Презентація на тему «Комп’ютерна графіка» (варіант 3)


Рейтинг презентації 4.07 на основі 27 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Комп’ютерна графіка» (варіант 3) - Слайд #1

Як вид мистецтва
Комп'ютерна графіка


Слайд #2
Презентація на тему «Комп’ютерна графіка» (варіант 3) - Слайд #2

Комп'ютерна графіка – це графіка, тобто зображення, які створюються, перетворюються, оцифровуються, обробляються і відображаються за допомогою комп'ютера. Поділяється на дво- та тривимірну.
Приклади комп'ютерної графіки


Слайд #3
Презентація на тему «Комп’ютерна графіка» (варіант 3) - Слайд #3

Види двовимірної комп'ютерної графіки:
растрова
векторна


Слайд #4
Презентація на тему «Комп’ютерна графіка» (варіант 3) - Слайд #4

Растрова графіка
Растрове зображення — зображення, яке являє собою сітку, зазвичай прямокутну, пікселів відображенних на моніторі, папері та інших відображаючих пристроях і матеріалах.
Приклади растрової графіки


Слайд #5
Презентація на тему «Комп’ютерна графіка» (варіант 3) - Слайд #5

Растрове зображення являє собою прямокутний масив пікселів. Як правило, пікселі такі малі, що на екрані вони зливаються, і зображення видається цілісним, хоча в разі збільшення добре видно його зернисту структуру.


Слайд #6
Презентація на тему «Комп’ютерна графіка» (варіант 3) - Слайд #6

Векторна графіка
Векторне зображення – це зображення, що складається з об'єктів (ліній, кіл, кривих, багатокутників), які можна описати математичними рівняннями.
Приклади векторної графіки


Слайд #7
Презентація на тему «Комп’ютерна графіка» (варіант 3) - Слайд #7

Векторне зображення складається з графічних примітивів – ліній, кіл, еліпсів, прямокутників, багатокутників, тексту. У файлі зображення зберігаються відомості про типи графічних об'єктів, числові значення необхідні для їх відтворення, а також дані про товщину і колір контурів об'єктів тощо. Завдяки такій формі зберігання даних файли векторних зображень мають порівняно невеликий обсяг, а об'єкти, з яких вони складаються, легко піддаються зміні.


Слайд #8
Презентація на тему «Комп’ютерна графіка» (варіант 3) - Слайд #8

Растрові зображення
Векторні зображення
Складаються з масивів пікселів
Більші обсяги файлів
У разі збільшення зображення якість погіршується
Дають змогу отримати зображення фотографічної якості
Застосовують для зберігання фотографій, творів живопису, зображень елементів інтерфейсу
Складаються з об'єктів, описаних математично
Менші обсяги файлів. Обсяг залежить не від розміру зображення, а від кількості об'єктів у ньому
Можна збільшувати без погіршення якості
Не дають змогу точно передати перехід від одного кольору до іншого
Застосовують для зберігання креслень, ділової графіки (схем, діаграм), шрифтів, малюнків з чіткими контурами
Порівняння растрових та векторних зображень


Слайд #9
Презентація на тему «Комп’ютерна графіка» (варіант 3) - Слайд #9

Цей тип графіки насамперед призначено для застосування у сферах, пов'язаних із традиційними технологіями друку (видавнича та рекламна діяльність, картографія, фотографія, розробка креслень тощо), а також для публікації в Інтернеті та створення інтерфейсу користувача.
Логотип Всесвітнього фонду природи| Кадр з м/с “Мої маленькі поні”


Слайд #10
Презентація на тему «Комп’ютерна графіка» (варіант 3) - Слайд #10

3D - графіка
Тривимірна графіка (3D) — розділ комп'ютерної графіки, сукупність прийомів і інструментів (як програмних, так і апаратних), призначених для зображення об'ємних об'єктів.
Персонажі комп'ютерної гри “The Sims 3”


Слайд #11
Презентація на тему «Комп’ютерна графіка» (варіант 3) - Слайд #11

Застосовується для створення зображень на плоскості екрану або аркушу друкарської продукції в архітектурній візуалізації, кінематографі, телебаченні, мультиплікації, комп'ютерних іграх, друкарській продукції, а також в науці і промисловості. Перевага такого зображення полягає у тому, що воно створює ілюзію об'эму, простору, подібного до реального.
Кадри з м/ф “Холодне серце”, Walt Disney Animation Studios


Слайд #12
Презентація на тему «Комп’ютерна графіка» (варіант 3) - Слайд #12

Однак, усі переваги тривимірної графіки можна оцінити лише з допомогою спеціальної апаратури.


Слайд #13
Презентація на тему «Комп’ютерна графіка» (варіант 3) - Слайд #13

С часом, комп'ютерна графіка так чи інакше все більш проникає в наше повсякденне життя. Сьогодні, кожен, хто має вдома комп'ютер, має змогу сам створити такі зображенння. Для цього є безліч програм і додатків.
Процес створення м/ф “Як приборкати дракона”


Слайд #14
Презентація на тему «Комп’ютерна графіка» (варіант 3) - Слайд #14

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
Копитова Ольга.9Б.