Презентація на тему «Значення інтернету в забезпеченні руху інформації»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Значення інтернету в забезпеченні руху інформації» - Слайд #1

Значення інтернету в забезпеченні руху інформаціі, його можливості та обмеження
Городнюк Юлія,
Дячук Олексій, 11-Б


Слайд #2
Презентація на тему «Значення інтернету в забезпеченні руху інформації» - Слайд #2

Хто володіє інформацією - той володіє світом – цей принцип, актуальний для всієї історії людства, наприкінці ХХ століття став актуальним як ніколи до цього. У ХХ Столітті відбулася трансформація суспільства із промислового на суспільство інформатики. Жодна з трансформацій суспільства ХХ століття не криє в собі стільки складнощів і сили, як мегазсув людства до суспільства інформатики.


Слайд #3
Презентація на тему «Значення інтернету в забезпеченні руху інформації» - Слайд #3

Інформація – це документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що відбуваються у суспільстві, державі та навколишньому середовищі. При цьому інформація відображає стан та його зміни в певній системі.


Слайд #4
Презентація на тему «Значення інтернету в забезпеченні руху інформації» - Слайд #4

Роль інформації
Роль інформації неоднакова для різних стадій процесу управління. На одних стадіях управління важливий обсяг інформації, на других –її рух, на третіх – можливості її обробки.


Слайд #5
Презентація на тему «Значення інтернету в забезпеченні руху інформації» - Слайд #5

Так, при визначенні мети управління важливий обсяг інформації, її новизна, цінність, повнота тощо. Чим більше відомостей про сучасні наукові дослідження використано при розробці мети управління, тим об'єктивніше формується ціль, тим значніша вона для процесу управління.
При оцінці ситуації найбільше значення мають види інформації, що визначають можливість комплексного та системного підходу до цієї оцінки, а в подальшому до розробки управлінських рішень. На стадії розробки управлінських рішень і аналітичної діяльності велику роль відіграють можливості обробки відібраної для одержаного рішення інформації, що залежить від форми її представлення.


Слайд #6
Презентація на тему «Значення інтернету в забезпеченні руху інформації» - Слайд #6

Досягти поставленої мети допомагає всесвітньо відома мережа Інтернет.


Слайд #7
Презентація на тему «Значення інтернету в забезпеченні руху інформації» - Слайд #7

Інтерне́т (від англ. Internet) — всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій. Інтернет становить фізичну основу для розміщення величезної кількості інформаційних ресурсів і послуг, таких як взаємопов'язані гіпертекстові документи Всесвітньої павутини (World Wide Web — WWW) та електронна пошта.


Слайд #8
Презентація на тему «Значення інтернету в забезпеченні руху інформації» - Слайд #8

Досягненням наукового потенціалу та технологічних засобів стало
винайдення Інтернету, що поєднує у собі функції практично всіх сучасних
ЗМІ - преси, фотожурналістики, радіо, телебачення. Мережа синтезує
текст, звук, відео. Крім того, має ще й власні ознаки - гіпертексти,
гіперпосилання, мультимедіа. А ефект присутності, якй вважається однією зі специфічних властивостей телебачення, в Інтернеті знайшов не тільки своє втілення, але й сприяв його розвитку. "Віртуальні розмови", прямі ефіри, телемости, телеконференції - і все це в режимі "ріал тайм" (real time – реальний час) - це ті складники, без яких нині немислима мережа.


Слайд #9
Презентація на тему «Значення інтернету в забезпеченні руху інформації» - Слайд #9

Історія створення мережі
Перед американськими ученими Пентагон поставив нелегке завдання: створити комп'ютерну мережу, якою могли б користуватися військові при ядерному нападі на країну. Мережа повинна була використовуватися для здійснення зв'язку між командними пунктами системи оборони. Головним критерієм при створенні мережі вважалась її невразливість до часткової руйнації під час ядерної атаки. Навіть при руйнації деяких гілок і вузлів, повідомлення повинні були потрапляти до адресата.


Слайд #10
Презентація на тему «Значення інтернету в забезпеченні руху інформації» - Слайд #10

Єдиним способом формування такої комп'ютерної мережі було особливе з'єднання комп'ютерів, при якому комунікація не залежала б від якого-небудь центрального сервера. Для виконання цієї умови Поль Берен використав теорію пакетної пересилки файлів, висунуту Леонардом Клейнроком у 1961 році.
У 1962 році він запропонував концепцію, що базується на двох основних ідеях:
відсутність центрального комп'ютера - усі комп'ютери мережі рівноправні;
·пакетний засіб передачі файлів по мережі.
Леонард Клейнрок
Поль Берен


Слайд #11
Презентація на тему «Значення інтернету в забезпеченні руху інформації» - Слайд #11

Удосконалення мережі, а найголовніше її унікальна можливість оперативно доносити інформацію до аудиторії в будь-якому кутку світу,
використовуючи властивості різних традиційних засобів масової
інформації, спричинили виникнення новітнього ЗМІ -
Інтернет-журналістики.


Слайд #12
Презентація на тему «Значення інтернету в забезпеченні руху інформації» - Слайд #12

Сучасна інформаційна революція за своїми потенційними можливостями і залежно від умов, що складаються, набагато перевищує попередню. Лише ті компанії, які, вступаючи на новий шлях розвитку, слідуючи мегатенденції, можуть досягти успіху в майбутньому. І навпаки, ті компанії, які залишаться осторонь мегатенденції і будуть продовжувати діяти на основі категорій старого промислового суспільства, неминуче перейдуть до розряду відсталих і з часом зникнуть.


Слайд #13
Презентація на тему «Значення інтернету в забезпеченні руху інформації» - Слайд #13

Доказом цього є успіх компаній, діяльність яких базується на інформаційних технологіях. Ці компанії перебувають на хвилі успіху – мають найбільші прибутки, найвищі темпи розвитку. Наприклад, Японія, не маючи шансів в індустріальному суспільстві, через відсутність природних ресурсів, стала однією з найбагатших і найрозвинутіших країн світу, виробляючи інформацію в різноманітних її проявах.


Слайд #14
Презентація на тему «Значення інтернету в забезпеченні руху інформації» - Слайд #14

Ця тенденція підтверджується і розвитком виробництва: найшвидше розвиваються галузі, засновані на інформаційних технологіях. Якщо порівнювати розвиток ринків, то ринок інформації розширюється невпинно. Ще кілька десятиріч тому першість тримав ринок послуг. Нині ж темпи розвитку ринку інформації випереджають темпи розвитку ринку послуг більше, ніж у 25 разів.


Слайд #15
Презентація на тему «Значення інтернету в забезпеченні руху інформації» - Слайд #15

Основні переваги Інтернету
Таргетинг (точний охоплення цільової аудиторії) географічний, тимчасової, по тематичним сайтам;
Доступність(24/24 і 7/7: 24 години на добу, 7 днів у тиждень) і гнучкість(почати, коригувати і перервати рекламну компанію можна миттєво);
Інтерактивність: споживач може взаємодіяти з продавцем і з продуктом, вивчити його, іноді спробувати(наприклад demo-версії програм, главу книги...) і, якщо підходить, - купити.
Можливість розміщення великої кількості інформації(включаючи графіку, звук, відео, спецефекти);
Оперативність поширення та отримання інформації;
Порівняно низька вартість;
Більш сконцентроване увагу користувача перед ПК, можливість розібратися в деталях,
Можливість створення віртуальних спільнот (online Community) за інтересами, професійних занять. А це вже готова цільова аудиторія).


Слайд #16
Презентація на тему «Значення інтернету в забезпеченні руху інформації» - Слайд #16

Розміщення (індексування) сайту в пошукових системах, каталогах і рейтингах
Реклама на тематичних сайтах і відвідуваних
контекстна реклама
участь в банерообмінних мережах
обмін кнопками, банерами, посиланнями
каталоги
дошки оголошень
прайс-листи та бази даних
новинні сайти
форуми
Телеконференції.


Слайд #17
Презентація на тему «Значення інтернету в забезпеченні руху інформації» - Слайд #17

ТБ
Радіо
Преса
Інтернет
Можливість вибору часу користувачем
-
-
+
+
Можливість збереження для повторного використання
У
У
+
+
Можливість одержання/передачі інформації одночасно з подією
+
+
-
+
Можливість миттєвої відповіді чи дискусії
У
У
-
+
Форма передачі:
Текст
+
+
+
+
Нерухоме зображення
+
-
+
+
Зображення, що рухається
+
-
-
+
Звук
+
+
-
+
Необхідність у спеціальному устаткуванні
+
+
-
+
Примітка: + так, - ні, У - з використанням спеціальних додаткових пристроїв або за деяких умов.
Переваги Інтернету над іншими ЗМІ


Слайд #18
Презентація на тему «Значення інтернету в забезпеченні руху інформації» - Слайд #18

Недоліки Інтернету
Персональна інформація. Електронні повідомлення, надіслані через Інтернет, можна легко відстежити і виявити, хто з ким спілкується, і що вони говорять.
Спам. Це відноситься до відправлення небажаних листів або масової розсилки по електронній пошті, яка без необхідності засмічує Ваші поштові скриньки. Більшість спаму є комерційною рекламою часто сумнівних продуктів, швидких схем збагачення або квазі-юридичних послуг.
Віруси. Комп'ютери в основному заражаються вірусами з Інтернету. Вірус являє собою програму, яка вносить розлад у звичайне функціонування комп'ютерної системи і шкодить їй яким-небудь способом. Комп'ютери, підключені до Інтернету, найбільш схильні до вірусних атак, які можуть в кінцевому підсумку зруйнувати весь жорсткий диск.


Слайд #19
Презентація на тему «Значення інтернету в забезпеченні руху інформації» - Слайд #19

Інтернет - це реальний спосіб донести до споживача інформацію, яка потребує розповсюдження. Практика сучасного
Інтернет-маркетингу та численні дослідження свідчать про те, що застосування методів передачі інформації через Інтернет дозволяють істотно розширити діяльність компаній, вивести бізнес із локального ринку на більш широкий простір.


Слайд #20
Презентація на тему «Значення інтернету в забезпеченні руху інформації» - Слайд #20

http://uk.wikipedia.org/wiki/%B2%ED%F2%E5%F0%ED%E5%F2
http://osvita.ua/vnz/reports/management/13733/
http://referatuk.at.ua/publ/11-1-0-425
http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=11458&pg=1
http://www.labex.ru/page/infomarkvintern_13.html
http://softgallery.ru/%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0/
http://knowledge.allbest.ru/journalism/3c0a65625b3ad68a4c53a89521216d26_0.html
Джерела:


Слайд #21
Презентація на тему «Значення інтернету в забезпеченні руху інформації» - Слайд #21

Дякуємо за увагу!☺


Завантажити презентацію