Презентація на тему «Виробництво біогазу»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Виробництво біогазу» - Слайд #1

Виробництво біогазу
Виконав:
студент IV курсу
групи БЛБ-43з
Вила Віктор


Слайд #2
Презентація на тему «Виробництво біогазу» - Слайд #2

Актуальність виробництва біогазу
Одним з інноваційних напрямів енергозбереження є використання біологічних видів енергії, сировину для отримання яких постачає сільське господарство. Результати досліджень свідчать, що погляди науковців відносно доцільності виробництва таких видів біопалива, як біодизель та біоетанол, є суперечливими з огляду на достатньо високу вартість технологій їх отримання та окремі еколого-економічні аспекти використання ресурсів біомаси.
Виробництво і використання біогазу - це не тільки отримання альтернативного виду енергії, а і вирішення екологічних проблем, пов'язаних з утилізацією і переробкою відходів АПК і з отриманням органічних добрив, підвищенням врожайності сільськогосподарських культур, відтворенням родючості ґрунтів.


Слайд #3
Презентація на тему «Виробництво біогазу» - Слайд #3

Що таке біогаз?
Біогаз — різновид біопалива — газ, який утворюється при мікробіологічному розкладанні метановим угрупованням біомаси чи біовідходів (розкладання біомаси відбувається під впливом трьох видів бактерій), твердих і рідких органічних відходів: на звалищах, болотах, каналізації, вигрібних ямах тощо. Добувають із відходів тваринництва, харчової промисловості, стічних вод та твердих побутових відходів (відсортованих, без неорганічних домішок, та домішок неприродного походження). Тобто застосовувати можна будь-які місцеві природні ресурси.
Склад газу нестабільний і залежить від багатьох факторів. Склад біогазу: 55-75% метану, 25-45% СО2, незначні домішки водню (Н2) і сірководню (Н2S), азоту, ароматичних вуглеводнів, галогено-ароматичних вуглеводнів.


Слайд #4
Презентація на тему «Виробництво біогазу» - Слайд #4

Процес утворення біогазу


Слайд #5
Презентація на тему «Виробництво біогазу» - Слайд #5

Сировина для виробництва біогазу


Слайд #6
Презентація на тему «Виробництво біогазу» - Слайд #6

Потенціал біологічних ресурсів для виробництва біогазу
Україна має значний потенціал біологічних ресурсів для виробництва біогазу, використання якого дасть змогу задовольнити 4–7 % річних енергетичних потреб країни. За даними Агентства з відновлюваної енергетики, у 2000 р. обсяг використання біогазу в Україні склав 0,02 TВт·год, причому в перспективі прогнозується суттєве зростання даного показника: в 2030 р. – до 10,2 ТВт·год/рік, у 2050 р. – до 17,4 ТВт·год/рік.
З 1 т біоресурсів можна отримати 25–500 куб. м біогазу, до 0,9 т біодобрив, а при повному спалюванні біогазу – по 50–1000 кВт електричної та теплової енергії.


Слайд #7
Презентація на тему «Виробництво біогазу» - Слайд #7

Потенційний ринок біогазових установок в Україні на 2020 р.


Слайд #8
Презентація на тему «Виробництво біогазу» - Слайд #8

Виробництво біогазуз відходів первинної продукції


Слайд #9
Презентація на тему «Виробництво біогазу» - Слайд #9

Виробництво біогазуз відходів харчової та переробної промисловості


Слайд #10
Презентація на тему «Виробництво біогазу» - Слайд #10

Виробництво біогазу з гнойових відходів


Слайд #11
Презентація на тему «Виробництво біогазу» - Слайд #11

Модельні сценарії розвитку АПК України


Слайд #12
Презентація на тему «Виробництво біогазу» - Слайд #12

Виробництво біогазу за сценаріями розвитку АПК України


Слайд #13
Презентація на тему «Виробництво біогазу» - Слайд #13

Біоенергетична установка комбінату "Запоріжсталь"


Слайд #14
Презентація на тему «Виробництво біогазу» - Слайд #14

Порівняння прибутковості біогазових заводів


Слайд #15
Презентація на тему «Виробництво біогазу» - Слайд #15

Висновки
Отже, необхідність виробництва та використання біогазу зумовлюється високим рівнем енергоємності технологічних процесів у аграрній сфері, наявністю в Україні суттєвого потенціалу енергозбереження та ресурсів біомаси для отримання даного виду альтернативного палива, значною потенційною ємністю вітчизняного ринку біогазових установок.
В сучасних умовах виробництво біогазу є ефективним у великих аграрних підприємствах, причому для його отримання найбільш доцільним є використання таких видів сировини, як гній ВРХ і свиней.
Виробництво біогазу в аграрних підприємствах України перебуває у стадії реалізації експериментальних зразків, пілотних проектів і потребує активізації та прискореного розвитку.
Таким чином, виробництво біогазу шляхом біоенергетичного використання ресурсів біомаси є інноваційним напрямом енергозбереження в аграрних підприємствах, оскільки дозволяє поряд з прямими ефектами (одержання біогазу і якісних добрив) отримати ряд опосередкованих ефектів, які ґрунтуються на економічних показниках і загальнодержавних пріоритетах (скорочення частки енергетичних витрат у собівартості аграрно-продовольчої продукції, економія енергоресурсів під час виконання технологічних процесів у аграрному виробництві тощо).


Слайд #16
Презентація на тему «Виробництво біогазу» - Слайд #16

Дякую за увагу!