Презентація на тему «Загальна характеристика добрив»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Загальна характеристика добрив» - Слайд #1

Загальна характеристика добрив
Виконала
ліцеїстка II курсу
біолого – хімічного профілю
Нетішинського НВК
Пацаловська Лілія


Слайд #2
Презентація на тему «Загальна характеристика добрив» - Слайд #2

Добрива — органічні й неорганічні речовини, які застосовують для поліпшення умов живлення культурних рослин з метою підвищення врожаю й поліпшення його якості.


Слайд #3
Презентація на тему «Загальна характеристика добрив» - Слайд #3

1. Класифікація добрив
Добрива поділяють на прямі (такі, що містять безпосередньо елементи живлення рослин) та непрямі (покращують властивості ґрунтів, наприклад, гіпс, вапно).
За складом розрізняють:
мінеральні добрива, органічні добрива, зелені добрива, органо-мінеральні добрива, природні — сапропель, штучні — торфоаміачні, бактеріальні добрива
Ті, що отримують в господарствах - місцеві (гній, торф, болотяний мул та ін.), на спеціальних заводах — промислові або хімічні (азотні добрива, фосфоритна мука та ін.).
В залежності від кількості елементів живлення, добрива поділяють на:
односторонні (містять один який-небудь основний елемент, наприклад калійні добрива), та
багатосторонні або комплексні.
Добрива, до складу яких входять макроелементи (N, P, K, Ca, Mg, S) - макродобрива (фосфорні добрива, азотно-фосфорні добрива), мікроелементи (B, Fe, Mn, Cu, Mo, Zn), — мікродобрива (марганцеві добрива, бормагнієве добриво і т.і.).
За агрегатним станом: тверді, рідкі та газоподібні


Слайд #4
Презентація на тему «Загальна характеристика добрив» - Слайд #4

Добрива
За складом
За
походженням
За агрегатним
станом
За наявністю
сполук того чи
іншого елемента
Азотні,
фосфатні
калійні
Органічні,
неорганічні
Прості, мішані
Комплексні,
Складні
Рідкі, тверді
Азотні,
фосфатні
калійні
Рідкі, тверді


Слайд #5
Презентація на тему «Загальна характеристика добрив» - Слайд #5

Хімічні елементи
макроелементи
мікроелементи
С, О, Н
N, P, K
Fe, Mn, B, Cu, Zn , та ін.
СО2, Н2О


Слайд #6
Презентація на тему «Загальна характеристика добрив» - Слайд #6

Нітратні добрива
Добрива, які містять поживний елемент Нітроген, називаються азотними. Внесення азотних добрив сприяє нормальному росту і розвитку рослин, підвищує врожайність. Рослини засвоюють Нітроген із ґрунту у вигляді сполук NН3 і нітрат-іона.
До азотних добрив відносять:
Селітри (нітрати калію, натрію, амонію, кальцію).
Солі амонію, рідкий амоніак, амоніачна вода, сечовина (карбамід).
Азотні
добрива
Мінеральні
Органічні
Зелені
Тверді
Рідкі
Селітри,
сечовина
Амоніак,
амоніачна
вода
Навоз,
компост,
пташиний послід
Люпин,
рослини родини
бобових


Слайд #7
Презентація на тему «Загальна характеристика добрив» - Слайд #7

Фосфатні добрива
Фосфор — один із важливіших елементів для живих організмів.
Без фосфору неможливо утворення хлорофілу та засвоєння рослинами вуглекислого газу. Внесення фосфатних добрив у грунт не тільки підвищує врожай, але і покращує якість продуктів.
Фосфатні
добрива
Водорозчинні
Погано розчинні
Нерозчинні
Фосфоритне борошно,
кісткове борошно
Преципітат,
томасшлак,
термофосфат
Простий та подвійний
суперфосфат,
амофос,
амофоска, нітрофоска


Слайд #8
Презентація на тему «Загальна характеристика добрив» - Слайд #8

Калійні добрива
Рослини вбирають з ґрунту калій, який накопичується переважно в молодих пагонах. За його нестачі знижується інтенсивність фотосинтезу.
Калійні добрива значно підвищують врожайність. Калій в ґрунті знаходиться переважно в недоступних для рослин формах. Потреби сільського господарства у калійних добривах дуже великі. Майже усі калійні добрива містять іони хлору, натрію, магнію, які впливають на ріст рослин.
Добрива, що містять калій
Прості
Комплексні
Хлорид калію,
сульфат калію
Калійна селітра,
фосфат калію,
амофоси


Слайд #9
Презентація на тему «Загальна характеристика добрив» - Слайд #9

Група добрив
Вплив поживного елемента на рослину
Приклади добрив (формула, назва)
Нітратні добрива
Стимулюють ріст та збільшення зеленої маси рослин (стебла, листя). Важливі у весняний період.
СО(NH2)- сечовина; NH4NO3 – амоніачна селітра;
(NH4)2SO4 – сульфат амонію
Фосфатні добрива
Необхідні для росту репродуктивних органів (квіток, плодів).
Са(Н2РО4)2 – подвійний суперфосфат;
СаНРО4* 2Н2О – преципітат;
Са(Н2РО4)2 + Са SO4 – простий суперфосфат
Калійні добрива
Прискорюють фотосинтез, сприяють накопиченню вуглеводів, укріплюють стебла злакових рослин
Зола (К2СО3);
КCl*NaCl – сильвініт;
К2SO4 – сульфат калію.
Мікродобрива
Сприяють синтезу цукру, білків, крохмалю, вітамінів, нуклеїнових кислот, ферментів. Сu – сприяє росту рослин на бідних ґрунтах, підвищує стійкість до посухи, холоду. Fe – бере участь у синтезі хлорофілу.
У складі мінеральних комплексів.
Вплив добрив на рослину


Слайд #10
Презентація на тему «Загальна характеристика добрив» - Слайд #10

Нестача поживних елементів:
Пожовкле нижнє листя  — ознака нестачі азоту
Ознаки нестачі
фосфору у листках.
Пожовтіння та одмирання на кінчиках листів — ознака нестачі калію.


Слайд #11
Презентація на тему «Загальна характеристика добрив» - Слайд #11

Способи та методи внесення добрив
Розрізняють такі способи внесення добрив:
допосівне (основне);
припосівне (рядкове);
післяпосівне (підживлення).


Слайд #12
Презентація на тему «Загальна характеристика добрив» - Слайд #12

Надлишок мінеральних речовин у ґрунті:
N
Гостре отруєння
(алергічний набряк легень,
задишка, біль в області серця,
кашель, блювота и др.).


Слайд #13
Презентація на тему «Загальна характеристика добрив» - Слайд #13

Потрапляння мінеральних добрив у водойми
Заростання водойм
Загибель
водних організмів


Завантажити презентацію