Презентація на тему «Архівація файлів» (варіант 2)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Архівація файлів» (варіант 2) - Слайд #1

Архівація файлів
Для детальної інформації натисніть на надпис.


Слайд #2
Презентація на тему «Архівація файлів» (варіант 2) - Слайд #2

Архівація файлів
Архівація даних — це злиття кількох файлів чи каталогів до єдиного файла – архіву. Стиснення даних є скороченням обсягу вихідних файлів шляхом усунення надлишкової інформації.


Слайд #3
Презентація на тему «Архівація файлів» (варіант 2) - Слайд #3

Основні поняття архівації файлів
Архівний файл №22;
Архівація (упакування) файлів №22;
Розархівація (розпакування) файлів №22;
Засоби архівації файлів №22;
Саморозпаковний архів №22;
Багатотомний (розподілений) архів №22;


Слайд #4
Презентація на тему «Архівація файлів» (варіант 2) - Слайд #4

Архівний файл
Спеціальним чином організований файл, який містить один або декілька файліву стисненому або нестисненому вигляді та службову інформацію про імена файлів, дату й час їх створення або модифікації, розміру тощо.


Слайд #5
Презентація на тему «Архівація файлів» (варіант 2) - Слайд #5

Архівація (упакування) файлів
Процес переміщення (завантаження) вихідних файлів в архівний файл у стисненому або нестисненому вигляді.


Слайд #6
Презентація на тему «Архівація файлів» (варіант 2) - Слайд #6

Розархівація (розпакування) файлів
Процес відновлення файлів з архіву в такому самому вигляді, який вони мали до завантаження в архів. Під час розпакування файли витягають з архіву й поміщають на диск або в оперативну пам'ять.


Слайд #7
Презентація на тему «Архівація файлів» (варіант 2) - Слайд #7

Засоби архівації файлів
Сучасні програмні засоби для створення й обслуговування архівів відрізняються великим обсягом функціональних можливостей, низка яких виходить далеко за рамки простого стиснення даних і ефективно доповнюють стандартні засоби операційної системи. Сучасні засоби архівації даних називають диспетчерами архівів. Диспетчери архівів виконують базові й додаткові функції


Слайд #8
Презентація на тему «Архівація файлів» (варіант 2) - Слайд #8

Саморозпаковний архів
Завантажувальний, виконуваний модуль, що здатний до самостійного розархівування файлів, які містяться в ньому, без використання програм-архіваторів, Підготовка такого архіву здійснюється на базі звичайного архіву шляхом приєд­нання до нього невеликого програмного модуля. Сам архів отримує розширення імені .ЕХЕ, характерне для виконуваних файлів. Користувач запускає його як програми, після чого розпакування архіву відбувається на його комп'ютері автоматично.


Слайд #9
Презентація на тему «Архівація файлів» (варіант 2) - Слайд #9

Створення саморозпаковного архіву
Саморозпаковний архів


Слайд #10
Презентація на тему «Архівація файлів» (варіант 2) - Слайд #10

Багатотомний (розподілений) архів
Розподіл одного архіву у вигляді малих фрагментів на декількох носіях. Це потрібно в тих випадках, коли передбачається передача великого архіву на носіях малої ємності, наприклад на гнучких дисках.


Слайд #11
Презентація на тему «Архівація файлів» (варіант 2) - Слайд #11

Створення багатотомного архіву
Багатотомний архів


Слайд #12
Презентація на тему «Архівація файлів» (варіант 2) - Слайд #12

Функції диспетчерів архівів
Базові (їх виконують більшість сучасних диспетчерів архівів);
Додаткові (сервісні функції, що сприяють більш зручній роботі й часто реалізуються зовнішніми з'єднанням додаткових службових програм);


Слайд #13
Презентація на тему «Архівація файлів» (варіант 2) - Слайд #13

Базові функції
Витягання файлів з архівів;
Створення нових архівів;
Додавання файлів у наявний архів;
Створення саморозпаковних архівів;
Створення розподілених архівів на носіях малої ємності;
Тестування цілісності структури архівів;
Повне або часткове відновленняпошкоджених архівів;
Захист архівів від перегляду й не­санкціонованої модифікації.


Слайд #14
Презентація на тему «Архівація файлів» (варіант 2) - Слайд #14

Додаткові функції
Перегляд файлів різних форматів без витягання їх з архіву
Пошук файлів і даних усередині архівів Установка програм з архівів без попереднього розпако­вування
Перевірка відсутності комп'ютерних вірусів в архіві до І його розпаковування; «криптографічний захист» ар­хівної інформації
Декодування повідомлень електронної пошти
«Прозоре» ущільнення файлів .ЕХЕ й .DLL
Створення багатотомних саморозпаковних архівів
Вибір або настройка коефіцієнта стиснення інформації.


Слайд #15
Презентація на тему «Архівація файлів» (варіант 2) - Слайд #15

Дякуємо за увагу!!!!!!!!!
Кінець презентації, бажаємо успіху в архівації та розархівації файлів
Презентацію створила Сичева І.С.