Презентація на тему «Інформатика» (варіант 2)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Інформатика» (варіант 2) - Слайд #1

Інформатика


Слайд #2
Презентація на тему «Інформатика» (варіант 2) - Слайд #2

Оператор розгалуження в мові Pascal
Повна форма
Скорочена форма
Значення1
Значення2
Прості логічні вирази
Складені логічні вирази
Логічна операція NOT
Логічна операція AND
Логічна операція OR


Слайд #3
Презентація на тему «Інформатика» (варіант 2) - Слайд #3

Повна форма
If <умова>
then<вказівка1>
else<вказівка2>


Слайд #4
Презентація на тему «Інформатика» (варіант 2) - Слайд #4

Скорочена форма
If<умова>then<вказівка>


Слайд #5
Презентація на тему «Інформатика» (варіант 2) - Слайд #5

Значення1
Якщо умова записана після службового слова if (якщо), набуває істинного (true) значення, то треба виконати серію вказівок1, і після цього перейти до виконання наступного за розгалуженням оператора програми.


Слайд #6
Презентація на тему «Інформатика» (варіант 2) - Слайд #6

Значення2
Якщо умова набуває хибного (false) значення – треба одразу починати виконувати серію вказівок2, записаної після службового слова else.


Слайд #7
Презентація на тему «Інформатика» (варіант 2) - Слайд #7

Прості логічні вирази
Прості логічні вирази – це два арефметичні вирази, з'єднані символом відношення(=,<,>,<>,<=,>=.)


Слайд #8
Презентація на тему «Інформатика» (варіант 2) - Слайд #8

Складені логічні вирази
Складені логічні вирази – це прості логічні вирази, до яких застосовані логічні операції not, and, or.


Слайд #9
Презентація на тему «Інформатика» (варіант 2) - Слайд #9

Логічна операція NOT
Логічна операція NOT, застосована до виразу А, дає істинне значення, якщо вираз А хибний і хибне значення, якщо вираз А істинний.


Слайд #10
Презентація на тему «Інформатика» (варіант 2) - Слайд #10

Логічна операція AND
Логічна операція AND – застосована до двох виразів: A and B, дає істинне значення тоді і тільки тоді, коли вираз А та В – істинні.


Слайд #11
Презентація на тему «Інформатика» (варіант 2) - Слайд #11

Логічна операція OR
Логічна операція OR - застосована до двох виразів: A or B, дає істинне значення тоді і тільки тоді, коли істинне є хоча б один з виразів.


Слайд #12
Презентація на тему «Інформатика» (варіант 2) - Слайд #12

Шило Богдан
Ліцей №15
8-А


Завантажити презентацію