Презентація на тему «Історія розвитку бази даних»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Історія розвитку бази даних» - Слайд #1

Історія розвитку бази даних


Слайд #2
Презентація на тему «Історія розвитку бази даних» - Слайд #2

База даних (БД) — впорядкований набір логічно взаємопов'язаних даних, що використовуються спільно та призначені для задоволення інформаційних потреб користувачів. У технічному розумінні включно й система керування БД.


Слайд #3
Презентація на тему «Історія розвитку бази даних» - Слайд #3

Головне завдання БД — гарантоване збереження значних обсягів інформації (так звані записи даних) та надання доступу до неї користувачеві або ж прикладній програмі.


Слайд #4
Презентація на тему «Історія розвитку бази даних» - Слайд #4

Таким чином, БД складається з двох частин: -збереженої інформації та -системи керування нею.З метою забезпечення ефективності доступу записи даних організовують як множину фактів (елемент даних).


Слайд #5
Презентація на тему «Історія розвитку бази даних» - Слайд #5

Історія розвитку


Слайд #6
Презентація на тему «Історія розвитку бази даних» - Слайд #6

Історія виникнення та розвитку технологій баз даних може розглядатися як в широкому, так і у вузькому аспекті.


Слайд #7
Презентація на тему «Історія розвитку бази даних» - Слайд #7

У широкому аспекті поняття історії баз даних узагальнюється до історії будь-яких засобів, за допомогою яких людство зберігало і обробляло дані.


Слайд #8
Презентація на тему «Історія розвитку бази даних» - Слайд #8

Історія баз даних у вузькому аспекті розглядає бази даних у традиційному (сучасному) розумінні. Ця історія починається з 1955, коли з'явилося програмований обладнання обробки записів. Програмне забезпечення цього часу підтримувало модель обробки записів на основі файлів. Для зберігання даних використовувалися перфокарти.


Слайд #9
Презентація на тему «Історія розвитку бази даних» - Слайд #9

Оперативні мережеві бази даних з'явилися в середині 1960-х. Операції над оперативними базами даних оброблялися в інтерактивному режимі за допомогою терміналів. Прості індексного-послідовні організації записів швидко розвинулися до більш потужної моделі записів, орієнтованої на набори.


Слайд #10
Презентація на тему «Історія розвитку бази даних» - Слайд #10

За керівництво роботою Data Base Task Group (DBTG), яка розробила стандартний мова опису даних і маніпулювання даними, Чарльз Бахман отримав Тьюрінговскую премію.


Слайд #11
Презентація на тему «Історія розвитку бази даних» - Слайд #11

В цей же час в співтоваристві баз даних COBOL була опрацьована концепція схем баз даних і концепція незалежності даних.


Слайд #12
Презентація на тему «Історія розвитку бази даних» - Слайд #12

Наступний важливий етап пов'язаний з появою на початку 1970-х реляційної моделі даних, завдяки роботам Едгара Ф. Кодда. Роботи Кодда відкрили шлях до тісного зв'язку прикладної технології баз даних з математикою і логікою. За свій внесок у теорію і практику Едгар Ф. Кодд також отримав премію Тюрінга.


Слайд #13
Презентація на тему «Історія розвитку бази даних» - Слайд #13

Отже, сам термін database (база даних) з'явився на початку 1960-х років, і був введений у вживання на симпозіумах, організованих фірмою SDC (System Development Corporation) у 1964 і 1965 роках, хоча розумівся спочатку в досить вузькому сенсі, в контексті систем штучного інтелекту. У широке вживання в сучасному розумінні термін увійшов лише в 1970-і роки.


Слайд #14
Презентація на тему «Історія розвитку бази даних» - Слайд #14

Підготувалаучениця 10 класуСтефанків Зоряна


Завантажити презентацію