Презентація на тему «Навчальна алгоритмічна мова»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Навчальна алгоритмічна мова» - Слайд #1

Навчальна алгоритмічна мова (НАМ)


Слайд #2
Презентація на тему «Навчальна алгоритмічна мова» - Слайд #2

Історія
Слово “алгоритм” походить від імені математика середньовічного Сходу Мухаммеда аль-Хорезмі.
Він запропонував прийоми виконання арифметичних обчислень із багатозначними числами.
Пізніше в Європі ці прийоми назвали алгоритмами від латинського написання імені математика “Algorithm”.


Слайд #3
Презентація на тему «Навчальна алгоритмічна мова» - Слайд #3

Алгоритми
Алгоритм – це набір вказівок виконавцю для розв'язання поставленої задачі або досягнення певної мети.
Алгоритми ми виконуємо та складаємо весь час життя.
Часто нам пропонують (навчають) готовим алгоритмам, які були складені іншими людьми.
Часто ми самі складаємо для себе або інших алгоритми та виконуємо їх самі чи інші люди.
Деякі алгоритми ми отримуємо внаслідок генетичної пам'яті на підсвідомому рівні.


Слайд #4
Презентація на тему «Навчальна алгоритмічна мова» - Слайд #4

Виконавець алгоритмів
Виконавець алгоритму – це об'єкт, який автоматично та точно виконує всі вказівки алгоритма.
Набір команд (вказівок), які розуміє і може виконати виконавець називається СИСТЕМОЮ КОМАНД виконавця.
Виконавець працює формально, тобто виконує команди, не замислюючись над ними чи їх смислом.


Слайд #5
Презентація на тему «Навчальна алгоритмічна мова» - Слайд #5

Властивості алгоритмів
Дискретність – з окремих команд.
Точність – однозначне розуміння команди.
Зрозумілість – команди зрозумілі виконавцеві.
Скінченність – обов'язково повинен завершуватись.
Масовість – має забезпечувати розв'язання усіх задач даного зразку (класу).


Слайд #6
Презентація на тему «Навчальна алгоритмічна мова» - Слайд #6

Способи подання алгоритмів
Письмовий – записаний чи надрукований.
Усний – сказаний вголос.
Схематичний – представлений у вигляді схеми чи креслення.
Графічний – намальований малюнком чи знаками.
Кодований – у зашифрованому виді, зрозумілому для виконавця.


Слайд #7
Презентація на тему «Навчальна алгоритмічна мова» - Слайд #7

Алгоритмічна мова
Для одновиглядового запису алгоритму на папері придумано – Навчальну Алгоритмічну Мову (НАМ).
НАМ визначає способи запису алгоритмів та правила інтерпретації записаних команд виконавцем.
В НАМ є прості команди (вказівки) для виконавця і службові слова, які служать для оформлення алгоритму і не можуть вживатися де-небудь.


Слайд #8
Презентація на тему «Навчальна алгоритмічна мова» - Слайд #8

НАМ
Алгоритм записаний НАМ повинен мати назву.
Послідовність кількох команд, що виконуються одна за одною називають серією.
Запис будь-якого алгоритму починається із заголовка.
Величини, що є вхідними для алгоритму називаються АРГументами, а результуючі величини – РЕЗультатами.