Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 23)Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 23) - Слайд #1

Проектна тему«Вуглеводні.Класифікація»


Слайд #2
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 23) - Слайд #2

Зміст
Що таке вуглеводні;
Класифікація :
- ациклічні:
- карбоциклічні;
Значення.


Слайд #3
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 23) - Слайд #3

Вуглеводні
Вуглеводні - органічні сполуки, що складаються виключно з атомів вуглецю і водню. Вуглеводні вважаються базовими сполуками органічної хімії, всі інші органічні сполуки розглядають як їх похідні.


Слайд #4
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 23) - Слайд #4

Вуглеводні утворюють  гомологічні ряди. У природі вуглеводні зустрічаються в рідкому, твердому і газоподібному стані. У розсіяному вигляді присутні в атмосфері, воді, твердих породах (кероген), в концентрованому — у покладах вугілля, нафти, газу, газогідратів.


Слайд #5
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 23) - Слайд #5

Класифікація
Залежно від будови розрізняють: ациклічні вуглеводні, в молекулах яких атоми утворюють лінійні або розгалужені ланцюги,
та ізоциклічні (карбоциклічні), молекули яких являють собою цикли (кільця) трьох і більше атомів С.


Слайд #6
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 23) - Слайд #6

Ациклічні вуглеводні
Ациклічні вуглеводні 
поділяються на насичені (аліфатичні)
і ненасичені вуглеводні.


Слайд #7
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 23) - Слайд #7

Насичені вуглеводні
Насичені вуглеводні (алкени) – це вуглеводні, у молекулах яких між атомами Карбону існують лише одинарні зв`язки. Вони мають тільки прості зв'язки (метан і його гомологи)
Назва
Молекулярна формула
Структурна формула
МЕТАН
СН4
СН4
ЕТАН
С2Н6
СН3 – СН3
ПРОПАН
С3Н8
СН3 – СН2 – СН3
БУТАН
С4Н10
СН3–СН2–СН2-СН3
ПЕНТАН
С5Н12
СН3-СН2-СН2-СН2-СН3


Слайд #8
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 23) - Слайд #8

Ненасичені вуглеводні


Слайд #9
Презентація на тему «Вуглеводи як компоненти їжі, їх роль у житті людини» (варіант 23) - Слайд #9


Завантажити презентацію