Презентація на тему «Ознайомлюємось із етапами розв’язування задач із використанням комп’ютера»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Ознайомлюємось із етапами розв’язування задач із використанням комп’ютера» - Слайд #1

Ознайомлюємось із етапами розв'язування задач із використанням комп'ютера
Виконала учениця 7(11)Б класу Броварської гімназії ім. С. І. Олійника Жукова Євгенія


Слайд #2
Презентація на тему «Ознайомлюємось із етапами розв’язування задач із використанням комп’ютера» - Слайд #2

Зміст
1.Схема процесу розв'язування задачі за допомогою комп'ютера
2.Формування задачі, встановлення вхідних данних, постановка задачі
3.Формалізація задачі, побудова інформаційної моделі
4.Розробка алгоритму розв'язування задачі
5.Добір відповідного прикладного програмного забезпечення
6.Створення комп'ютерної моделі
7.Застосування комп'ютерної моделі
8.Аналіз одержаних результатів


Слайд #3
Презентація на тему «Ознайомлюємось із етапами розв’язування задач із використанням комп’ютера» - Слайд #3

Постановка задач
Побудова моделі
Вибір готового ПЗ.
Вибір або розробка методу.
Розробка алгоритму розв'язування задачі із використанням обраного ПЗ.
Розробка алгоритму відповідно до обраного методу.
Створення програми.
Налагодження і тестування.
З використанням готового ПЗ
Створення ПЗ
Виконання програми.
Виконання за комп'ютером описаних в алгоритмі дій.
Схема процесу розв'язування задачі за допомогою комп'ютера


Слайд #4
Презентація на тему «Ознайомлюємось із етапами розв’язування задач із використанням комп’ютера» - Слайд #4

Формування задачі, встановлення вхідних данних, постановка задачі
Абстрактне моделювання реалізує теоретичний метод пізнання. Такий тип моделювання реалізує теоретичний метод пізнання.
На цьому етапі здійснюється попередній аналіз об'єкта дослідження.
Постановка задачі полягає насамперед в її описі розмовною чи формальною мовою.


Слайд #5
Презентація на тему «Ознайомлюємось із етапами розв’язування задач із використанням комп’ютера» - Слайд #5

Формалізація задачі, побудова інформаційної моделі
Математична постановка задачі (формалізація) – запис умови задачі за допомогою математичних рівнянь та нерівностей.
При створенні математичної моделі необхідно:
1. Зробити припущення, на яких буде базуватися математична модель та виділити суттєві ознаки об'єкта, який досліджується.
2. Визначити вхідні дані та шукані результати, а також одиниці їх вимірювання та (чи) форму подання.
3. Записати математичні співвідношення, які зв'язують шукані результати з вхідними даними.


Слайд #6
Презентація на тему «Ознайомлюємось із етапами розв’язування задач із використанням комп’ютера» - Слайд #6

Формалізація задачі, побудова інформаційної моделі
Алгоритмізація процесів — опис процесів мовою математичних символів для одержання їх алгоритму. Розрізняють також алгоритмізацію обчислень, алгоритмізацію навчального процесу тощо.
Метод – загальний спосіб, сукупність прийомів, що використовуються для розв'язування задач певного типу.


Слайд #7
Презентація на тему «Ознайомлюємось із етапами розв’язування задач із використанням комп’ютера» - Слайд #7

Розробка алгоритму розв'язування задачі
Алгоритм розробляється на основі побудованої математичної моделі. В ньому можна використати вже відомі методи розв'язування отриманих математичних співвідношень, проаналізувати кожен та обрати оптимальний. Якщо існуючими методами не можна розв'язати задачу, то треба розробити власний метод.
Під час створення складних алгоритмів застосовується метод покрокової деталізації.


Слайд #8
Презентація на тему «Ознайомлюємось із етапами розв’язування задач із використанням комп’ютера» - Слайд #8

Добір відповідного прикладного програмного забезпечення
Програма – низка команд для компютера, що становить запис алгоритму однією з мов програмування.
Комп'ютерна програма — набір послідовних інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи в будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування та виконання обчислювальною машиною.
Мова програмування — це штучна мова, створена для передачі команд машинам, зокрема комп'ютерам. Мови програмування використовуються для створення програм, котрі контролюють поведінку машин, та запису алгоритмів.


Слайд #9
Презентація на тему «Ознайомлюємось із етапами розв’язування задач із використанням комп’ютера» - Слайд #9

Створення комп'ютерної моделі
Комп'ютерна модель – модель, реалізована засобами программного середовища.
Комп'ютерне моделювання полягає у проведенні обчислювальних експериментів на комп‘ютері, метою яких є аналіз, інтерпритація та співставлення результатів моделювання з реальною поведінкою об‘єкта, що визначається, і, за необхідностю наступне уточнення моделі.


Слайд #10
Презентація на тему «Ознайомлюємось із етапами розв’язування задач із використанням комп’ютера» - Слайд #10

Застосування комп'ютерної моделі
Тестування – процес перевірки правильності моделі.
Транслятор — програма, яка перетворює програму, написану мовою програмування, в машинні коди.
Інтерпретатор – перетворює невеликий фрагмент вихідної програми в машинні коди і переходить до опрацювання наступного фрагмента.
Компілятор – транслює відразу всю програму в машинні коди і вміщує їх у пам'ять комп'ютера, не виконуючи. Відкомпільовану програму можна зберегти як окремий об'єкт.


Слайд #11
Презентація на тему «Ознайомлюємось із етапами розв’язування задач із використанням комп’ютера» - Слайд #11

6. Аналіз одержаних результатів
Завершується комп'ютерне моделювання аналізом результатів.
Експерименти мають бути здійснені таким чином, щоб отримати достовірний результат.
Якщо результати не відповідають цілям поставленої задачі, це означає, що допущено помилки на попередніх етапах і необхідно внести корективи в модель.


Завантажити презентацію