Презентація на тему «Комп’ютерні мережі» (варіант 2)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Комп’ютерні мережі» (варіант 2) - Слайд #1

Комп'ютерні мережі
Комунікаційні технології


Слайд #2
Презентація на тему «Комп’ютерні мережі» (варіант 2) - Слайд #2

Комп'ютерна мережа
Комп'ютерна мережа – це сукупність комп'ютерів і різних пристроїв, що забезпечують інформаційний обмін між комп'ютерами в мережі без використання яких-небудь проміжних носіїв інформації.
Мережі надають користувачам можливість не тільки швидкого обміну інформацією, але і спільної роботи на принтерах і інших периферійних пристроях, і навіть одночасної обробки документів.


Слайд #3
Презентація на тему «Комп’ютерні мережі» (варіант 2) - Слайд #3

Класифікація комп'ютерних мереж
Все різноманіття комп'ютерних мереж можна класифікувати по групі ознак:
Територіальна поширеність;
Відомча приналежність;
Швидкість передачі інформації;
Тип середовища передачі;


Слайд #4
Презентація на тему «Комп’ютерні мережі» (варіант 2) - Слайд #4

Класифікація комп'ютерних мереж
КОМП'ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ
локальні
регіональні
глобальні
По територіальній поширеності


Слайд #5
Презентація на тему «Комп’ютерні мережі» (варіант 2) - Слайд #5

Класифікація комп'ютерних мереж
КОМП'ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ
відомчі
державні
По приналежності


Слайд #6
Презентація на тему «Комп’ютерні мережі» (варіант 2) - Слайд #6

Класифікація комп'ютерних мереж
КОМП'ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ
низькошвидкісні
середньошвидкісні
високошвидкісні
За швидкістю передачі інформації


Слайд #7
Презентація на тему «Комп’ютерні мережі» (варіант 2) - Слайд #7

Класифікація комп'ютерних мереж
За типом середовища передачі
КОМП'ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ
коаксіальні
на витій парі
оптоволоконні
по радіоканалам
в інфрачервоному діапазоні


Слайд #8
Презентація на тему «Комп’ютерні мережі» (варіант 2) - Слайд #8

Локальна мережа
Локальна мережа об'єднує комп'ютери, встановлені в одному приміщенні (наприклад, шкільний комп'ютерний клас, що складається з 8—12 комп'ютерів) або в одній будівлі (наприклад, в будівлі школи можуть бути об'єднані в локальну мережу декілька десятків комп'ютерів, встановлених в різних наочних кабінетах).
Кожен комп'ютер, підключений до локальної мережі, повинен мати спеціальну плату (мережевий адаптер). Між собою комп'ютери (мережеві адаптери) з'єднуються за допомогою кабелів.


Слайд #9
Презентація на тему «Комп’ютерні мережі» (варіант 2) - Слайд #9

Топологія мережі
Загальна схема з'єднання комп'ютерів в локальні мережі називається топологією мережі.
шина
зірка
коло


Слайд #10
Презентація на тему «Комп’ютерні мережі» (варіант 2) - Слайд #10

Регіональні комп'ютерні мережі
Локальні мережі не дозволяють забезпечити сумісний доступ до інформації користувачам, що знаходяться, наприклад, в різних частинах міста. На допомогу приходять регіональні мережі, об'єднуючі комп'ютери в межах одного регіону (міста, країни, континенту).


Слайд #11
Презентація на тему «Комп’ютерні мережі» (варіант 2) - Слайд #11

Корпоративні комп'ютерні мережі
Багато організацій, зацікавлених в захисті інформації від несанкціонованого доступу (наприклад, військові, банківські і ін.), створюють власні, так звані корпоративні мережі. Корпоративна мережа може об'єднувати тисячі і десятки тисяч комп'ютерів, розміщених в різних країнах і містах (як приклад можна привести мережу корпорації Microsoft, MSN).


Слайд #12
Презентація на тему «Комп’ютерні мережі» (варіант 2) - Слайд #12

Глобальна комп'ютерна мережа Інтернет
У 1969 році в США була створена комп'ютерна мережа ARPAnet, об'єднуюча комп'ютерні центри міністерства оборони і ряду академічних організацій. Ця мережа була призначена для вузької мети: головним чином для вивчення того, як підтримувати зв'язок у разі ядерного нападу і для допомоги дослідникам в обміні інформацією. У міру зростання цієї мережі створювалися і розвивалися багато інших мереж. Ще до настання ери персональних комп'ютерів творці ARPAnet приступили до розробки програми Internetting Project ("Проект об'єднання мереж"). Успіх цього проекту привів до наступних результатів. По-перше, була створена найбільша в США мережа internet (з рядкової букви i). По-друге, були випробувані різні варіанти взаємодії цієї мережі з поряд інших мереж США. Це створило передумови для успішної інтеграції багатьох мереж в єдину світову мережу. Таку "мережу мереж" тепер усюди називають Internet (у вітчизняних публікаціях широко застосовується і російськомовне написання - Інтернет).


Слайд #13
Презентація на тему «Комп’ютерні мережі» (варіант 2) - Слайд #13

Інтернет
Інтернет — це глобальна комп'ютерна мережа, об'єднуюча багато локальних, регіональних і корпоративних мереж і що включає десятки мільйонів комп'ютерів.
Основу, «каркас» Інтернету складають більше ста мільйонів серверів, постійно підключених до мережі.
До серверів Інтернету можуть підключатися за допомогою локальних мереж або комутованих телефонних ліній сотні мільйонів користувачів мережі.


Слайд #14
Презентація на тему «Комп’ютерні мережі» (варіант 2) - Слайд #14

Адресація в Інтернет
Існують два рівноцінні формати адрес, які розрізняються лише по своїй формі:
IP - адреса і DNS - адреса.
IP - адреса складається з чотирьох блоків цифр, розділених крапками. Він може мати такий вигляд:
84.42.63.1
192.168.3.11
DNS - адреса включає зручніші для користувача буквені скорочення, які також розділяються крапками на окремі інформаційні блоки (домени). Наприклад:
www.klyaksa.net
www.yandex.ru


Слайд #15
Презентація на тему «Комп’ютерні мережі» (варіант 2) - Слайд #15

Домени
gov - урядова установа або організація
mil - військова установа
com - комерційна організація
net - мережева організація
org - організація, яка не відноситься не до однієї з вище перерахованих


Слайд #16
Презентація на тему «Комп’ютерні мережі» (варіант 2) - Слайд #16

Домени
at - Австрія
au - Австралія
ca - Канада
ch - Швейцарія
de - Німеччина
dk - Данія
es - Іспанія
fi - Фінляндія
fr - Франція
it - Італія
jp - Японія


Слайд #17
Презентація на тему «Комп’ютерні мережі» (варіант 2) - Слайд #17

World Wide Web
Популярна служба Інтернету - World Wide Web ( (скорочено WWWWW і або WeWeb),), ще називають Всесвітня павутиною. . Представлення інформації в WWWWW про засновано на можливостях гіпертекстових посилань.
Гіпертекст - це текст, в якому міститися посилання на інші документи. Це дає можливість при прогляданні деякого документа легко і швидко переходити до іншої пов'язаної з ним по сенсу інформації, яка може бути текстом, зображенням, звуковим файлом або мати будь-який інший вигляд, прийнятий в WWW. При цьому зв'язані посиланнями документи можуть бути розкидані по всій земній кулі.


Слайд #18
Презентація на тему «Комп’ютерні мережі» (варіант 2) - Слайд #18

World Wide Web
Служба World Wide Web призначена для доступу до електронних документів особливого роду, які називаються Web-документами або, спрощено, Web-сторінками. Web-сторінка — це електронний документ, в якому окрім тексту містяться спеціальні команди форматування, а також вбудовані об'єкти (малюнки, аудио- і відеокліпи і ін.).
Проглядають Web-сторінки за допомогою спеціальних програм, званих браузерами, так що браузер — це не просто клієнт WWW, службовець для взаємодії з видаленими Web-серверами, це ще і засіб проглядання Web-документів.
Web-сторінки мають не абсолютне, а відносне форматування.


Слайд #19
Презентація на тему «Комп’ютерні мережі» (варіант 2) - Слайд #19

Уніфікований покажчик ресурсу URL
У кожного Web-документа (і навіть у кожного об'єкту, вбудованого в такий документ) в Інтернеті є своя унікальна адреса — він називається уніфікованим покажчиком ресурсу URL (Uniformed Resource Locator) ) або, скорочено, URURL-а-адресою. . Звернувшись за цією адресою, можна отримати документ, що зберігається там.
Приклад URL: http://www.klyaksa.net/htm/exam/answers/images/a23_1.gif
http://www.klyaksa.net/htm/exam/answers/images/a23.htm


Слайд #20
Презентація на тему «Комп’ютерні мережі» (варіант 2) - Слайд #20

Уніфікований покажчик ресурсу URL
Приклад URL:
http://www.klyaksa.net/htm/exam/answers/images/a23_1.gif
http://www.klyaksa.net/htm/exam/answers/images/a23.htm
URL-адреса документа складається з трьох частин і, на відміну від доменних імен, читається зліва направо.
У першій частині вказано ім'я прикладного протоколу, по якому здійснюється доступ до даного ресурсу. Для служби World Wide Web це протокол передачі гіпертексту HTTP (HyperText Transfer Protocol). Ім'я протоколу відділяється від решти частин адреси двокрапкою і двома косими рисами.
Другий элемент— доменне ім'я комп'ютера, на якому зберігається даний документ.
Останній елемент адреси — шлях доступу до файлу, що містить Web-документ, на вказаному комп'ютері. . У Windows прийнято розділяти каталоги і теки символом зворотної косої межі « », а в Інтернеті належить використовувати звичайну косу межу «/».


Слайд #21
Презентація на тему «Комп’ютерні мережі» (варіант 2) - Слайд #21

Запитання:
Що таке комп'ютерна мережа?
Що таке топологія мережі? Яка топологія мережі у нас в класі? у школі?
Які комп'ютерні мережі бувають?
Чому Інтернет продовжує нормально функціонувати при виході з ладу окремих серверів або ліній зв'язку?
Яка IP-адреса у комп'ютера на вашому робочому місці? у вчителя?
Що таке браузер?
Чому WWW називають усесвітньою павутиною?
?


Слайд #22
Презентація на тему «Комп’ютерні мережі» (варіант 2) - Слайд #22

Просто анекдот
Маленький хлопчик приходить до тата:
-Тато, як пишеться "адреса" - з однією "с" чи двома?
-Напиши "URL" і йди спати...


Завантажити презентацію