Презентація на тему «Використання вуглеводнів» (варіант 2)Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Використання вуглеводнів» (варіант 2) - Слайд #1

Використання вуглеводнів


Слайд #2
Презентація на тему «Використання вуглеводнів» (варіант 2) - Слайд #2

Вуглево́дні — органічні речовини, аліфатичні, аліциклічні та ароматичні сполуки, до складу молекул яких входять лише атоми вуглецю і водню.Вуглеводні, схожі за будовою, складом і властивостями, об'єднуються в гомологічні ряди.


Слайд #3
Презентація на тему «Використання вуглеводнів» (варіант 2) - Слайд #3

Насичені вуглеводні (алкани)
Використовують як паливо
Природний газ (CH4) – пальне на електростанціях
Рідкі алкани - бензин
C3H8 та C4H10 – паливо в газових плитах та моторне паливо


Слайд #4
Презентація на тему «Використання вуглеводнів» (варіант 2) - Слайд #4

Насичені вуглеводні.Метан
Найпростіша органічна речовина — ме­тан — має молекулярну формулу .
Застосування метану. Метан у великих кількостях витрачається як паливо. Із нього одержують водень, ацетилен, сажу. Він використовується в органічних синтезах, зокрема для одержання формальдегіду, метанолу, мурашиної кислоти й інших синтетичних продуктів.


Слайд #5
Презентація на тему «Використання вуглеводнів» (варіант 2) - Слайд #5

Ненасичені вуглеводні
Алкіни
Ще один гомологічний ряд ненасичених вуглеводнів — алкіни, що мають потрійні зв'язки. Назви алкінів походять від назв алканів, при цьому суфікс -ан заміщається на суфікс -ін.


Слайд #6
Презентація на тему «Використання вуглеводнів» (варіант 2) - Слайд #6

Ненасичені вуглеводні
Алкени
Вуглеводні, що належать до гомологічного ряду алкенів (ненасичених вуглеводнів ряду етилену), мають один подвійний карбон-карбонний зв'язок. У їхній назві суфікс -ан замінюється на –ен.


Слайд #7
Презентація на тему «Використання вуглеводнів» (варіант 2) - Слайд #7

Етен (етилен)
C2H4
Виробництво етилового спирту
Виробництво поліетилену
Виробництво оцтової кислоти
Для прискорення достигання плодів
Хлоретан – анастезійна речовина
Дихлоретан – розчинник, препарат для боротьби з філоксерою винограду


Слайд #8
Презентація на тему «Використання вуглеводнів» (варіант 2) - Слайд #8

Ацитилен
C2H2
Виробництво клею
Синтез оцтової кислоти
Використовується в ацитиленових пальниках для зварювання і різання металів
Виробництво розчинників


Слайд #9
Презентація на тему «Використання вуглеводнів» (варіант 2) - Слайд #9

Ароматичні вуглеводні (арени)
Ароматичними вуглеводнями (аренами) називаються сполуки, молекула яких має одне або кілька бензенових кілець — циклічних груп атомів Карбону з особливим характером сполучення.


Слайд #10
Презентація на тему «Використання вуглеводнів» (варіант 2) - Слайд #10

Бензен
Хімічна сировина для виробництва ліків, пластмас, барвників, отрутохімікатів і багатьох інших органічних речовин. Часто застосовується як розчинник. Додавання бензену поліпшує якість моторного пального.


Слайд #11
Презентація на тему «Використання вуглеводнів» (варіант 2) - Слайд #11

Виконала
учениця 9- Б класу
Пецюх Ірина


Завантажити презентацію