Презентація на тему «Масиви»


Рейтинг презентації 4.5 на основі 2 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Масиви» - Слайд #1

Табличні величини. Масиви


Слайд #2
Презентація на тему «Масиви» - Слайд #2

Знайти суму елементів одновимірного масиву.
Program Suma;
var A:array[1..5] of integer;
S,i:integer;
begin
for i:=1 to 5 do
begin
write ('A[',i,']=');
readln (A[i]);
end;
s:=0;
for i:=1 to 5 do S:=S+A[i];
writeln ('масив А:');
writeln;
for i:=1 to 5 do write (A[i]:5);
writeln;
writeln('S=',S);
end.


Слайд #3
Презентація на тему «Масиви» - Слайд #3

Одновимірний масив
Масив – це структурний тип даних, який складається з фіксованого числа елементів одного і того ж типу.
Одновимірний масив – це лінійно впорядкована сукупність елементів одного і того ж типу.
Характерні особливості масиву:
Тип елементів повинен бути описаний конкретно. До кожного елементу масиву існує прямий доступ.
Число елементів масиву визначається під час його опису і надалі не змінюється.
Описати масив можна:
1-ий спосіб
type імя типу=array[тип індексу] of тип компонент масиву;
var індентифікатор масиву: імя типу;
Наприкладtttype MAX=array[1..5] of integer;
var A:MAX;
2-ий спосіб
var індентифікатор масиву:array[m..n] of тип компонент масиву;
де m,n – константи цілого типу.
Наприкладttvar A:array[1..5] of integer;


Слайд #4
Презентація на тему «Масиви» - Слайд #4

Двовимірний масив
Двовимірний масив можна розглядати як таблицю, яка складається з m – рядків і n – стовпчяиків.
В загальному випадку можна описати масив так:
1-ий спосіб
type імя типу=array[тип індексу] of array[тип індексу] of тип компонент масиву;
var індентифікатор масиву: імя типу;
Наприкладtttype MAS=array[1..5] of array [1..4] of integer;
var A:MAS;
2-ий спосіб
var індентифікатор масиву:array[m..n,k..h] of тип компонент масиву;
де m,n – константи цілого типу.
Наприкладttvar A:array[1..5,1..4] of integer;


Слайд #5
Презентація на тему «Масиви» - Слайд #5

Можливості введення/виведення
Введення масиву рядком здійснюється так:
for i:=1 to 3 do
for j:=1 to 4 do read (A[i,j]);
Щоб можна було вводити таблицю у «природньому вигляді» - рядок за рядком, необхідно використати:
for i:=1 to 3 do
begin
for j:=1 to 4 do read (A[i,j]);
readln;
end;
Виведення масиву рядком:
for i:=1 to 3 do
begin
for j:=1 to 4 do write (A[i,j]);
Виведення таблиці у «природньому вигляді»:
for i:=1 to 3 do
begin
for j:=1 to 4 do write (A[i,j]:6);
writeln;
end;


Слайд #6
Презентація на тему «Масиви» - Слайд #6

Приклади програм
Знайти мінімальний елемент масиву.
Program Minimum;
const n=10;
var A:array[1..n] of integer;
MIN,i:integer;
begin
for i:=1 to n do
begin
write ('A[',i,']=');
readln (A[i]);
end;
MIN:=A(1);
for i:=1 to n do
if A(i)writeln ('масив А:'); writeln;
for i:=1 to 5 do write (A[i]:5);
writeln; writeln;
writeln('MIN=',MIN);
end.


Слайд #7
Презентація на тему «Масиви» - Слайд #7

Програма для виведення додатніх елементів матриці A[1..3,1..4]. В кожному рядку друкувати елементи, які належать до даного рядка таблиці. Якщо в рядку немає додатніх елементів, то він повинен бути порожнім.
Program Proba;
const n=3; m=4;
var A:array[1..n,1..m] of integer;
j,i:integer;
begin writeln ('Введіть значення елементів таблиці:'); writeln
for i:=1 to n do
begin
for j:=1 to m do
write ('Введіть A[',i,',',j,']=');t{відображається підказка про номер елемента}
readln (A[i,j]);
readln; end;
writeln; writeln('Загальний вигляд таблиці:'); writeln;
for i:=1 to n do begin for j:=1 to m do writeln (A[i,j]);
writeln; end;
writeln('Загальний вигляд таблиці після перетворення:');
for i:=1 to n do begin for j:=1 to m do if A[i,j]>0 then write (A[i,j]:5)
else writeln(' ');
writeln(); end; end.