Презентація на тему «Вода» (варіант 1)


Рейтинг презентації 3.5 на основі 4 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Вода» (варіант 1) - Слайд #1

Вода -
найдивовижніша
речовина в світі


Слайд #2
Презентація на тему «Вода» (варіант 1) - Слайд #2

Вода -
найдивовижніша
речовина в світі


Слайд #3
Презентація на тему «Вода» (варіант 1) - Слайд #3

Актуальність
Мною написаний реферат за темою "Вода - найдивовижніша речовина в світі". Я вибрала цю тему тому, що - це сама актуальна тема, бо вода це найважливіша речовина на Землі без якої не може існувати жоден живий організм і не можуть протікати ніякі біологічні, хімічні реакції, і технологічні процеси.
Вода - одне з найпоширеніших речовин у природі (гідросфера займає 71% поверхні Землі). Їй належить найважливіша роль в геології, історії планети. Без води неможливе існування живих організмів. Справа в тому, що тіло людини майже на 63% - 68% складається з води. Практично всі біохімічні реакції в кожній живій клітині - це реакції у водних розчинах ... У розчинах же (переважно водних) протікає більшість технологічних процесів на підприємствах хімічної промисловості, у виробництві лікарських препаратів і харчових продуктів. І в металургії вода надзвичайно важлива, причому не тільки для охолодження. Не випадково гідрометалургію - вилучення металів з руд і концентратів за допомогою розчинів різних реагентів - стала важливою галуззю промисловості.
Дуже велике значення для життя на Землі має саме питна вода, запаси якої дуже обмежені. Тому глобальним завданням людства є дослідження найбільш економічно та екологічно вигідних методів очищення води.


Слайд #4
Презентація на тему «Вода» (варіант 1) - Слайд #4

Завдання:
Дослідити будову молекули води;
На основі знань про будову молекули води встановити тип зв'язку між атомами в молекулі ;
Дослідити фізичні та хімічні властивості води;
Користуючись додатковою літературою описати кругообіг води в природі;
Опрацювати інформацію про наслідки водного голоду планети;
Теоретично дослідити методи очищення води.


Слайд #5
Презентація на тему «Вода» (варіант 1) - Слайд #5

Вода


Слайд #6
Презентація на тему «Вода» (варіант 1) - Слайд #6

Теоретичні(робота з різними джерелами інформації - підручники хімії
та фізики, довідники, енциклопедії, інтернет)


Слайд #7
Презентація на тему «Вода» (варіант 1) - Слайд #7

2. Вода – найдивовижніша
речовина на Землі.
Вчені абсолютно праві: немає на Землі речовини, більш важливої для нас, ніж звичайна вода, і в той же час не існує іншої такої речовини, у властивостях якої було б стільки протиріч та аномалій, скільки в її властивостях.


Слайд #8
Презентація на тему «Вода» (варіант 1) - Слайд #8

2.1 Будова молекули води
Молекула води H2О побудована у вигляді трикутника: кут між двома зв'язками оксиген - гідроген 104 градуса. Молекула води полярна, що є причиною особливої взаємодії між різними її молекулами.


Слайд #9
Презентація на тему «Вода» (варіант 1) - Слайд #9

2.2 Які зв'язки має H2O?
У молекулі води є два полярні ковалентні зв'язки Н-О.
Вони утворені за рахунок перекривання двох одноелектронних р - хмар атома оксигену і одноелектронної S - хмари двох атомів гідрогену.
У молекулі води атом оксигену має чотири електронні пари. У молекулі є чотири полюси зарядів: два - позитивні і два - негативні. Позитивні заряди зосереджені у атомів гідрогену, так як оксиген електронегативніший за гідроген. За рахунок такого розподілу зарядів молекула води полярна – диполь.


Слайд #10
Презентація на тему «Вода» (варіант 1) - Слайд #10

2.3 Фізичні властивості H2O
Вода - це єдина речовина в природі, яка в земних умовах існує в усіх трьох агрегатних станах:
рідкому – вода
твердому - лід
газоподібному - пар


Слайд #11
Презентація на тему «Вода» (варіант 1) - Слайд #11

2.4 Хімічні властивості H2O
З хімічних властивостей води особливо важливі - здатність її молекул дисоціювати (розпадатися) на йони і здатність води розчиняти речовини різної хімічної природи. Роль води, як головного і універсального розчинника визначається насамперед полярністю її молекул.


Слайд #12
Презентація на тему «Вода» (варіант 1) - Слайд #12

2.5 Кругообіг води в природі.
Кров Землі - це вода, а кровоносні судини - ріки, річки, струмки та озера. І це не просто порівняння, художня метафора. Вода на Землі відіграє ту ж роль, що й кров в організмі людини, і як нещодавно помітили вчені, структура річкової мережі дуже схожа на структуру кровоносної
системи людини. «Візник природи»
- так назвав воду великий Леонардо
да Вінчі .


Слайд #13
Презентація на тему «Вода» (варіант 1) - Слайд #13

2.6 Чому не закінчується вода на Землі?
Вода на Землі перебуває у постійному кругообігу, і спад її в одній ланці відразу ж заповнюється за рахунок надходження з іншого. Рушійною силою кругообігу води є сонячна енергія і сила тяжіння. За рахунок кругообігу води всі частини гідросфери тісно об'єднані і пов'язують між собою інші компоненти природи.


Слайд #14
Презентація на тему «Вода» (варіант 1) - Слайд #14

2.7 Водний голод планети
Проблема "водного голоду" полягає в необхідності нетримання певної кількості води в організмі, тому що йде постійна втрата вологи в ході різних фізіологічних процесів. Для нормального існування в умовах помірного клімату людині необхідно одержувати з питвом і їжею близько 3,5 літрів води на добу, в пустелі ця норма зростає, як мінімум до 7,5 літрів. Без їжі людина може існувати близько сорока днів, а без води значно менше - 8 днів.


Слайд #15
Презентація на тему «Вода» (варіант 1) - Слайд #15

3. ОЧИЩЕННЯ ВОДИ
Основні стадії очищення води - це освітлення й знебарвлення, а потім знезаражування.
Очищення природної води за допомогою електролітів застосовують дуже широко, і не дивно, що цей процес увесь час удосконалюється.
Цей метод має таку перевагу, що при ньому у воду не потрапляють додатково іони хлору, і воду вдається очистити не тільки від колоїдних частинок, але й від розчинених газів, фенолів і радіоактивних сполук.
Звичайно, електролітне очищення води має свої недоліки: неповнота очищення і навіть погіршення якості води за деякими параметрами.


Слайд #16
Презентація на тему «Вода» (варіант 1) - Слайд #16

3. ОЧИЩЕННЯ ВОДИ
Також одними із важливих методів очищення води є хлорування, озонування та інші.


Слайд #17
Презентація на тему «Вода» (варіант 1) - Слайд #17

Висновки:
Вода являється найціннішим даром Природи. Вона – це джерело всього живого на Землі. Властивості води пояснюються її складом та будовою молекул. Вона має свої аномалії, які людина з цікавістю досліджує.
Запаси питної води на Землі не являються невичерпними. В найближчому майбутньому природні води навряд чи стануть настільки чистими, що з них вдасться одержати питну воду високої якості традиційними методами. Тому треба удосконалювати старі й запроваджувати нові методи очищення й знезаражування води.