Презентація на тему «Локальна мережа»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Локальна мережа» - Слайд #1

Поняття про глобальну та локальну мережі. Види мереж. Локальна мережа


Слайд #2
Презентація на тему «Локальна мережа» - Слайд #2

Комп'ютерна мережа
- це об'єднання комп'ютерів для обміну інформацією та спільного використання ресурсів (принтерів, сканерів, модему, дискового простору…)


Слайд #3
Презентація на тему «Локальна мережа» - Слайд #3

Залежно від відстані виділяють:
Локальні мережі – об'єднання комп'ютерів, що розміщені на невеликих відстанях один від одного (LAN).
Регіональна (міська) мережа – об'єднання комп'ютерів і локальних мереж для розв'язання загальних потреб регіонального масштабу (MAN).
Корпоративні мережі - об'єднання комп'ютерів і локальних мереж в межах корпорації.
Глобальні мережі - об'єднання комп'ютерів і локальних мереж, розташованих на великих відстанях один від одного для спільного використання світових інформаційних ресурсів (WAN)


Слайд #4
Презентація на тему «Локальна мережа» - Слайд #4

Локальні мережі за способом взаємодії поділяються на:
Однорангові
Мережі з виділеним сервером


Слайд #5
Презентація на тему «Локальна мережа» - Слайд #5

Однорангова локальна мережа
Всі комп'ютери рівноправні. Загальні пристрої можуть бути підключеними до будь-якого комп'ютера в мережі


Слайд #6
Презентація на тему «Локальна мережа» - Слайд #6

Мережа з виділеним сервером
Структура мережі


Слайд #7
Презентація на тему «Локальна мережа» - Слайд #7

Мережа з виділеним сервером
Сервер (server – обслуговуючий пристрій) – комп'ютер, що надає свої ресурси іншим абонентам мережі, але не використовує їхні ресурси.
В сервері встановлюється потужний процесор, велика оперативна та дискова пам'ять, зберігається основна частина програмного забезпечення та даних мережі, якими можуть скористатися клієнти мережі


Слайд #8
Презентація на тему «Локальна мережа» - Слайд #8

Мережа з виділеним сервером
Клієнт – абонент мережі, який лише використовує мережні ресурси, але свої ресурси в мережу не віддає. Його ще називають робочою станцією.


Слайд #9
Презентація на тему «Локальна мережа» - Слайд #9

Топологія мережі – спосіб з'єднання комп'ютерів у мережу, а правила обміну даними між ними називають протоколами


Слайд #10
Презентація на тему «Локальна мережа» - Слайд #10

Типи топологій
Шина – усі комп'ютери мережі паралельно під'єднанні до однієї лінії зв'язку. Кожен комп'ютер одночасно передає інформацію іншим комп'ютерам.


Слайд #11
Презентація на тему «Локальна мережа» - Слайд #11

Типи топологій
Зірка – топологія, за якої комп'ютери з'єднані між собою не безпосередньо, а через спеціальний пристрій – концентратор (хаб).


Слайд #12
Презентація на тему «Локальна мережа» - Слайд #12

Типи топологій
Кільце – комп'ютери послідовно з'єднані в кільце. Інформація передається тільки в одному напрямку (до наступного комп'ютера)


Слайд #13
Презентація на тему «Локальна мережа» - Слайд #13

Компоненти локальних мереж
В кожний ПК необхідно встановити мережну плату і з'єднати всі комп'ютери за допомогою спеціального кабелю


Слайд #14
Презентація на тему «Локальна мережа» - Слайд #14

Компоненти локальних мереж
Якщо компонент встановлений на системній платі, то окрема мережна карта не потрібна. В цьому випадку гніздо для мережного кабелю знаходиться на задній стінці системного блоку


Слайд #15
Презентація на тему «Локальна мережа» - Слайд #15

Компоненти локальних мережКабелі
Вита пара – найдешевший тип кабелю. Швидкість передачі даних 0.25-1Мбіт/с
Коаксіальний – швидкість передачі даних 10-50 Мбіт/с
Оптоволоконний – швидкість передачі даних до 50 Мбіт/с


Слайд #16
Презентація на тему «Локальна мережа» - Слайд #16

Компоненти локальних мережКонцентратор (HUB або SWITCH)
Використовується для з'єднання комп'ютерів в мережі.
Може мати різну кількість портів підключення (від 8 до 32)


Слайд #17
Презентація на тему «Локальна мережа» - Слайд #17

У мережі відбувається багато операцій, що забезпечують передачу даних від одного комп'ютера до іншого
Протокол – набір правил обміну інформацією між комп'ютерами, встановленим за домовленістю


Слайд #18
Презентація на тему «Локальна мережа» - Слайд #18

Типи протоколів
TCP/IP – протокол, створений для глобальних мереж, що керує передачею даних між мережами різної конфігурації та технології
IPX/SPX – базовий протокол для мереж, що використовують служби Microsoft


Слайд #19
Презентація на тему «Локальна мережа» - Слайд #19

Класифікація протоколів
Прикладні – забезпечують взаємодію прикладних програм та обмін даними різних форматів між ними.
http – протокол передачі гіпертексту
ftp – протокол передачі файлів
smtp – протокол відправки електронних листів
pop3 – протокол одержання листів
Транспортні – підтримують сеанси зв'язку між ПК та гарантують надійний обмін даними між ними.
Міжпредметні – забезпечують передачу інформації між ПК в глобальних мережах.
Мережні – забезпечують послуги зв'язку в локальних мережах.


Слайд #20
Презентація на тему «Локальна мережа» - Слайд #20

Для організації локальної мережі необхідно:
Визначити назву Робочої групи
Надати кожному комп'ютеру в локальній мережі унікальне ім'я та ІР-адресу


Слайд #21
Презентація на тему «Локальна мережа» - Слайд #21

Робочі групи – формальні групи, що мають певну назву, до складу яких входять кілька клієнтів однорангової локальної мережі, що об'єдналися для виконання певного комплексу завдань
IP-адреса – унікальний ідентифікатор пристрою (зазвичай ПК), підключеного до локальної мережі або мережі Інтернет.


Слайд #22
Презентація на тему «Локальна мережа» - Слайд #22

Режими доступу до ресурсів
Визначає для кожного користувача або для всієї робочої групи мережний адміністратор – людина, що відповідає за роботу мережі, забезпечує та контролює фізичний зв'язок між ПК, налаштовує мережне обладнання, визначає можливості користувачів використовувати ресурси мережі та програм.


Слайд #23
Презентація на тему «Локальна мережа» - Слайд #23

Режими доступу до ресурсів
Це вікно використовується для встановлення рівня доступу до локальних ресурсів ПК.
(КМ диска або папки - Властивості)


Слайд #24
Презентація на тему «Локальна мережа» - Слайд #24

Режими доступу до ресурсів
Локальний ресурс. Забороняється доступ до ресурсів ПК користувачам мережі. Для забезпечення доступності локальних ресурсів потрібно встановити перемикач в положення Загальний ресурс.
Загальний ресурс. Дозволяє використовувати ресурси ПК користувачам мережі. Для цього необхідно дозволити відкриття загального доступу до папки. При цьому необхідно визначити рівень доступу.


Слайд #25
Презентація на тему «Локальна мережа» - Слайд #25

Рівні доступу до ресурсів
Тільки читання – дозволяє користувачам мережі відкривати або копіювати файли та папки.
Повний доступ – дозволяє користувачам мережі виконувати всі операції над файлами та папками.
Доступ, що визначається паролем – забезпечує різним категоріям користувачів різні рівні доступу.