Презентація на тему «Електронні таблиці Microsoft Excel»


Рейтинг презентації 4.12 на основі 42 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Електронні таблиці Microsoft Excel» - Слайд #1

Електронні таблиці Microsoft Excel


Слайд #2
Презентація на тему «Електронні таблиці Microsoft Excel» - Слайд #2

Що таке електронна таблиця?
Електронна таблиця (ЕТ) – це файл-документ, в якому в закодованому вигляді містяться таблиці, які крім даних можуть містити формули автоматичного розрахунку результатів.


Слайд #3
Презентація на тему «Електронні таблиці Microsoft Excel» - Слайд #3

Існує ряд програм, за допомогою яких можна створювати та редагувати документи електронних таблиць. Їх називають табличними процесорами.
На сьогодні найпопулярнішим табличним процесором є MS Excel.
Що таке табличний процесор?


Слайд #4
Презентація на тему «Електронні таблиці Microsoft Excel» - Слайд #4

Завантаження електронної таблиці
Документ робочої книги електронної таблиці Excel створюють, переглядають та редагують засобами спеціальної програми – табличного процесору Excel.
Значок документа Excel
Ярлик програми Excel


Слайд #5
Презентація на тему «Електронні таблиці Microsoft Excel» - Слайд #5

Приклад електронної таблиці
У цій таблиці числа у комірках останнього стовпчика є добутком відповідних чисел двох попередніх стовпчиків.
В звичайному режимі відображення комірки містять формули, а відображають результати.


Слайд #6
Презентація на тему «Електронні таблиці Microsoft Excel» - Слайд #6

Приклад електронної таблиці (режим відображення – формули)
Наведена електронна таблиця містить математичні формули розрахунку нарахувань, які відображаються, бо включено режим відображення формул. Людині, що раніше не мала справу з ЕТ, на перший погляд формули можуть здатися незрозумілими.


Слайд #7
Презентація на тему «Електронні таблиці Microsoft Excel» - Слайд #7

Інтерфейс програми


Слайд #8
Презентація на тему «Електронні таблиці Microsoft Excel» - Слайд #8

Базовими елементами ЕТ є:


Слайд #9
Презентація на тему «Електронні таблиці Microsoft Excel» - Слайд #9

Для зберігання нового документа Excel створює файл, який називається робочою книгою.
Робоча книга складається із елементів, що мають назву робочі листи.
Книга може містити до 255 робочих листів. Їх вкладки містяться унизу вікна ЕТ.


Слайд #10
Презентація на тему «Електронні таблиці Microsoft Excel» - Слайд #10

Робочий листів робочої книги являє собою вікно, що містить таблицю. (Крім таблиць робочі листи можуть містити деякі інші об'єкти).
Книга може містити до 255 листів, але на певний момент часу відображуватися може тільки один із них.
Відобразити інший лист можна за допомогою кліка мишею по його вкладці (ярлику).


Слайд #11
Презентація на тему «Електронні таблиці Microsoft Excel» - Слайд #11

Стовпці є вертикальними об'єктами таблиці, що нумеруються латинськими літерами від А до Z, далі від АА до AZ, від ВА до BZ і, на кінець, від ІА до IV. Всього їх 256.
Позначення стовпців
Позначення стовпців


Слайд #12
Презентація на тему «Електронні таблиці Microsoft Excel» - Слайд #12

Рядки є горизонтальними елементами таблиці, що нумеруються числами, наприклад, 2-й рядок, 17-й рядок, 28-й рядок. Максимально можливий номер 65536.
Позначення рядків


Слайд #13
Презентація на тему «Електронні таблиці Microsoft Excel» - Слайд #13

Комірка – елемент, що утворився перетином стовпця і рядка.
Кожна комірка має своє ім'я (адресу), складене із позначень стовпчика і рядка, на перетині яких вона знаходиться.
Приклад комірки
Комірка з адресою C3


Слайд #14
Презентація на тему «Електронні таблиці Microsoft Excel» - Слайд #14

Цей прямокутник є табличним курсором, а комірка, яку він позначає називається активною або поточною.
Кожна комірка має своє ім'я.
Ім'я активної комірки виводиться в лівій частині рядка формул в інструменті-списку "Имя"


Слайд #15
Презентація на тему «Електронні таблиці Microsoft Excel» - Слайд #15

Щоб ввести дані в певну комірку таблиці, слід спочатку її зробити активною. Дані в комірку вводяться з клавіатури і відображаються як в полі самої комірки, так і в полі рядка формул. В процесі введення можна виконувати прийоми редагування.
Завершити введення можна натисканням клавіші Enter.
Для одночасного виконання об'єднання та вирівнювання по центру існує кнопка на панелі інструментів - — Об'єднати і помістити в центрі.


Слайд #16
Презентація на тему «Електронні таблиці Microsoft Excel» - Слайд #16

Виконання операцій редагування об'єктів електронної таблиці в табличному процесорі Excel здійснюється в такі самі способи, що і в текстовому редакторі Word за допомогою команд:
Копіювати, Вирізати, Вставити з меню Правка (з вкладки Основне), відповідних кнопок Стандартної панелі інструментів, команд контекстного меню об'єктів, сполучення клавіш, а також перетягуванням за допомогою миші.


Слайд #17
Презентація на тему «Електронні таблиці Microsoft Excel» - Слайд #17

У першу комірку вводимо дані, робимо її поточною. Наводимо вказівник миші на маркер автозаповнення (курсор набуває вигляду чорного тонкого плюса) і, утримуючи ліву кнопку миші, протягуємо вказівник у потрібному напрямку.


Слайд #18
Презентація на тему «Електронні таблиці Microsoft Excel» - Слайд #18

Для збереження ЕТ необхідно клацнути на кнопці «Зберегти» або у меню «Файл» виконати команду «Зберегти».
Створений файл з набраним ім'ям і розширенням .ХLS запишеться у власну папку.


Слайд #19
Презентація на тему «Електронні таблиці Microsoft Excel» - Слайд #19

Виконала :
Учениця 11 класу
сзш №78
м. Львів
Хомишин Оля