Презентація на тему «Комп’ютерні віруси» (варіант 1)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Комп’ютерні віруси» (варіант 1) - Слайд #1

Комп'ютерні віруси
Типи комп'ютерних вірусів розрізняються між собою по наступних основних ознаках:
середовище незаселеного;
спосіб зараження.
Під «середовищем незаселеного» розуміються системні області комп'ютера, операційні системи або додатки, в компоненти (файли) яких упроваджується код вірусу. Під «способом зараження» розуміються різні методи упровадження вірусного коду в об'єкти, що заражаються.
По середовищу незаселеного віруси можна розділити на:
файлові;
завантажувальні;
макро;
скриптові;
шкідливих програм.


Слайд #2
Презентація на тему «Комп’ютерні віруси» (варіант 1) - Слайд #2

Файлові віруси при своєму розмноженні тим або іншим способом використовують файлову систему якої-небудь (або яких-небудь) операційної системи.
Вони:
різними способами упроваджуються у виконувані файли (найпоширеніший тип вірусів);
створюють файли-двійники (компаньйон-віруси);
створюють свої копії в різних каталогах;
використовують особливості організації файлової системи (link-віруси).
Файлові віруси


Слайд #3
Презентація на тему «Комп’ютерні віруси» (варіант 1) - Слайд #3

Файлові віруси
За способом зараження файлів віруси діляться на:
перезаписуючі (overwriting);
паразитичні (parasitic);
віруси-компаньйони (companion);
віруси-посилання (link);
віруси, об'єктні модулі, що заражають (OBJ);
віруси, бібліотеки компіляторів, що заражають (LIB);
віруси, початкові тексти програм, що заражають.
Завантажувальні віруси


Слайд #4
Презентація на тему «Комп’ютерні віруси» (варіант 1) - Слайд #4

Overwriting
Вірус записує свій код замість коду файлу, що заражається, знищуючи його вміст. Природно, що при цьому файл перестає працювати і не відновлюється.
Parasitic
Віруси, які при розповсюдженні своїх копій обов'язково записуються в початок файлів, в кінець файлів і в середину файлів або вірусів, що не мають «точки входу», залишаючи самі файли при цьому повністю або частково працездатними.
Companion
Це віруси, що не змінюють файлів, що заражаються. Алгоритм роботи цих вірусів полягає в тому, що для файлу, що заражається, створюється файл-двійник, причому при запуску зараженого файлу управління одержує саме цей двійник, тобто вірус. Можливо існування і інших типів вірусів-компаньйонів, що використовують інші оригінальні ідеї або особливості інших операційних систем. tІснують віруси, які жодним чином не пов'язують свою присутність з яким-небудь виконуваним файлом. При розмноженні вони всього лише копіюють свій код в які-небудь каталоги дисків в надії. Link-віруси також не змінюють фізичного вмісту файлів, проте при запуску зараженого файлу «примушують» Ос виконати свій код.


Слайд #5
Презентація на тему «Комп’ютерні віруси» (варіант 1) - Слайд #5

Завантажувальні віруси записують себе або в завантажувальний сектор диска (boot-сектор), або в сектор, системний завантажувач вінчестера (Master Boot Record), що містить, або міняють покажчик на активний boot-сектор.
Даний тип вірусів був достатньо поширений в 1990-х, але практично зник з переходом на 32-бітові операційні системи і відмовою від використовування дискет як основного способу обміну інформацією. Теоретично можливо поява завантажувальних вірусів, що заражають CD-диски і USB-флешек, але на даний момент такі віруси не знайдені.
Макро-віруси


Слайд #6
Презентація на тему «Комп’ютерні віруси» (варіант 1) - Слайд #6

Багато табличних і графічних редакторів, систем проектування, текстові процесори мають свої макро-мови для автоматизації виконання дій, що повторюються. Ці макро-мови часто мають складну структуру і розвинутий набір команд. Макро-віруси є програмами на макро-мовах, вбудованих в такі системи обробки даних. Для свого розмноження віруси цього класу використовують можливості макро-мови і при їх допомозі переносять себе з одного зараженого файлу (документа або таблиці) в інші.
Найбільше розповсюдження отримали макро-вирусы для Microsoft Office (Word, Excel і PowerPoint), що бережуть інформацію у форматі OLE2 (Object Linking and Embedding). Віруси в інших додатках достатньо рідкісні.
Скриптові віруси


Слайд #7
Презентація на тему «Комп’ютерні віруси» (варіант 1) - Слайд #7

Слід зазначити також скрипт-віруси, що є підгрупою файлових вірусів. Дані віруси, написані на різних скрипт-мовах (VBS, JS, BAT, PHP і т.д.). Вони або заражають інші скрипт-програми (командні і службові файли MS Windows або Linux), або є частинами багатокомпонентних вірусів. Також, дані віруси можуть заражати файли інших форматів (наприклад, HTML), якщо в них можливо виконання скриптів.
Комп'ютерні віруси


Слайд #8
Презентація на тему «Комп’ютерні віруси» (варіант 1) - Слайд #8

До шкідливого програмного забезпечення відносяться мережні черв'яки, класичні файлові віруси, троянські програми, хакерскі утиліти і інші програми, що завдають явної шкоди комп'ютеру, на якому вони запускаються на виконання, або іншим комп'ютерам в сіті.
Величезний вплив на сучасну вірусологію надали всесвітні епідемії, викликані наступними мережними і поштовими черв'яками: Lovesan, Sobig, Swen і Sober. Кожний з них звів в ранг еталона власні відмінні риси (можуть створювати зомбі-машини, прагнення до видалення інших черв'яків із заражених машин, розсилка себе у вигляді архівів, закритих паролем архівів з вказівкою пароля в тексті листа або у вигляді картинки, відмова від пересилки свого тіла по електронній пошті і відправка натомість в листі посилання на веб-сайт або на заражений раніше комп'ютер, організація спам-розсилки,...), всі з яких активно використовуються в даний час новими вірусами і продовжуватимуть використовуватися в досяжному майбутньому.
Шкідливі програми


Слайд #9
Презентація на тему «Комп’ютерні віруси» (варіант 1) - Слайд #9

Мережні черв'яки ікласичні файлові віруси
До даної категорії відносяться програми, поширюючі свої копії по локальних і/або глобальних мережах з метою:
проникнення на видалені комп'ютери і запуску своєї копії ;
подальшого запуску свого коду при яких-небудь діях користувача;
подальшого упровадження в інші ресурси комп'ютера.
подальшого розповсюдження на інші комп'ютери в мережі.
Більшість відомих черв'яків розповсюджується у вигляді файлів. Деякі черв'яки (так звані «бесфайлові» або «пакетні черв'яки») розповсюджуються у вигляді мережних пакетів, проникають в пам'ять комп'ютера і активізують свій код.
Для проникнення на видалені комп'ютери і запуску своєї копії черв'яки використовують різні методи: соціальний інжиніринг (текст електронного листа, що закликає відкрити вкладений файл), недоліки в конфігурації мережі, помилки в службах безпеки операційних систем і додатків.
Деякі черв'яки володіють також властивостями інших різновидів шкідливого програмного забезпечення.


Слайд #10
Презентація на тему «Комп’ютерні віруси» (варіант 1) - Слайд #10

Троянські програми
В дану категорію входять програми, здійснюючі різні несанкціоновані користувачем дії: збір інформації і її передачу зловмиснику, її руйнування або зловмисну модифікацію, порушення працездатності комп'ютера, використовування ресурсів комп'ютера в непристойній меті.
Окремі категорії троянських програм завдають збитку видаленим комп'ютерам і сітям, не порушуючи працездатність зараженого комп'ютера (наприклад, троянські програми, розроблені для масованих DoS-атак на видалені ресурси мережі).


Слайд #11
Презентація на тему «Комп’ютерні віруси» (варіант 1) - Слайд #11

Хакерські утиліти і інші шкідливі програми
До даної категорії відносяться:
утиліти автоматизації створення вірусів, черв'яків і троянських програм (конструктори);
програмні бібліотеки, розроблені для створення шкідливого ПО;
хакерскі утиліти утаєння коду заражених файлів від антивірусної перевірки (шифрувальники файлів);
«злі жарти», що утрудняють роботу з комп'ютером;
програми, що повідомляють користувачу явно помилкову інформацію про свої дії в системі;
інші програми, тим або іншим способом навмисно завдаючі прямого або непрямого збитку даному або видаленим комп'ютерам.


Слайд #12
Презентація на тему «Комп’ютерні віруси» (варіант 1) - Слайд #12

Таблиця додому
Умовна назва
Короткий опис
Незалежність
Само-роповсюдження
Спосіб зараження
Спосіб розповсюдження
COM
 
-
-
2
3
TSR
Резедентний вірус
-
-
2
5
EXE
Вірус заражає EXE (cutable) файли
-
-
2
3
BAT
Вірус на мові batch
-
-
2
3
SYS
Вірус заражає BAT (tem) файли
-
+
 
3
BOOT
Вірус записуючий себе в завантажувальну область
-
+
1
 
MACRO
Вірус заражає документи MSOffice
-
+
2
3
STEALTH
Вірус перезаписуючий себе в пам'ять після запуску жертви і що записується назад після її виконання
-
+
2
3,4
POLYMORPHIC
Вірус змінюючий своє тіло
-
+
2
3
PHANTOM
 
 
 
 
3
WORM
Черв'як. Вірус, що розповсюджується по мережі
+
+
1
4
TROJAN
Трояни
+
-
2
4