Презентація на тему «Основи комп’ютерних технологій»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Основи комп’ютерних технологій» - Слайд #1

Уведення і редагування тексту
Основи комп'ютерних технологій


Слайд #2
Презентація на тему «Основи комп’ютерних технологій» - Слайд #2

Уведення тексту
Налаштування
Одразу після створення документ Word пустий. Текст можна ввести до нього за допомогою клавіатури, або скопіювати з іншого місця.
На місце вставлення чергового символу або фрагмента вказує курсор введення, що має вигляд вертикальної риски, що миготить.
Перш ніж набрати текст на клавіатурі, слід встановити відповідну мову введення:
Уведення тексту
CTRL
+
SHIFT
ALT
+
SHIFT
1
2
3


Слайд #3
Презентація на тему «Основи комп’ютерних технологій» - Слайд #3

ОСНОВНІ ПРАВИЛА НАБОРУ ТЕКСТУ В ТЕКСТОВОМУ РЕДАКТОРІ Microsoft Word


Слайд #4
Презентація на тему «Основи комп’ютерних технологій» - Слайд #4

Наприклад:
Текстовий_редактор
Текстовий_ _ _редактор
1. Між словами ставиться лише один пропуск


Слайд #5
Презентація на тему «Основи комп’ютерних технологій» - Слайд #5

2. Розділовий знак не відривають від слова, після розділового знаку ставиться пропуск
Наприклад:
Текстовий_редактор._
Текстовий_редактор,_який…
Текстовий_редактор?_
Текстовий_редактор;_
Текстовий редактор_._
Текстовийредактор_,_який… tТекстовий редактор_;_ ttТекстовий редактор_?_


Слайд #6
Презентація на тему «Основи комп’ютерних технологій» - Слайд #6

3. Не потрібно примусово переходити на новий рядок редактор це зробить автоматично!!!


Слайд #7
Презентація на тему «Основи комп’ютерних технологій» - Слайд #7

Наприклад:
Текстовий_редактор
Текстовий_редак-
тор
4. Слова не ділять на склади і не переносять


Слайд #8
Презентація на тему «Основи комп’ютерних технологій» - Слайд #8

Наприклад:
(Текстовий_редактор)
“Текстовий_редактор”
(_Текстовий_редактор_)
“_Текстовий_редактор_”
5. Використовуючи () або “” не ставити пропуск до і після тексту


Слайд #9
Презентація на тему «Основи комп’ютерних технологій» - Слайд #9

Наприклад:
Текстовий_редактор_–_це
Текстовий_редактор–це
6. До і після тире ставиться пропуск


Слайд #10
Презентація на тему «Основи комп’ютерних технологій» - Слайд #10

Наприклад:
жовто-зелений колір рамки
жовто_-_зелений колір рамки
7. До і після дефісу не ставиться пропуск


Слайд #11
Презентація на тему «Основи комп’ютерних технологій» - Слайд #11

8. Не ставити пропуски між літерами, щоб зробити слово більш розтягнутим
Наприклад:
WORD
W_O_R_D


Слайд #12
Презентація на тему «Основи комп’ютерних технологій» - Слайд #12

9. Не робити абзаци та відступи тексту пропусками
Наприклад:
Текстовий_редактор
(клавіша Tab)
_ _ _Текстовий_редактор


Слайд #13
Презентація на тему «Основи комп’ютерних технологій» - Слайд #13

10. Для переходу на перший рядок нового абзацу натиснути клавішу Enter


Слайд #14
Презентація на тему «Основи комп’ютерних технологій» - Слайд #14

11. Не нумерувати списки вручну
Наприклад
Файл
Правка
Вид
1.Файл
2.Правка
3.Вид


Слайд #15
Презентація на тему «Основи комп’ютерних технологій» - Слайд #15

Введення українських літер та знаків пунктуації
Якщо обрано англійську мову введення, то знаки пунктуації можна набирати, натискаючи відповідні клавіші на клавіатурі.
Якщо обрано мову для введення українську чи російську, слід користуватися наступними правилами:
Символ
Клавіші
Є
Э
І
Ы
Ї
Ъ
Ґ
(знизу ліворуч) або Ctrl+Alt (праворуч) +Г
Ґ
Shift+ (знизу ліворуч) або Ctrl+Alt (праворуч) +Shift+Г
‘ (апостроф)
Ctrl+Э+Э
.
/
,
Shift + /
;
Shift + 4
:
Shift + 6
?
Shift + 7
?
Shift + 2


Слайд #16
Презентація на тему «Основи комп’ютерних технологій» - Слайд #16

Щоб ввести велику літеру, знак пунктуації чи інший символ, зображений на клавішах зверху, потрібно разом із відповідною клавішею натиснути і утримувати клавішу Shift. Відпустивши її, можназнову вводити малі літери
При необхідності набрати багато великих літер, слід перед уведенням один раз натиснути в відпустити клавішу Caps Lock (засвітиться відповідний індикатор у правій верхній ділянці клавіатури). Повернутися до звичайного режиму введення тексту можна після ще одного натискання на клавішу Caps Lock (відповідний індикатор має погаснути).
Введення великих і малих букв


Слайд #17
Презентація на тему «Основи комп’ютерних технологій» - Слайд #17

Уведення символів, відсутніх на клавіатурі
Для вставляння символу, якого немає на клавіатурі, слід перейти на вкладку Вставка, клацнути команду Символ, клацнути потрібний символ у вікні, що відкриється. Якщо такого немає, то клацнути посилання Інші символи. У діалоговому вікні Символи перейти на вкладку Символи або Спеціальні знаки, клацнути потрібний символ (знак) і Вставити, після чого вікно Закрити. Якщо ж потрібного символу не знайшли відкрити інший Шрифт із спеціальними знаками і дії повторити.


Слайд #18
Презентація на тему «Основи комп’ютерних технологій» - Слайд #18

Enter -переміщення на новий рядок , створення нового абзацу.
Перехід на новий рядок без створення абзацу- Shift+Enter.
Створення абзаців


Слайд #19
Презентація на тему «Основи комп’ютерних технологій» - Слайд #19

Переміщення документом
Клавіші для переміщення курсору документом
Курсор уведення можна переміщувати за допомогою клавіш
, , , , або за допомогою миші (для цього слід установити її вказівник у потрібну позицію та клацнути ліві кнопку). Переміщувати курсор можна також за допомогою комбінацій клавіш.
Клавіші
Перехід
Ctrl+, Ctrl+
На одне слово вправо, на одне слово вліво
Ctrl+, Ctrl+
До наступного абзаці, до попереднього абзацу
Home, End
На початок рядка, у кінець рядка
Ctrl+Home, Ctrl+End
На початок документа, у кінець документа
PageDown, PageUp
На один екран униз, на один екран уверх
Редагування тексту


Слайд #20
Презентація на тему «Основи комп’ютерних технологій» - Слайд #20

Видалення та вставлення окремих символів
Режими уведення тексту
Для видалення символу, розміщеного справа від курсору, слід натиснути клавішу Delete, а розміщеного зліва від курсору – клавішу Backspace.
Сполучення клавіш Delete та Backspace з клавішею Ctrl дає змогу вилучити символи до кінця або початку слова.
вставлення – попередній текст зберігається, зсуваючись праворуч;
заміщення – введені літери замінюють наявні.
Режими переключаються клавішею Insert
Видалення та вставлення окремих символів


Слайд #21
Презентація на тему «Основи комп’ютерних технологій» - Слайд #21

Методи виділення об'єктів
Виділення довільного фрагменту
Об'єкт
Метод
Слово
Двічі клацнути на цьому слові
Рядок
Клацнути на вільному полі ліворуч рядка (перед цим вказівник миші має набути вигляду стрілки, спрямованої вправо)
Речення
Натиснути клавішу Ctrl та клацнути в будь-якому місці речення
Абзац
Двічі клацнути на вільному полі ліворуч від абзацу або тричі клацнути в будь-якому його місці
Документ
Тричі клацнути на вільному полі ліворуч, або натиснути клавіші Ctrl+А, або скористатися командою Виділити, Виділити все панелі інструменті ввкладки Головна.
Щоб виділити довільний фрагмент, слід:
Помістити вказівник миші на початок цього фрагмента, натиснути ліву кнопку миші та, не відпускаючи її, перемістити курсор в його кінець.
Для виділення фрагмента за допомогою клавіатури помістити курсор на початок фрагмента, натиснути клавішу Shift, і не відпускаючи її розширити межі виділення за допомогою клавіш керування курсором.
Щоб виділити кілька несуміжних фрагментів, слід під час виділення утримувати клавішу Ctrl.
Виділення фрагментів тексту


Слайд #22
Презентація на тему «Основи комп’ютерних технологій» - Слайд #22

Скасування операцій
Відновлення скасованої операції
Якщо скасування виявилося помилковим:
Слід клацнути кнопку (Повернути)
Натиснути комбінацію клавіш Ctrl+Y
Скасування і відновлення операцій
Для скасування певної дії:
Слід клацнути кнопку (Скасувати)
Натиснути комбінацію клавіш Ctrl+Z


Слайд #23
Презентація на тему «Основи комп’ютерних технологій» - Слайд #23

Практична робота №9
1. Запустіть MS WORD. (Пуск – Програми – Microsoft Word). Створіть файл під своїм прізвищем
Наберіть наступний текст:
Внимание!!! Римские цифры – это заглавные английские буквы.Общая сумма человеческих знаний в XVIII в. удваивалась каждые 50 лет, к 1959 г. – каждые 10 лет, к 1970 г. – каждые 5 лет, к 1989 г. – каждые 2 – 3 года.
Збережіть документ на робочому столі. Відкрийте його знову.
Відредагуйте створений вами документ:
√   «2-3» змініть на «два – три», для цього поставьте курсор перед «2 - 3» натисніть кнопку Delete і введіть «два – три».√    Слово «удваивалась» змініть на «увеличивалась в 2 раза», поставте курсор після слова «удваивалась» и натисніть кнопку Backspace і наберіть «увеличивалась в 2 раза»;√    «50» змініть на «пятьдесят»


Завантажити презентацію