Презентація на тему «Протоколи Інтернету»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Протоколи Інтернету» - Слайд #1

Протоколи Інтернету.
Протоколи мережі інтернет.


Слайд #2
Презентація на тему «Протоколи Інтернету» - Слайд #2

Всесвітню мережу Інтернет, що народилася менш чверті століття назад як побічний продукт американської військової технології передачі даних, у цей час порівнюють із такими поворотними моментами в розвитку техніки й технології як будівництво залізниць, поява автомобіля й освоєння космосу. Темпи еволюції Інтернет вражають і не мають собі рівних в історії. Якщо на зорі розвитку Мережі її розглядали головним чином як найбільшу у світі довідкову систему, то сьогодні це розвинене середовище, що надає найрізноманітніші сервіси й послуги.


Слайд #3
Презентація на тему «Протоколи Інтернету» - Слайд #3

Інтернет - це світова комп'ютерна мережа.
У ній множина комп'ютерів по всьому світі з'єднані проводами, телефонними лініями, радіо й супутниковим зв'язком. Зі свого персонального комп'ютера Ви можете зв'язатися з будь-якою крапкою земної кулі й одержати доступ до інформації, що втримується на будь-якому комп'ютері, підключеному в мережу Інтернет. А тому що кількість користувачів всесвітньою мережею росте, то й ростуть Ваші можливості в ній. Ви можете вступати в дискусії по темі або інших темах, відвідувати віртуальні виставки, вести електронний бізнес, спілкуватися за допомогою пошти й багато чого іншого. Достоїнствами роботи в мережі Інтернет є швидкість, дешевина, багатоаспектність і перспективність.


Слайд #4
Презентація на тему «Протоколи Інтернету» - Слайд #4

Виникнення Інтернет.
Прабатьком Інтернет була мережа ARPANet.
Вона виникла в 1969 році, в Америці, для того, щоб полегшити співробітництво між організаціями оборонної промисловості, розкиданими по різних штатах. Спочатку вона з'єднувала комп'ютерні системи одного типу, але в міру розвитку виникла необхідність в обміні даними між "різнорідними" мережами. Так виник проект Interneting Project. У результаті був створений стандарт передачі даних - протокол TCP/IP.


Слайд #5
Презентація на тему «Протоколи Інтернету» - Слайд #5

Протоколи передачі даних.
Протоколом передачі даних називається угода, що встановлює, як повинна здійснюватися передача даних з комп'ютера в комп'ютер і як можна розпізнавати й усувати помилки, які можуть при цьому виникати.


Слайд #6
Презентація на тему «Протоколи Інтернету» - Слайд #6

для того, щоб здійснилася ідея необмеженої комунікації між комп'ютерами Інтернет, використовується той самий протокол TCP/IP.
Він складається з набору протоколів, кожний з яких виконує різні задачі:
TCP, UDP - транспортні протоколи, що управляють передачею даних між машинами.
IP, ICMP, RIP - протоколи маршрутизації. Вони обробляють адресацію даних, забезпечують фактичну передачу даних.
DNS, ARP - протоколи підтримки мережної адреси забезпечують ідетифікацію машини з унікальним номером і ім'ям.
FTP, TELNET - протоколи прикладних сервісів. Це програми, які користувач використовує для одержання доступу до різних послуг та ін.


Слайд #7
Презентація на тему «Протоколи Інтернету» - Слайд #7

Сервіси мережі Інтернет.
Протоколи сімейства TCP/IP реалізують усілякі сервіси (послуги) Інтернет.


Слайд #8
Презентація на тему «Протоколи Інтернету» - Слайд #8

WWW
Найпопулярніший з них - World Wide Web (скорочено WWW, W3 або Web), його ще називають Всесвітньою павутиною.
Подання інформації в WWW засновано на можливостях гіпертекстових посилань. Гіпертекст - це текст, у якому містяться посилання на інші документи. Це дає можливість при перегляді деякого документа легко й швидко переходити до іншої пов'язаної з ним за змістом інформації, що може бути текстом, зображенням, звуковим файлом або мати будь-який інший вид, прийнятий в WWW. При цьому зв'язані посиланнями документи можуть бути розкидані по всій земній кулі. Численні пересічні зв'язки між документами WWW комп'ютерною павутиною охоплюють планету - звідси й назва. Таким чином, пропадає залежність від місцезнаходження конкретного документа.


Слайд #9
Презентація на тему «Протоколи Інтернету» - Слайд #9

E - mail
Наступний вид сервісу Інтернет - електронна пошта, або E - mail.
Вона призначена для передачі в мережі файлів будь-якого типу. Одні з головних її переваг - дешевина й швидкість.


Слайд #10
Презентація на тему «Протоколи Інтернету» - Слайд #10

Телеконференції UseNet
Телеконференції UseNet являють собою електронні форуми.
Користувачі Інтернет посилають туди свої повідомлення, у яких висловлюються по певній темі. Повідомлення надходять у спеціальні дискусійні групи - телеконференції, при цьому кожна думка стає доступним для всіх учасників конкретної групи.
Уже сьогодні UseNet має більше 20 000 телеконференцій, присвячених різним темам: комп'ютерам, рецептам, питанням генної інженерії й многому іншому.


Слайд #11
Презентація на тему «Протоколи Інтернету» - Слайд #11

Протокол передачі файлів FTP
Протокол передачі файлів FTP використовується для переписування файлів з дистрибутивними копіями програм з вилучених серверів на Ваш комп'ютер. Залежно від своїх прав (звичайний користувач або ін.) Ви можете робити ті або інші дії стосовно вилученого сервера ( у більшості випадків це копія наявної на ньому інформації).


Слайд #12
Презентація на тему «Протоколи Інтернету» - Слайд #12

Gopher
Сервери Gopher були провісниками World Wide Web. Це інформаційні сервери, на яких утримуватися документи академічної спрямованості й більші текстові файли.
Для користувачів інформація на серверах Gopher представляється у вигляді ієрархічних меню.


Слайд #13
Презентація на тему «Протоколи Інтернету» - Слайд #13

Telnet
Програма Telnet була розроблена для забезпечення дистанційного доступу до вилученого комп'ютера в Інтернет. При цьому комп'ютер користувача виступає як термінал, підключений до великого комп'ютера.


Слайд #14
Презентація на тему «Протоколи Інтернету» - Слайд #14

Для того, щоб зв'язатися з деяким комп'ютером у мережі Інтернет, Вам треба знати його унікальну Інтернет-адресу.
Існують два рівноцінних формати адрес, які різняться лише за своєю формою: IP-адреса й DNS-адреса.
IP – адреса
IP - адреса складається із чотирьох блоків цифр, розділених крапками. Він може мати такий вигляд:
148.32.253.1
Кожний блок може містити число від 0 до 255. Завдяки такій організації можна одержати понад чотири мільярди можливих адрес.


Слайд #15
Презентація на тему «Протоколи Інтернету» - Слайд #15

IP - адреса має числовий вигляд, тому що його використовують у своїй роботі комп'ютери. Але він досить складний для запам'ятовування, тому була розроблена доменна система імен: DNS.
DNS-адреса включає більше зручні для користувача буквені скорочення, які також розділяються крапками на окремі інформаційні блоки (домены). Наприклад:
www.tsua.net
Якщо Ви вводите DNS-адресу, то він спочатку направляється в так званий сервер імен, що перетворить його в 32-бітну IP-адресу для машинного зчитування.


Слайд #16
Презентація на тему «Протоколи Інтернету» - Слайд #16

Підготувала:
Матвєєва Вероніка (103група)


Завантажити презентацію