» - Слайд #1

А.М. Бутлеров


Слайд #2
Презентація на тему «А.М. Бутлеров» - Слайд #2

Бутлеров Олександр Михайлович (15 вересня 1828 - 17 серпня 1886) Народився в Чистополі Казанської губернії .Російський хімік, автор теорії хімічної будови, творець першої вітчизняної школи в органічній хімії.


Слайд #3
Презентація на тему «А.М. Бутлеров» - Слайд #3

Теорія Бутлерова
Теорія Бутлерова — теорія хімічної будови органічних сполук, запропонована російським вченим Олександром Бутлеровим.
До сьогодні вважається науковою основою органічної хімії. Олександр Бутлеров виходив з того, що внаслідок дослідження низки хімічних перетворень, характерних для тієї чи іншої сполуки, можна встановити її будову.


Слайд #4
Презентація на тему «А.М. Бутлеров» - Слайд #4

Основні положення теорії хімічної будови органічних сполук:
• у хімічних сполуках атоми з'єднуються між собою у певному порядку відповідно до їх валентності, що визначає хімічну будову молекул;
• хімічні і фізичні властивості органічних сполук залежать як від природи і кількості атомів, що входять до їх складу, так і від хімічної будови молекул;
• для кожної емпіричної формули можна вивести певну кількість теоретично можливих структур (ізомерів);
• кожна органічна речовина має лише одну формулу хімічної будови, яка дає уявлення про властивості даної сполуки;
• у молекулах існує взаємний вплив атомів як безпосередньо звязаних, так і безпосередньо не звязаних один з одним.


Слайд #5
Презентація на тему «А.М. Бутлеров» - Слайд #5

• У молекулах атоми з'єднуються не безладно, а в певній послідовності і відповідно до їх валентності. Така послідовність з'єднаних у молекулу атомів визначає хімічну будову.
Наприклад, у молекулах гексану, гексену-3, гексину-2, циклогексану і бензену, відповідно до валентності, є своя послідовність сполучення атомів Карбону в молекулі, а отже, і кожна молекула має свою, тільки їй властиву будову:
Гексан
Гексен-3
Гексин-2


Слайд #6
Презентація на тему «А.М. Бутлеров» - Слайд #6

• Атоми або групи атомів у молекулі взаємно впливають один на одного, від цього залежить реакційна здатність. Також атоми в молекулах можуть зазнавати взаємного впливу, навіть коли вони не перебувають у безпосередньому зв'язку один з одним.


Слайд #7
Презентація на тему «А.М. Бутлеров» - Слайд #7

• Властивості органічних сполук залежать не тільки від того, які атоми і в якій кількості входять до складу молекули, але й від їх хімічної будови, тобто порядку з'єднання між собою.
Якщо дві органічні сполуки мають однаковий склад, але різну будову, то різними будуть їх властивості:
н-бутан
ізо-бутан